• Wij verkopen alleen wat we zelf opwekken
  • Onze stroom is SMK-gecertificeerd
  • Persoonlijk advies van een eigen adviseur
Windpark Oud Dintel header

Scoren op de CO2-prestatieladder

Hoger scoren in 2024

Advies CO2-prestatieladder

93% beveelt ons aan. 8.6 / 10 100 86
Wij verkopen alleen wat we zelf opwekken Onze stroom is SMK-gecertificeerd Persoonlijk advies van een eigen adviseur
Inclusief gratis duurzaamheidscertificaat

Advies CO2-prestatieladder

93% beveelt ons aan. 8.6 / 10 100 86
Wij verkopen alleen wat we zelf opwekken Onze stroom is SMK-gecertificeerd Persoonlijk advies van een eigen adviseur
Inclusief gratis duurzaamheidscertificaat

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een certificeringssysteem bestaande uit 5 niveaus. Elk gecertificeerd bedrijf voldoet aan eisen over onder andere CO2-inzicht en -reductie. Vaste onderdelen van de ladder zijn bijvoorbeeld een footprint, ketenanalyses en samenwerking met ketenpartners om CO2 te reduceren.
Met een CO2-bewust Certificaat toont een bedrijf aan te beschikken over ambitieuze reductiedoelstellingen en een werkend CO2-managementsysteem. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. Pure Energie is gecertificeerd op niveau 5.
Keurmerk CO2 Prestatieladder

Gecertificeerd volgens het hoogste niveau

Niveau 5

Duurzaamheid zit in ons DNA. Met de CO2-prestatieladder hebben we ons beleid verder ontwikkeld en zijn we erin geslaagd om de CO2-uitstoot nóg verder terug te dringen. Als enige energieleverancier hebben wij daardoor het hoogste niveau (Niveau 5) op de CO2-prestatieladder gehaald. Daar zijn we iedere dag trots op.

Bekijk gecertificeerde bedrijven

Onze werkwijze

1
Energiestromen

Mogelijke opties voor energiebesparing

Het bedrijf heeft eigen energiestromen kwalitatief in kaart gebracht en beschikt over een lijst met mogelijke opties voor energiebesparing en duurzame energie. Er wordt intern gecommuniceerd over het beleid omtrent energiebesparing en medewerkers zijn op de hoogte van de keteninitiatieven op het gebied van CO2-besparing.

2
Stappenplan ZonOpDak Exploitatie

Duurzame energie stromen in kaart

Energiestromen zijn kwantitatief in kaart gebracht en het bedrijf heeft kwalitatieve doelstellingen geformuleerd voor energiebesparing en schone energie. Er is sprake van structurele communicatie (bijvoorbeeld d.m.v. video) rondom het energiebeleid en het bedrijf neemt op passieve wijze deel aan minimaal één keteninitiatief op het gebied van CO2-besparing.

3
Electric Tour PE Keteninitiatief

Geverifieerde CO2-uitstoot inventaris

Er bestaat een CO2-uitstoot inventaris volgens de ISO of GHG die door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. Daarnaast zijn er kwantitatieve doelstellingen voor CO2-vermindering en er wordt structureel gecommuniceerd over de CO2-footprint en het bedrijf neemt actief deel aan tenminste één keteninitiatief op het gebied van CO2-vermindering.

4
Joost energie zakelijk

In gesprek met andere organisaties

Het bedrijf heeft de CO2-uitstoot in de keten volledig in kaart gebracht en voor twee relevante ketens zijn analyses uitgevoerd. Daarnaast zijn er kwantitatieve doelstellingen voor de CO2-uitstoot in de keten en bestaat er een dialoog met belanghebbenden (overheden en maatschappelijke organisaties) en is het bedrijf aantoonbaar initiatiefnemer van één of meerdere keteninitiatieven op het gebied van CO2-vermindering.

5
Transport

Verder kijken dan je eigen CO2-footprint

Het bedrijf bindt zich publiekelijk aan een CO2-verminderingsprogramma of een maatschappelijke organisatie die kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-besparingsproject. Het bedrijf beschikt over een CO2-uitstoot inventaris van de belangrijkste leveranciers, zoals transport, en toont aan dat de geformuleerde doelstellingen zoals geformuleerd op niveau 3 en 4 worden gerealiseerd. Wij zijn er trots op dat Pure Energie als enige energieleverancier gecertificeerd is op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

100p groene stroom

We gebruiken 100% schone stroom

Pure Energie

Vanzelfsprekend, maar toch belangrijk. Wij werken met 100% groene stroop, opgewekt met windmolens en zonnepanelen in Nederland.

