Beter scoren op de CO2-prestatieladder in 2020

Wij zijn energiemakers

vervolg berekening

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een certificeringssysteem bestaande uit 5 niveaus. Elk gecertificeerd bedrijf voldoet aan eisen over onder andere CO2-inzicht en -reductie. Vaste onderdelen van de ladder zijn bijvoorbeeld een footprint, ketenanalyses en samenwerking met ketenpartners om CO2 te reduceren. Met een CO2-bewust Certificaat toont een bedrijf aan te beschikken over ambitieuze

reductiedoelstellingen en een werkend CO2-managementsysteem. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. Pure Energie is gecertificeerd op niveau 5. Hieronder lees je inhoudelijk over de verschillende niveaus van de CO2-prestatieladder.

Keurmerk CO2 Prestatieladder

Gecertificeerd volgens het hoogste niveau

Niveau 5

Duurzaamheid zit in ons DNA. Met de CO2-prestatieladder hebben we ons beleid verder ontwikkeld en zijn we erin geslaagd om de CO2-uitstoot nóg verder terug te dringen. Als enige energieleverancier hebben wij daardoor het hoogste niveau (Niveau 5) op de CO2-prestatieladder gehaald. Daar zijn we iedere dag trots op.

Bekijk gecertificeerde organisaties

Mogelijke opties voor energiebesparing

Niveau 1

Het bedrijf heeft eigen energiestromen kwalitatief in kaart gebracht en beschikt over een lijst met mogelijke opties voor energiebesparing en duurzame energie. Er wordt intern gecommuniceerd over het beleid omtrent energiebesparing en medewerkers zijn op de hoogte van de keteninitiatieven op het gebied van CO2-besparing.

Duurzame energie stromen in kaart

Niveau 2

Energiestromen zijn kwantitatief in kaart gebracht en het bedrijf heeft kwalitatieve doelstellingen geformuleerd voor energiebesparing en schone energie. Er is sprake van structurele communicatie (bijvoorbeeld d.m.v. video) rondom het energiebeleid en het bedrijf neemt op passieve wijze deel aan minimaal één keteninitiatief op het gebied van CO2-besparing.

Geverifieerde CO2-uitstoot inventaris

Niveau 3

Er bestaat een CO2-uitstoot inventaris volgens de ISO of GHG die door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. Daarnaast zijn er kwantitatieve doelstellingen voor CO2-vermindering en er wordt structureel gecommuniceerd over de CO2-footprint en het bedrijf neemt actief deel aan tenminste één keteninitiatief op het gebied van CO2-vermindering.

In gesprek met andere organisaties

Niveau 4

Het bedrijf heeft de CO2-uitstoot in de keten volledig in kaart gebracht en voor twee relevante ketens zijn analyses uitgevoerd. Daarnaast zijn er kwantitatieve doelstellingen voor de CO2-uitstoot in de keten en bestaat er een dialoog met belanghebbenden (overheden en maatschappelijke organisaties) en is het bedrijf aantoonbaar initiatiefnemer van één of meerdere keteninitiatieven op het gebied van CO2-vermindering.

Verder kijken dan je eigen CO2-footprint

Niveau 5

Het bedrijf bindt zich publiekelijk aan een CO2-verminderingsprogramma of een maatschappelijke organisatie die kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-besparingsproject. Het bedrijf beschikt over een CO2-uitstoot inventaris van de belangrijkste leveranciers, zoals transport, en toont aan dat de geformuleerde doelstellingen zoals geformuleerd op niveau 3 en 4 worden gerealiseerd. Wij zijn er trots op dat Pure Energie als enige energieleverancier gecertificeerd is op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

100p groene stroom

We gebruiken 100% schone stroom

Pure Energie

1

Vanzelfsprekend, maar toch belangrijk. Wij werken met 100% Pure Energie uit onze eigen windmolens en zonnepanelen.

Windenergie in Azie

We compenseren onze CO2-uitstoot

Gold Standard

2

Onze onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren we voor 100% tegen de hoogste standaard: Gold Standard van het WNF. Zo investeren we bijvoorbeeld in windenergie in Azië.

Duurzame bouwmaterialen

We gebruiken duurzame bouwmaterialen

3

Wij bouwen onze wind- en zonne-energieprojecten zo veel mogelijk met duurzame materialen, gecertificeerd volgens o.a. Cradle2Cradle, Stichting Milieukeur (SMK) en Duurzaam Bouwen.

Recycling oude materialen windmolens

We recyclen gebruikte materialen

Recycling

4

We proberen de materialen die benodigd zijn voor onze bedrijfsvoering zo veel mogelijk te recyclen om zo CO2-emissie te verminderen. Zo worden onze windmolens na afschrijving gewoon weer gebruikt in andere landen.

Pure Energie collegas energie besparing

We besparen zo veel mogelijk energie

5

In onze bedrijfsvoering proberen we onze CO2-uitstoot tot een minimum te brengen met behulp van de CO2-prestatieladder en bijvoorbeeld slimme technische- en onderhoudsoplossingen.

Elektrisch rijden Tesla ondernemingshuis

We maken gebruik van duurzame vervoersmiddelen

Elektrisch rijden

6

Zoals je van een groene energieleverancier verwacht rijden wij volledig elektrisch. Daarnaast kunnen alle collega's gebruik maken van een zakelijk OV en gunstige fietsplan regeling.

Bewustwording CO2 prestatieladder

Het gaat om bewustwording

Impact

7

We proberen zo veel mogelijk mensen, klanten en bedrijven, te inspireren en in beweging te brengen. Als we Nederland willen verduurzamen moeten we dat met z'n allen doen.

1
2
3
4
5
6
7
Keur milieukeur v2

Onze stroom is met Milieukeur gecertificeerd

Schone energie

Met dit onafhankelijke keurmerk van SMK (Stichting Milieukeur) kan je bewijzen dat de door jou verbruikte energie 100% duurzaam is opgewekt. Daarmee kun je als bedrijf aantonen dat je duurzaam bezig bent en bijdraagt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Adviesgesprek aanvragen
Samen zorgen voor minder CO2

Samen zorgen voor minder CO2

Gratis advies

Het doel van de CO2-prestatieladder is om collectief minder CO2 uit te stoten en wij zien het als onze plicht om daaraan bij te dragen. Daarom bieden we gratis advies voor bedrijven, voor zowel onze klanten of onbekenden.

Adviesgesprek aanvragen

Pure winst voor het milieu

Energieteller

In de energieteller zie je precies hoeveel schone energie we dit jaar en vandaag hebben opgewekt. Pure winst!

  • In 2020 opgewekt
  • Vandaag

Benieuwd naar onze bronnen?

Bekijk onze energiebronnen
Generation afbeelding

22.130 huishoudens

Worden voorzien van energie met dit aantal kilowattuur.

22.130 huishoudens

Worden voorzien van energie met dit aantal kilowattuur.

22.130 huishoudens

Worden voorzien van energie met dit aantal kilowattuur.
Bekijk onze energiebronnen

Documenten voor de CO2-prestatieladder

Pure Energie: certificaat CO2-prestatieladder
Bekijk ons CO2-bewust (niveau 5) certificaat voor de CO2-prestatieladder van ontwikkeling, financiering, verzekering, bouw en beheer van duurzame energieprojecten tot de levering van duurzame energie.
Openen
Voorgangsrapportage HY1 2019 CO2-prestatieladder
Bekijk onze voortgangsrapportage over het eerste halfjaar in 2019.
Openen
Voortgangsrapportage 2019 CO2-prestatieladder
Bekijk onze voortgangsrapportage voor de CO2-prestatieladder.
Openen
CO2 energiemanagement actieplan 2019-2024
Bekijk ons actieplan voor CO2 energiemanagement van 2019 t/m 2024.
Openen
Keteninitiatieven 2019 CO2-prestatieladder
Bekijk onze keteninitiatieven voor de CO2-prestatieladder in 2019.
Openen