Header Co2 Gecompenseerd Gas bomen Planten

Wat is groen gas?

CO2-gecompenseerd gas

Veel Nederlanders maken dagelijks gebruik van gas. Bijvoorbeeld tijdens het koken en voor het verwarmen van een huis. Wie gas verbruikt, stoot CO2 uit en dat is niet goed voor het milieu. Gasloos wonen is de beste oplossing, maar wij snappen dat dit niet van vandaag op morgen voor iedereen mogelijk is. Daarom moeten we op zoek naar duurzame alternatieven, zoals biogas en CO2-gecompenseerd gas. Oftewel: groen gas. Wat groen gas precies is en hoe het zit met de productie in Nederland, leggen onze specialisten graag aan je uit. 

Groen gas als alternatief voor aardgas

Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Het wordt in tegenstelling tot aardgas niet gemaakt van fossiele brandstoffen, maar van biomassa. Biogasinstallaties zetten natuurlijk afval om in biogas. Daarvoor gebruiken ze naast gft-afval, rioolslib en mest ook andere restproducten, zoals bedorven voedingsmiddelen. Tijdens het zuiveren en drogen van biogas wordt de CO2 grotendeels uit het gas verwijderd. Pas na het zuiveren mag je biogas groen gas noemen.

Groen gas productie Nederland

Groen gas is hernieuwbaar en klimaatvriendelijk. Maar er is op dit moment nog niet genoeg biogas beschikbaar om alle Nederlandse huishoudens van groen gas te voorzien. Op sommige plekken worden er wel enkele percentages groen gas toegevoegd aan het gasnet, maar ook dit is niet voldoende. Gezien de Nederlandse overheid zich wil ontpoppen tot een belangrijke speler op het gebied van groen gas in Europa, is de verwachting dat er flink in groen gas wordt geïnvesteerd.

Beste alternatief voor groen gas?

Op dit moment is groen gas in Nederland schaars en daarom leveren wij 100% CO2-gecompenseerd gas. Jouw gasverbruik compenseren we tegen de hoogst mogelijke standaard: Gold Standard van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Wij compenseren het gasverbruik van onze klanten door te investeren in duurzaamheidsprojecten in Azië en Afrika. Op deze manier dragen we bij aan een groenere wereld, waarin we met zijn allen minder CO2 uitstoten. 

Kies voor CO2-gecompenseerd gas

Nederland wil in de toekomst een belangrijke speler worden op het gebied van groen gas in Europa. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zodra het mogelijk is om groen gas in te kopen, gaan we dit doen. Tot die tijd willen we de keuze voor 100% CO2-gecompenseerd gas stimuleren. Kies jij voor Pure Energie? Dan weet je zeker dat je CO2-neutraal stroom en gas verbruikt. 

Kies voor 100% CO2-gecompenseerd gas