• Nederlandse wind- en zonne-energie
  • 100% groenste stroom uit Nederland
  • Beoordeeld met een 10 voor duurzaamheid klantenservice

Teruggaaf energiebelasting

Energiebelasting

Meerdere bedrijven of instellingen komen in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. Hieronder vallen vooral instellingen die het algemeen nut beogen of het sociale belang behartigen. De energiebelasting betaal je aan de energieleverancier en staat vermeld op je afrekening. De teruggaaf bedraagt 50% van de energiebelasting die in rekening gebracht is, minus de vermindering energiebelasting. Kleinverbruikers ontvangen jaarlijks een afrekening, daar waar groot verbruikers deze maandelijks krijgen. 

Kom ik in aanmerking voor de teruggaaf energiebelasting

Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn:

  • instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
  • Liefdadigheids, culturele of wetenschappelijke instellingen
  • algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
  • sociale instellingen
  • multifunctionele centra zoals dorpshuizen

Valt jouw organisatie onder één van deze groepen, dan kun je kijken of je voor teruggaaf energiebelasting in aanmerking komt. Informatie hierover vind je via Handboek Milieubelastingen op de pagina's 97 tot en met 107. Om aanspraak te kunnen doen op de teruggaaf energiebelasting dien je een verzoek in bij de Belastingdienst. Zij behandelt de aanvraag én betaalt het bedrag terug als je aan alle voorwaarden voldoet.

Hoe dien ik een verzoek tot teruggaaf in?

Je kunt 1 keer per jaar een verzoek tot teruggaaf energiebelasting indienen. Je moet dit verzoek indienen binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de jaarafrekening betrekking heeft. Je bent genoodzaakt de volledige jaarafrekening in te dienen bij je aanvraag.

Grootverbruikers ontvangen maandelijks een afrekening op basis van het werkelijke verbruik. Ben je grootverbruiker, dan moet je het verzoek binnen 13 weken na afloop van het kalenderjaar indienen. Je verstrekt hierbij alle volledige maandafrekeningen van dat jaar.

Wie verrekend de teruggaaf energiebelasting?

Wanneer je aanvraag door de Belastingdienst wordt goedgekeurd zal zij 50% van de energiebelasting die in rekening gebracht is, minus de vermindering energiebelasting, terugbetalen. Wij kunnen de teruggaaf energiebelasting niet aanvragen of verrekenen op jouw jaarafrekening. Heb je hulp nodig of heb je verder nog vragen over de teruggaaf energiebelasting? Onze zakelijke energieadviseurs helpen je graag. 

Contact opnemen Contact opnemen
Geschreven door
Tess
Tess Content Marketeer