Header Transportcentrum Jan Bakker

Gedragscode Zon op grote daken

Acceptatie & Participatie

Gedragscode Zon op grote daken

Zonne-energie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Veel zonnepanelen worden gelegd op daken van gebouwen. De ‘gedragscode Zon op grote daken’ is gericht op een gestructureerde en transparante werkwijze bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van grootschalige zonnedaken. Met de gedragscode Zon op grote daken is helder welke eisen je kunt stellen aan een

zonnedak en wanneer het wel én wanneer het niet goed is gerealiseerd. Wij gebruiken bij de realisatie van zonnesystemen op grote daken de gedragscode Zon op grote daken als richtlijn. Daarbij werken wij als duurzame ontwikkelaar volgens de drie principes uit de gedragscode Zon op grote daken bij het realiseren van zonnedaken.

CTA Gedragscodes Dak

Gedragscode Zon op grote daken

Leidende principes

Ondertekenaars van de gedragscode willen eenheid creëren door kwaliteit en veiligheid te borgen middels een gestructureerde en transparante werkwijze. Hierbij zijn een aantal principes leidend voor de ondertekenaars. Deze gedragscode geldt voor alle nieuwe en waar mogelijk ook lopende projecten waar de leden van Holland Solar bij betrokken zijn.

Bekijk de gedragscode

De 3 kernprincipes van de gedragscode

Kwaliteit en veilighed

Grootschalige zonnestroomdaken zijn in principe veilig. Die veiligheid is uitsluitend te garanderen als de te installeren producten, de installatie en de ondergrond aan kwaliteitseisen voldoen.

Korte én lange termijn

Grootschalige zonnestroomdaken worden voor een lange periode geëxploiteerd. Gedurende de gehele levensduur van een zonnestroomsysteem dient deze veilig en betrouwbaar te zijn.

Eerlijk en transparant

Door op een eerlijke en transparante wijze te werken, streven partijen ernaar om voldoende vertrouwen te creëren om de noodzakelijke versnelling in de energietransitie te bewerkstellingen.

Michel Arninkhof

Michel Arninkhof

Manager Zon
Vragen over de Gedragscode Zon op grote daken?
Michel Arninkhof

Michel Arninkhof

Manager Zon