Header Gedragscodes Nieuws Pure Energie

Deze sociale gedragscodes volgen wij

Windparken, zonnevelden en zonnedaken

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 minimaal 49% lager is dan de uitstoot in 1990. De energietransitie waarbij we van fossiele energie overgaan op duurzame energie speelt daarin een enorme rol. Wij zijn al meer dan 25 jaar bezig met het realiseren van duurzame energieprojecten en weten als geen ander welke sentimenten er spelen. Vanuit verschillende brancheorganisaties zijn er gedragscodes opgesteld. Deze gedragscodes binden ondertekenaars aan een aantal basisprincipes ten aanzien van participatie, communicatie en het leveren van een bijdrage aan het versterken van de acceptatie.

Gedragscode wind op land
De eerste en oudste gedragscode is die van wind op land. Vanuit branchevereniging NWEA is deze code opgesteld. Wij zijn actief lid van de NWEA en leven deze code dan ook zo goed mogelijk na. Een uitgebreid artikel over de inhoud hiervan is te vinden op de pagina achter de button hieronder

Gedragscode wind op land.

Gedragscode zon op land
Naast het bouwen van windmolens, zetten we ook in op zonneparken. Dit soort projecten zijn in onze ogen pas geslaagd op het moment dat de omwonenden er de meerwaarde van inzien. Brancheorganisatie Holland Solar heeft samen met verschillende natuur- en milieupartijen een gedragscode opgezet om onder andere de omwonenden te betrekken. Ook een doordachte locatiekeuze en het grondgebruik hebben een centrale rol in deze code. Als lid van Holland Solar houden wij ons uiteraard zoveel mogelijk aan deze code en gaan wij, waar nodig, zelfs nog een stap verder.

Gedragscode zon op land

Gedragscode zon op dak
Een derde optie voor het opwekken van duurzame energie zijn zonnedaken. Sinds begin december 2021 is ook voor deze tak een eigen gedragscode geschreven. Wederom een code die geïnitieerd is vanuit branchevereniging Holland Solar. Het doel van deze nieuwe gedragscode is dakeigenaren en stakeholders duidelijkheid verschaffen over het goed en veilig aanleggen van een zonnedaksysteem. Ben je benieuwd wat er verder staat? Bekijk dan onze pagina over deze gedragscode.

Gedragscode zon op dak