Privacyverklaring & gedragscode

Bij Pure Energie vinden we uw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring en in de gedragscode leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe wij die gegevens krijgen, voor welke doelen ze gebruikt worden, wat uw rechten zijn als consument en hoe je deze kunt uitoefenen.

Privacyverklaring

We zijn van mening dat de gegevensbescherming van essentieel belang is voor alles wat we doen. Persoonsgegevens van (voormalig) klanten en geïnteresseerden in ons product, worden dan ook zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd.

Bekijk de Gedragcode Consument en Energieleverancier 2020
Bekijk de Gedragscode Dynamische Energieleverancier 2023

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Pure Energie kan persoonsgegevens van u verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens opslaan in onze database. Deze gegevens gebruiken we bijvoorbeeld om een voorstel voor groene energielevering te maken, met u te communiceren en/of u aan te melden als klant bij Pure Energie. Pure Energie kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pure Energie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan Pure Energie verstrekt.

Pure Energie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Verbruiksgegevens en meetdata;
 • Aansluitgegevens;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres;

Optioneel : Pure Energie biedt u de mogelijkheid om via uw  klantportaal extra persoonsgegevens te delen voor het maken van een klantprofiel. Het betreft de de volgende aanvullende persoonsgegevens,:

 • Gezinssamenstelling;
 • Aantal bewoners;
 • Bezit elektrische auto;
 • Woninggegevens (Bouwjaar, energielabel, type, zonnepanelen);
 • Interesses;

Waarom Pure Energie gegevens nodig heeft

Als u zich aanmeldt als klant bij Pure Energie of als u een offerte aanvraagt voor een van onze producten, hebben we uw gegevens hiervoor nodig. We gebruiken uw gegevens dus om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren en/of omdat u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken. Indien u niet bereid bent om uw gegevens met ons te delen, dan zijn wij niet in staat u klant van ons te maken:.

Pure Energie kan uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst;
 • Het aanbieden van een offerte voor zonnepanelen;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst zoals het leveren van elektriciteit en/of gas of het sturen van een factuur of om uw vraag over een product of dienst in behandeling te nemen;
 • Het doen van een gepersonaliseerd aanbod;
 • Risicobeheer: Pure Energie voert onder meer een analyse uit op het risico van niet nakoming van de betalingsverplichtingen – een kredietwaardigheidscontrole;
 • Analyse om de dienstverlening te verbeteren;

Optioneel: marketingdoeleinden. U kunt zich in Mijn Pure Energie aanmelden voor de Pure Energie nieuwsbrief. Indien u zich niet inschrijft, zult u geen nieuwsbrieven van Pure Energie ontvangen.

Optioneel: Klantprofilering. U kunt via Mijn Pure Energie een aantal gegevens delen voor het opstellen van een klantprofiel. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het analyseren en verbeteren van onze producten en dienstverlening;
 • Het ontwikkelen van diensten en producten;
 • Het kunnen bieden van advies voor energiebesparing;

Hoe lang Pure Energie gegevens bewaart

Pure Energie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bent u klant? Wij bewaren uw gegevens ten tijde van het lopende contract.

Bent u klant geweest? Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht). Voor slimme meterstanden en meterstanden voor het Maandelijks Energierapport (voorheen Verbruikskostenoverzicht of VKO) geldt dat deze 2 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd verwijderd worden.

Besluit u geen klant te worden bij Pure Energie, maar heeft u wel gegevens bij ons achtergelaten? Dan worden deze één jaar bewaard en vervolgens verwijderd.

Heeft u als klant gegevens gedeeld voor een klantprofiel dan verwijderen wij uw gegevens 3 maanden na het einde van uw contract.

Delen met anderen

Pure Energie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, indien er sprake is van een betalingsachterstand (voor het inschakelen van een incassobureau) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld: We delen uw meetdata met de netbeheerder in het Toegankelijk Meetregister. Wij zijn dit verplicht vanuit het Marktprocesmodel (Stroomopwaarts) zodat er datavalidatie plaats kan vinden: de controle op volledigheid en juistheid van uw meetdata.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Pure Energie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pure Energie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie over de manier waarop wij gebruik maken van cookies, zie ons cookiebeleid.

Google Analytics

Pure Energie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Pure Energie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pure Energie te kunnen verstrekken en om ons informatie te geven over de effectiviteit van onze online campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pure Energie heeft hier geen invloed op.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pure Energie maakt op basis van de gegevens die u verstrekt een profiel, aangevuld met enkele data vanuit het CBS. Dit is allemaal geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar u als individu. Dit doet Pure Energie om de dienstverlening en producten beter op uw individuele situatie af te kunnen stemmen.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekt Pure Energie uw gegevens aan Economic Data Resources BV (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wil maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens, kijkt u op de website van EDR Creditservices. Pure Energie kan een waarborgsom vragen alvorens wij uw aanmelding in behandeling nemen indien de kredietwaardigheidstoetsing een negatieve uitkomst heeft.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In uw eigen Mijn Pure Energie omgeving kunt u veel gegevens inzien, corrigeren en verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar privacy@pure-energie.nl. Pure Energie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Een verzoek tot correctie van uw gegevens mag u sturen naar info@pure-energie.nl.

Beveiligen

Pure Energie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Pure Energie heeft een privacybeleid en een informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid heeft tot doel het creëren van een uniforme en hoge mate van gegevensbescherming binnen Pure Energie.

De website van Pure Energie en de Mijn Pure Energie omgeving maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Met een SSL-certificaat zorgen we ervoor dat de gegevens die u invoert op onze site versleuteld verstuurd worden naar ons. Uw gegevens zijn daarmee voor externen niet te ontcijferen, hiermee is deze communicatie veilig. Zo borgen we dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook nemen wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pure Energie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons.

Functionaris gegevensbescherming

Pure Energie heeft een extern bedrijf aangesteld om toe te zien op de uitvoering van het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid. Dit externe bedrijf begeleidt Pure Energie bij het voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door het uitvoeren van de kerntaken van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Om contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming kunt u een e-mail sturen naar privacy@pure-energie.nl.

Nieuwsbrief

Pure Energie verstuurd elke maand een nieuwsbrief naar klanten die zich hiervoor hebben ingeschreven. In de nieuwsbrief vindt u o.a. het laatste nieuws van Pure Energie, handige energie bespaartips en leuke win-acties. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt zich aan- en afmelden voor de nieuwsbrief in Mijn Pure Energie. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Contactgegevens

 • Pure Energie Levering B.V.
 • Hengelosestraat 585
 • 7521AG Enschede
 • KvK: 8117244
 • BTW: NL812304883B01
 • T: 088 10 13 000
 • E: privacy@pure-energie.nl
 • W: https://pure-energie.nl

Wijzigen

Pure Energie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de actuele privacyverklaring op https://pure-energie.nl.

Enschede, 11 mei 2020

Lees hier onze oude privacyverklaring, daterend van 3 februari 2020

Lees hier onze oude privacyverklaring, daterend van 24 mei 2018