Pure Energie Fonds

Ondernemen is meer dan alleen winst maken, vinden wij. Het betekent dat je rekening houdt met de omgeving, verantwoordelijkheden neemt voor toekomstige generaties en dat je wat terug doet voor de maatschappij.

Vanuit deze gedachte is het Pure Energie Fonds ontstaan.

Het Pure Energie Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving in Nederland. Het is een onafhankelijke stichting met als doelstelling om duurzame projecten te stimuleren en te helpen realiseren. 

Onafhankelijk bestuur

Het Pure Energie Fonds is volledig onafhankelijk en heeft een onafhankelijk bestuur dat bestaat uit twee leden: Jan Voskamp en Dorothee Loorbach. Het bestuur beslist over welke projecten worden gesteund. Ieder kwartaal worden de ingestuurde projecten ter discussie gesteld en worden er een aantal geselecteerd die door het Pure Energie Fonds gesteund zullen worden. De bestuurders van het Pure Energie Fonds zijn allen onbezoldigd.

 

Dorothee Loorbach

Bestuurslid

 

Jan Voskamp

Penningmeester

 

Dorothee Loorbach

Duurzaamheid zit voor haar in alles en begint bij bewustwording. "Iets is alleen goed voor een individu als het ook goed is voor het collectief." Dat is voor haar de basis van duurzaamheid. Ze heeft een zwak voor individuen die de wereld mooier willen maken. "Iedereen kan een verschil maken, en daar help ik graag aan mee."

Jan Voskamp

Jan gelooft in de gedachte: “het beter achterlaten dan je het hebt gekregen, zowel zakelijk als privé”. Duurzaamheid, op het gebied van energie of bijvoorbeeld recycling van afval, past daar perfect bij. Met zijn financiële achtergrond wil hij graag een bijdrage leveren aan de transparantie van een initiatief als het Pure Energie Fonds.

Werkwijze

Een aanvraag moet digitaal (per e-mail) worden ingediend. Op basis van een gemotiveerde aanvraag en met inachtneming van de criteria wordt de aanvraag beoordeeld door het bestuur van het Pure Energie Fonds. Zij zal tijdens haar vergadering een besluit nemen over een eventuele honorering van de aanvraag. De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk per e-mail van dit besluit op de hoogte gesteld. 

De aanvraag dient van toepassing te zijn op een duidelijk identificeerbaar project dat professioneel gemanaged wordt. Dit laatste kan natuurlijk ook door vrijwilligers professioneel gedaan worden. De Stichting Pure Energie Fonds verwacht openheid over de doelstellingen, financiën en organisatie van een project. De bijdrage uit het fonds wordt doelmatig besteed waarbij volstrekt helder is waaraan het Pure Energie Fonds bijdraagt: een geoormerkt doel. De maximale bijdrage van de Stichting Pure Energie Fonds bedraagt € 2.500.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst Nederland heeft het Pure Energie Fonds erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we ons inzetten voor de Nederlandse samenleving. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Wij hebben geen winstoogmerk, behalve de winst voor het milieu en de samenleving.

We vinden transparantie belangrijk. Daarom publiceren wij ons beleidsplan, de jaarrekening, de toelichting op de jaarrekening en het activiteitenplan. Deze kun je hieronder bekijken:

Zelf een bijdrage aanvragen

Heb jij een duurzaam initiatief in Nederland en wil je een bijdrage aanvragen? Dat kan! Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Pure Energie Fonds voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Het project:

  • Wordt gerealiseerd in Nederland;
  • Draagt bij aan duurzaamheid en heeft een sociaal maatschappelijk component;
  • Heeft een maatschappelijke uitstraling en zet anderen aan tot duurzaam gedrag;
  • Is vernieuwend van karakter;
  • Wordt op een professionele manier gemanaged (dat kan ook door vrijwilligers);
  • Is bereid om mee te werken aan publicatie op de website van het Pure Energie Fonds.

De Stichting Pure Energie Fonds verwacht openheid over doelstellingen, financiën en de organisatie van een project. De bijdrage uit het fonds wordt doelmatig besteed en het is helder waar deze aan bijdraagt (geoormerkt doel).

Voldoet jouw plan aan de bovenstaande voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur deze ingevuld naar info@pure-energiefonds.nl.

Download het aanvraagformulier.