Header Omgevingsfonds

Omgevingsfonds

Omgevingsfonds als aanvulling op het lokaal eigendom

Bij elk project richten we een omgevingsfonds in. Via dit omgevingsfonds wordt een deel van de opbrengst van het zon- of windproject ter beschikking gesteld aan de omgeving. Dit omgevingsfonds is een aanvulling op het lokaal eigendom dat mogelijk is via een lokale energiecoöperatie.

In de Gedragscode Zon op Land staan geen richtlijnen geformuleerd met betrekking tot het omgevingsfonds. En daarom volgen wij voor het opstellen van het omgevingsfonds voor nieuwe zon- en windprojecten de Gedragscode Wind op Land. Hierin is € 0,50 euro per MWh de bovenkant van de richtlijn.

CTA Gedragscode Zon Op Land

€ 0,50 euro per opgewekte MWh

Bijdrage aan omgevingsfonds

De bijdrage aan het omgevingsfonds is € 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van in elk geval vijftien jaar. In het landelijke Klimaatakkoord is dit richtbedrag uit de Gedragscode Wind op Land als richtlijn overgenomen en dus voor ons leidend.

CTA Windpark Kloosterlanden v2

Bepalen van het beheer en de besteding

Samen met de omgeving

Hoe het omgevingsfonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, willen we vooral met de omgeving bespreken. Voorbeelden hiervan zijn een bijdrage aan de aanleg van snel internet in het buitengebied, ondersteuning van buurt- en dorpshuizen en ondersteuning van maatschappelijke of culturele instellingen. Het omgevingsfonds kan ook gebruikt worden om inwoners (al dan niet specifiek mensen met een laag inkomen) te helpen hun woning te verduurzamen of voor projecten op het gebied van landschap en natuur. 

911B9878 bewerkt

Arthur Vermeulen

Manager Windenergie
Heb je vragen over het omgevingsfonds of wil je meer informatie?
911B9878 bewerkt

Arthur Vermeulen

Manager Windenergie