Privacyverklaring Pure Energie

Bij Raedthuys Energie B.V. (Pure Energie) vinden we uw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe wij die gegevens krijgen, voor welke doelen ze gebruikt worden, wat uw rechten zijn als consument en hoe je deze kunt uitoefenen. We zijn van mening dat de gegevensbescherming van essentieel belang is voor alles wat we doen. Persoonsgegevens van (voormalig) klanten en geïnteresseerden in ons product, worden dan ook zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Pure Energie kan persoonsgegevens van u verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens opslaan in onze database. Deze gegevens gebruiken we bijvoorbeeld om een voorstel voor groene energielevering te maken, met u te communiceren en/of u aan te melden als klant bij Pure Energie. Pure Energie kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pure Energie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan Pure Energie verstrekt.

Pure Energie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Verbruiksgegevens en meetdata;
 • Aansluitgegevens;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres;

Waarom Pure Energie gegevens nodig heeft

Als u zich aanmeldt als klant bij Pure Energie of als u een offerte aanvraagt voor een van onze producten, hebben we uw gegevens hiervoor nodig. We gebruiken uw gegevens dus om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren en/of omdat u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken. Indien u niet bereid bent om uw gegevens met ons te delen, dan betekent dit dat u geen klant bij ons kunt worden.

Pure Energie kan uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst;
 • Het aanbieden van een offerte voor zonnepanelen;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst zoals het leveren van elektriciteit en/of gas of het sturen van een factuur of om uw vraag over een product of dienst in behandeling te nemen;
 • Het doen van een gepersonaliseerd aanbod;
 • Risicobeheer: Pure Energie voert onder meer een analyse uit op het risico van niet nakoming van de betalingsverplichtingen – een kredietwaardigheidscontrole;
 • Analyse om de dienstverlening te verbeteren;

Optioneel: marketingdoeleinden. U kunt zich in Mijn Pure Energie aanmelden voor de Pure Energie nieuwsbrief. Indien u zich niet inschrijft, zult u geen nieuwsbrieven van Pure Energie ontvangen.

Nieuwsbrief

Pure Energie verstuurd elke maand een nieuwsbrief naar klanten die zich hiervoor hebben ingeschreven. In de nieuwsbrief vindt u o.a. het laatste nieuws van Pure Energie, handige energie bespaartips en leuke win-acties. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt zich aan- en afmelden voor de nieuwsbrief in Mijn Pure Energie. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe lang Pure Energie gegevens bewaart

Pure Energie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bent u klant? Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht).

Bent u klant geweest? Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht). Voor slimme meterstanden geldt dat deze drie maanden nadat de overeenkomst is beëindigd verwijderd worden.

Besluit u geen klant te worden bij Pure Energie, maar heeft u wel gegevens bij ons achtergelaten? Dan worden deze één jaar bewaard en vervolgens verwijderd.

Delen met anderen

Pure Energie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld: We delen uw meetdata met de netbeheerder in het Toegankelijk Meetregister. Wij zijn dit verplicht vanuit het Marktprocesmodel (Stroomopwaarts) zodat er datavalidatie plaats kan vinden: de controle op volledigheid en juistheid van uw meetdata.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Pure Energie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pure Energie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie over de manier waarop wij gebruik maken van cookies, zie ons cookiebeleid.

Google Analytics

Pure Energie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Pure Energie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pure Energie te kunnen verstrekken en om ons informatie te geven over de effectiviteit van onze online campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pure Energie heeft hier geen invloed op. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pure Energie maakt op basis van de gegevens die u verstrekt een profiel, aangevuld met enkele data vanuit het CBS. Dit is allemaal geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar u als individu. Dit doet Pure Energie om de dienstverlening en producten beter op uw individuele situatie af te kunnen stemmen.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekt Pure Energie uw gegevens aan Economic Data Resources BV (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Daarnaast worden al uw gegevens met betrekking tot uw betaalgedrag gedeeld met EDR in het kader van het tegengaan van betalingsrisico’s en het voorkomen van problematische schulden. Dit betekent dus dat indien als gevolg van een betalingsachterstand de dienstverlening is gestopt, deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als u bezwaar wil maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens, kijkt u op de website van EDR Creditservices. Pure Energie kan een waarborgsom vragen alvorens wij uw aanmelding in behandeling nemen indien de kredietwaardigheidstoetsing een negatieve uitkomst heeft.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In uw eigen Mijn Pure Energie omgeving kunt u veel gegevens inzien en corrigeren. Daarnaast kunt u een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar privacy@pure-energie.nl. Pure Energie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Een verzoek tot correctie van uw gegevens mag u sturen naar info@pure-energie.nl.

