Privacyverklaring sollicitanten

Zo gaan wij met jouw gegevens om

Privacyverklaring sollicitanten

Vacatures
3 vacatures
3

Dit privacy statement sollicitanten is van toepassing voor iedereen die bij Pure Energie Groep solliciteert.

Bij Pure Energie vinden we jouw privacy erg belangrijk. Wanneer je bij ons solliciteert vragen we je bepaalde
persoonsgegevens te verstrekken om te kijken of je geschikt bent voor een openstaande functie of stage.

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden
verwerkt door Pure Energie Groep en worden opgenomen in onze database.

In dit Privacy statement leggen we je graag uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

1. Contactgegevens

• Pure Energie groep B.V.
   Hengelosestraat 585
   7521AG Enschede
• KvK: 8117244
• BTW: NL812304883B01
• T: 088 10 13 000
• E: privacy@pure-energie.nl
• W: https://pure-energie.nl

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, of aan ons zijn verstrekt via een uitzend-
/bemiddelingsbureau, of die wij hebben ontleend aan een zakelijk social media platform zoals LinkedIN.
Wanneer je bij ons solliciteert dan vragen wij de volgende gegevens van jou op:

• Naam, adres & woonplaats
• E-mail
• Telefoonnummer
• CV
• Motivatie
• Eventuele extra informatie die wij van toepassing vinden


3. Gegevens uit andere bronnen

Als wij het nodig vinden, dan bekijken wij ook sociale media om een beter beeld van jou te krijgen. Wij
bewaren nooit bijzondere gegevens zoals ras, geloofsovertuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of
politieke overtuiging. We bekijken alleen jouw sociale media account wanneer we denken dat dit nodig is voor
de functie waarop je solliciteert.


4. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om contact met je te leggen, te onderhouden en om te beoordelen of
je geschikt bent voor een bepaalde functie of stage binnen Pure Energie.


5. Rechtsgrond van de verwerking

Pure Energie verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

• Wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven
   Het kan zijn dat jouw profiel niet direct aansluit op een functie binnen Pure Energie, maar dat wij wel
   mogelijkheden voor jou zien in de toekomst. In dat geval bewaren we jouw gegevens, zodat we
   contact met je kunnen opnemen op een later moment. Wij vragen daarom toestemming om jouw
   gegevens één jaar te bewaren. Je hebt altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. Dit
   doe je middels een mail naar: hr@pure-energie.nl
• Op het sluiten van een mogelijke arbeids- of stageovereenkomst
• Als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben


6. Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Zodra je na jouw sollicitatie bij ons in dienst treedt, of een stage gaat uitvoeren, bewaren we de door jou
verstrekte persoonsgegevens als onderdeel van je personeelsdossier tot uiterlijk twee jaar na je
uitdiensttreding of beëindiging van je stage. Wanneer je niet in dienst treedt bij Pure Energie bewaren wij je
persoonsgegevens voor één jaar. Wanneer je hier geen toestemming voor geeft, dan bewaren we jouw
persoonsgegevens tot maximaal vier weken na afwijzing.


7. Verwerkers

De recruitment module van Pure Energie wordt gehost bij een externe dienstverlener. De persoonsgegevens
die jij verstrekt komen dus op de servers van deze dienstverlener te staan. De dienstverlener is een verwerker
met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.


8. Vragen, opmerkingen of klachten?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kan je contact
met ons opnemen door een mail te sturen naar hr@pure-energie.nl.