Header Gedragscode zon op land 3

Gedragscode zon op land

Acceptatie & Participatie

Gedragscode zon op land

Pure Energie is actief en prominent lid van branchevereniging Holland Solar. De branchevereniging heeft samen met maatschappelijke organisaties een gedragscode gesloten over het ontwikkelen en realiseren van grondgebonden zonneparken.

Pure Energie heeft er actief aan bijdragen dat deze gedragscode tot stand is gekomen, en volgt deze uiteraard bij alle zonneparken. Hieronder staat meer informatie over de gedragscode en de totstandkoming.

CTA Gedragscode Zon op Land JPG

Gedragscode Zon Op Land

Nieuwe zonneparken

Holland Solar, de vereniging van omwonenden van energieprojecten NLVOW, Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, en de Vogelbescherming hebben de Gedragscode Zon op Land ondertekend. Samen vertegenwoordigen deze organisaties meer dan 2 miljoen Nederlanders, 400 energiecoöperaties, 1000 lokale natuur- en milieugroepen, vele bewonersgroepen en 170 bedrijven in de zonne-sector. 

Bekijk de Gedragscode

De 3 kernprincipes van de gedragscode

Betrokkenheid omwonenden

Betrek omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid financieel te participeren.

Een doordachte locatiekeuze

De locatiekeuze en vormgeving versterken de omgeving: de natuur ter plekke zal erop vooruit moeten gaan.

Oorspronkelijk grondgebruik

Het oorspronkelijk grondgebruik blijft mogelijk na de levensduur van het zonnepark; zowel planologisch als fysiek.

Michel Arninkhof

Michel Arninkhof

Manager Zon

Meer vragen over de Gedragscode Zon Op Land?

Michel Arninkhof

Michel Arninkhof

Manager Zon