Beveiligen

Pure Energie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Pure Energie heeft een privacybeleid en een informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid heeft tot doel het creëren van een uniforme en hoge mate van gegevensbescherming binnen Pure Energie.

De website van Pure Energie en de Mijn Pure Energie omgeving maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Met een SSL-certificaat zorgen we ervoor dat de gegevens die u invoert op onze site versleuteld verstuurd worden naar ons. Uw gegevens zijn daarmee voor externen niet te ontcijferen, hiermee is deze communicatie veilig. Zo borgen we dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook nemen wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pure Energie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons. 

Functionaris gegevensbescherming

Pure Energie heeft een extern bedrijf aangesteld om toe te zien op de uitvoering van het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid. Dit externe bedrijf begeleidt Pure Energie bij het voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door het uitvoeren van de kerntaken van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Om contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming kunt u een e-mail sturen naar privacy@pure-energie.nl

Contactgegevens

Wijzigen

Pure Energie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de actuele privacyverklaring op www.pure-energie.nl.

Enschede, 24 mei 2018

Gedragscode

Bij Pure Energie willen we onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij zijn blij met onze klanten en fans en willen dat jij net zo blij wordt van ons.

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met je gegevens om. Om dit te garanderen hebben we samen met Energie Nederland en andere energiebedrijven een gedragscode opgesteld: de Gedragscode Consument en Energieleverancier.

Hierin is vastgesteld hoe Pure Energie omgaat met de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van een leveringsovereenkomst voor energie. Zo weet je zeker dat je altijd juist en tijdig geïnformeerd wordt en je gegevens in veilige handen zijn bij Pure Energie.

Als je een slimme meter hebt kunnen we je gegevens op afstand uitlezen. Om ervoor te zorgen dat er op juiste wijze met je persoonsgegevens wordt omgegaan is de Gedragscode Slimme Meter opgesteld. Hoe wij omgaan met de naleving van die Gedragscode kun je hieronder nalezen.

Verklaring naleving Gedragscode leveranciers Slimme meters 2012


Verklaring Naleving Gedragscode voor Leveranciers en onder hun verantwoordelijkheid handelende Meetbedrijven. Aangaande gegevens uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn.

Naam rechtspersoon:                Raedthuys Energie B.V. (handelend onder de naam ‘Pure Energie’)
Statutaire vestigingsplaats:      Enschede                                                                                              
Periode:                                        01-01-2017 tot en met 31-12-2017

Raedthuys Energie B.V. te Enschede maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruik-meetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Hierbij verklaart Alfons Wispels dat Raedthuys Energie B.V. te Enschede zich gedurende de bovenvermelde periode heeft gehouden aan het gestelde in de regels en verplichtingen, genoemd in de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012.

Enschede, 10 juli 2018

Raedthuys Energie B.V.

Alfons Wispels

Oprichter/eigenaar Raedthuys Groep B.V.

 

Groene-energie-uit-Deventer

© Pure Energie    |    Sitemap    |    Cookies    |    Affiliate worden    |    Privacyverklaring en Gedragscode    |    Algemene Voorwaarden

8,2 8,6 8,5 8,4 1527
Beoordeling door klanten: 8,4/10 - 1527 beoordelingen
Met cookies kun je pure-energie.nl makkelijker gebruiken, vind je sneller wat je zoekt en zie je meer informatie. Instellingen
Cookie instellingen aanpassen

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies die noodzakelijk zijn om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Wij gebruiken de volgende cookies: