Nederland is het land van windenergie

Wij zijn energiemakers
vervolg berekening

Wat is windenergie?

Als we het over windenergie hebben bedoelen we natuurlijk de elektriciteit die opgewekt wordt door windmolens. In Nederland hebben we veel goede plekken voor windmolens. We noemen het de stille kracht van Nederland, het lijkt wel of het hier altijd waait. Windenergie biedt Nederland daardoor enorme kansen op het gebied van duurzaamheid, zeker omdat windmolens steeds efficiënter

worden en steeds meer groene stroom produceren. Toch bestaat de Nederlandse elektriciteitsmix slechts nog voor een klein deel uit windenergie. Zonde. Wij zien het als onze missie om het energiesysteem duurzamer te maken door meer windmolens te realiseren. Dan doen we van weiland tot stopcontact en op deze pagina lees je hoe we dat aanpakken.

Koe en windmolen

Laat de wind voor u werken

Ook u kunt van windenergie een stabiele inkomstenbron maken. Bent u een grondeigenaar en zou u meer willen weten over windenergie op uw grond? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Nu aanvragen

Het vinden van een geschikte locatie

Stap 1

Onze locatieontwikkelaars zijn in heel Nederland op zoek naar nieuwe locaties voor windmolens en maken afspraken met grondeigenaren. Vaak zoeken we dan ook de samenwerking met een lokale energiecoöperatie.

We onderzoeken de mogelijkheden

Stap 2

We zoeken contact met de omgeving. Dat zijn omwonenden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. We maken in samenspraak met de omgeving een concreet plan: het omgevingsproces.

Een vergunning voor het windpark

Stap 3

Om de windmolens daadwerkelijk te bouwen hebben we een vergunning nodig. Daarvoor doorlopen we de formele planologische procedures. Daarbij zetten we onze specifieke kennis en expertise in.

Type windmolen en financiering

Stap 4

Nadat een vergunning is verleend kiezen we het type windmolen dat het meest geschikt is voor de gekozen locatie. Daarbij houden we ook rekening met de impact op de directe omgeving.

We kunnen eindelijk gaan bouwen

Stap 5

De nodige disciplines worden ingeschakeld: het zijn o.a. een projectleider, een omgevingsmanager en een bouwbegeleider die deze fase goed organiseren vanaf de eerste schop in de grond.

Liever een goede buur...

Stap 6

Het contact met omwonenden blijft ook na de realisatie van het windpark. We zijn immers buren voor jaren en daarom is het belangrijk om een band met elkaar op te bouwen.

Hoe wordt een windmolen gebouwd?

Timelapse video van de bouw van windpark Oud-Dintel in Moerdijk (Noord-Brabant).
Samen aan de wind

Samen aan de wind

Energiecoöperaties

Wij werken altijd samen met energiecoöperaties. Zo kunnen omwonenden en betrokkenen ook profiteren en mede-eigenaar worden van het windpark. Interesse in een samenwerking? Neem contact op of vraag eens een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Nu aanvragen

Windenergie op uw grond?

Adviesgesprek

Laat de wind voor u werken en maak er een stabiele inkomstenbron van. Wij realiseren al ruim 25 jaar windenergieprojecten in Nederland. Als grondeigenaar kunt u hier geld aan verdienen en zo meeprofiteren van onze windparken. Meer informatie? Vraag dan eens een vrijblijvend adviesgesprek aan om de mogelijkheden te bespreken. We helpen u graag.

Wind op uw grond
Marije v2

Meer informatie over windenergie?

Heb je hulp nodig, een vraag over onze werkwijze of gewoon een duurzaam idee? Ik vertel u graag over windenergie en de mogelijkheden voor windenergie op uw grond.

Marije Arah

Locatieontwikkelaar