Windenergie in Azie

CO2-gecompenseerd gas

Gold Standard

Jouw CO2-uitstoot compenseren we met een bijdrage aan duurzame projecten wereldwijd. Dat doen we volgens de Gold Standard, een keurmerk opgezet door onder andere het WWF, voor projecten die zorgen voor duurzame ontwikkeling met als doel CO2-uitstoot wereldwijd te verminderen.

Duurzame bouwmaterialen

We gebruiken duurzame bouwmaterialen

Wij bouwen onze wind- en zonne-energieprojecten zo veel mogelijk met duurzame materialen, gecertificeerd volgens o.a. Cradle2Cradle, SMK (Stichting Milieukeur) en Duurzaam Bouwen.

Recycling oude materialen windmolens

We recyclen gebruikte materialen

Recycling

We proberen de materialen die benodigd zijn voor onze bedrijfsvoering zo veel mogelijk te recyclen om zo CO2-emissie te verminderen. Zo worden onze windmolens na afschrijving gewoon weer gebruikt in andere landen.

Pure Energie collegas energie besparing

We besparen zo veel mogelijk energie

In onze bedrijfsvoering proberen we onze CO2-uitstoot tot een minimum te brengen met behulp van de CO2-prestatieladder en bijvoorbeeld slimme technische- en onderhoudsoplossingen.

Elektrisch rijden Tesla ondernemingshuis

We maken gebruik van duurzame vervoersmiddelen

Elektrisch rijden

Zoals je van een groene energieleverancier verwacht rijden wij volledig elektrisch. Daarnaast kunnen alle collega's gebruik maken van een zakelijk OV en gunstige fietsplan regeling.

Bewustwording CO2 prestatieladder

Het gaat om bewustwording

Impact

We proberen zo veel mogelijk mensen, klanten en bedrijven, te inspireren en in beweging te brengen. Als we Nederland willen verduurzamen moeten we dat met z'n allen doen.

1
2
3
4
5
6
7
Keur milieukeur v2

Onze stroom is met Milieukeur gecertificeerd

Schone energie

Met dit onafhankelijke keurmerk van SMK (Stichting Milieukeur) kan je bewijzen dat de door jou verbruikte energie 100% duurzaam is opgewekt. Daarmee kun je als bedrijf aantonen dat je duurzaam bezig bent en bijdraagt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Adviesgesprek aanvragen
Samen zorgen voor minder CO2

Samen zorgen voor minder CO2

Gratis advies

Het doel van de CO2-prestatieladder is om collectief minder CO2 uit te stoten en wij zien het als onze plicht om daaraan bij te dragen. Daarom bieden we gratis advies voor bedrijven, voor zowel onze klanten of onbekenden.

Adviesgesprek aanvragen

Veelgestelde vragen over de CO2-prestatieladder

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven met een CO2-Prestatieladdercertificering krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Voordeel bij de aanbesteding: Gecertificeerde bedrijven krijgen korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Bedrijven op de ladder worden beloond met een concreet gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Hoe hoger de trede op de prestatieladder, hoe hoger de korting. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder. Pure Energie heeft als enige energieleverancier in Nederland Niveau 5 op de CO2-prestatieladder!


Bekijk hier meer informatie
Wat is de energiebespaarplicht?

Om ondernemers en bedrijven bewuster te laten omgaan met energie is de informatieplicht energiebesparing vastgesteld. Vanaf een verbruik van minimaal 50.000 kWh (stroom) of 25.000 m³ (gas) is het verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Let op: deze regels zijn ingegaan vanaf 1 juli 2019 in. Om bedrijven te helpen met besparen is er vanaf 2015 voor negentien bedrijfstakken een erkende maatregelenlijst (EML) opgesteld. Valt je bedrijf binnen één van deze bedrijfstakken? Dan ben je verplicht om te rapporteren over de EML via het eLoket van de RVO.


Bekijk hier de erkende maatregelenlijst
Hoe kan ik aan de energiebespaarplicht voldoen?

Verbruik je meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas? Dan moet je voldoen aan de energiebespaarplicht. In de erkende maatregelenlijst van RVO staan energiebesparende maatregelen die je moet treffen. Kom je er niet uit? Geen probleem. Wij helpen je graag. Via Pure Energie kom je in aanmerking voor een vrijblijvend intakegesprek bij één van onze partners. Zij kunnen voor je, tegen een vergoeding, alle zaken rondom de energiebespaarplicht afwikkelen. Je profiteert van: ► Inzicht in je verplichtingen en mogelijke voordelen; ► Hulp bij het vastleggen van je registratieplicht; ► Ondersteuning bij energiebesparende maatregelen.


Bekijk hier de erkende maatregelenlijst
Hebben de CO2-prestatieladder en de Energiebespaarplicht met elkaar te maken?

Niet in directe zin. Wel vereisen beiden om je als bedrijf bewust bezig te houden met je bedrijfsprocessen en de daarbij behorende CO2-uitstoot. De verplichte maatregelingen uit de Energiebespaarplicht kunnen het wel iets makkelijker maken om aan de CO2-prestatieladder voorwaarden te voldoen.


Wat is een Milieukeur-certificaat?

Pure Energie beschikt over het Milieukeur-certificaat. Het Milieukeur-certificaat, uitgegeven door SMK (Stichting Mileukeur), geeft de garantie dat 100% van de geleverde stroom duurzaam in Nederland is geproduceerd. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert jaarlijks of onze groene stroom voldoet aan de eisen van het Milieukeur certificatieschema. Groene stroom kan worden gecertificeerd met Milieukeur als die 100% wordt gewonnen uit natuurlijke bronnen die in onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar zijn zoals zon & wind.


Wat is het voordeel van Milieukeur-gecertificeerde stroom?

Het voornaamste voordeel voor bedrijven van het afnemen van Milieukeur-certificeerde groene stroom is het gemak waarmee zij kunnen voldoen aan de CO2-besparingsplicht voor het onderwerp energie bij het verkrijgen en behouden van de CO2-prestatieladder certificering. Voor het verkrijgen en behalen van de CO2-prestatieladder certificering dient een bedrijf jaarlijks een verantwoording af te leggen voor het complete CO2 verbruik van het bedrijf. Energie is hier een onderdeel van. Om aan te kunnen tonen dat er geen CO2 uitstoot is gemoeid bij het energieverbruik dient een bedrijf aan te tonen dat er voor iedere kWh NL-stroom GVO’s zijn afgeboekt. Voor de zakelijke markt kunnen bedrijven met Milieukeurstroom aantonen dat zij 100% Nederlandse groene stroom inkopen. Hiermee kunnen zij niet alleen hoger scoren op de CO2-Prestatieladder, wat van belang is bij aanbestedingen, ook in het kader van duurzaam inkopen is Milieukeur een bewijs van duurzaamheid van de stroom. Het afnemen van Milieukeurstroom vereenvoudigt het proces omtrent het verantwoorden van CO2-uitstoot voor energie dus enorm. In aanvulling hierop ontvangen zakelijke klanten van Pure Energie het Pure Energie Duurzaamheidscertificaat waarop inzichtelijk is gemaakt hoeveel CO2-uitstoot er is vermeden met de afname van onze duurzame stroom.


Advies over de CO2-prestatieladder

Boyd Scholten Pure Energie

Boyd Scholten

Adviseur duurzame energie
Vul je gegevens in
Boyd Scholten Pure Energie

Boyd Scholten

Adviseur duurzame energie

Documenten voor de CO2-prestatieladder

Pure Energie: certificaat CO2-prestatieladder

Bekijk ons CO2-bewust (niveau 5) certificaat voor de CO2-prestatieladder van ontwikkeling, financiering, verzekering, bouw en beheer van duurzame energieprojecten tot de levering van duurzame energie.

Openen

CO2 energiemanagement actieplan 2019-2024

Bekijk ons actieplan voor CO2 energiemanagement van 2019 t/m 2024.

Openen

Keteninitiatieven 2023 CO2-prestatieladder

Bekijk onze keteninitiatieven voor de CO2-prestatieladder in 2023.

Openen

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage HY1-2022

Bekijk hier onze voorgangsrapportage over het eerste halfjaar in 2022.

Jaarlijkse voortgangsrapportage 2023 t.o.v. 2019

Bekijk hier onze voortgangsrapportage over 2023 ten opzichte van 2019.

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage HY1-2023

Bekijk hier onze voortgangsrapportage over het eerste half jaar in 2023.