Header Pure Energie Fonds 5

Pure Energie Fonds

Wat is het Pure Energie Fonds?

Ondernemen is meer dan alleen winst maken, vinden wij. Het betekent dat je rekening houdt met de omgeving, verantwoordelijkheden neemt voor toekomstige generaties en dat je wat terug doet voor de maatschappij. Vanuit deze gedachte is het Pure Energie Fonds ontstaan.
Het Pure Energie Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving in Nederland. Het is een onafhankelijke stichting met als doelstelling om duurzame projecten te stimuleren en te helpen realiseren. Wil je zelf een bijdrage aanvragen? Dat kan via onze website.

Onze werkwijze

Dien eenvoudig een aanvraag in voor een duurzaam project.

1
Fonds Stappenplan 1

Je aanvraag indienen

Heb jij een duurzaam initiatief in Nederland en wil je een bijdrage aanvragen? Dat kan! Je kunt dan digitaal je aanvraag indienen. Je aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Vraag een bijdrage aan
2
Fonds Stappenplan 2

Beoordelen van je aanvraag

Je aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van het Pure Energie Fonds. Zij zal tijdens haar vergadering een besluit nemen over een eventuele honorering van de aanvraag. De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk per e-mail van dit besluit op de hoogte gesteld.

3
Fonds Stappenplan 3

Je bijdrage ontvangen

De Stichting Pure Energie Fonds verwacht openheid over doelstellingen, financiën en de organisatie van een project. De bijdrage uit het fonds wordt doelmatig besteed en het is helder waar deze aan bijdraagt. De maximale bijdrage van de Stichting Pure Energie Fonds bedraagt € 2.500,-.

CTA Waddinxveen windmolen sticker

Pure Energie Fonds is volledig onafhankelijk

Onafhankelijk bestuur

Het Pure Energie Fonds is volledig onafhankelijk en heeft een onafhankelijk bestuur dat bestaat uit drie leden: Jan Voskamp, Moniek Kleinsman en Dorothee Loorbach. Het bestuur beslist over welke projecten worden gesteund. Ieder kwartaal worden de ingestuurde projecten ter discussie gesteld en worden er een aantal geselecteerd die door het Pure Energie Fonds gesteund zullen worden. De bestuurders van het Pure Energie Fonds zijn allen onbezoldigd.

Fondspagina Dorothee

Dorothee Loorbach

Duurzaamheid zit voor haar in alles en begint bij bewustwording. "Iets is alleen goed voor een individu als het ook goed is voor het collectief." Dat is voor haar de basis van duurzaamheid. Ze heeft een zwak voor individuen die de wereld mooier willen maken. "Iedereen kan een verschil maken, en daar help ik graag aan mee."

- Bestuurslid Pure Energie Fonds

Pure Energie Fonds Moniek Kleinsman

Moniek Kleinsman

“Ik vind het belangrijk maatschappelijk een bijdrage te leveren. Oog hebben voor initiatieven die er toe doen en die met een klein beetje handgeld het verschil kunnen maken. Passie voor sport en bewegen maar juist ook voor mensen die langs de zijlijn staan mee laten doen. Dit sluit aan bij de ambities van het fonds om maatschappelijk impact te hebben. Mijn kritische blik breng ik mee als bestuurslid.”

- Bestuurslid Pure Energie Fonds

Jan Voskamp

Jan Voskamp

Jan gelooft in de gedachte: “het beter achterlaten dan je het hebt gekregen, zowel zakelijk als privé”. Duurzaamheid, op het gebied van energie of bijvoorbeeld recycling van afval, past daar perfect bij. Met zijn financiële achtergrond wil hij graag een bijdrage leveren aan de transparantie van een initiatief als het Pure Energie Fonds.

- Penningmeester Pure Energie Fonds

Fondspagina Dorothee

Dorothee Loorbach

Duurzaamheid zit voor haar in alles en begint bij bewustwording. "Iets is alleen goed voor een individu als het ook goed is voor het collectief." Dat is voor haar de basis van duurzaamheid. Ze heeft een zwak voor individuen die de wereld mooier willen maken. "Iedereen kan een verschil maken, en daar help ik graag aan mee."

- Bestuurslid Pure Energie Fonds

Pure Energie Fonds Moniek Kleinsman

Moniek Kleinsman

“Ik vind het belangrijk maatschappelijk een bijdrage te leveren. Oog hebben voor initiatieven die er toe doen en die met een klein beetje handgeld het verschil kunnen maken. Passie voor sport en bewegen maar juist ook voor mensen die langs de zijlijn staan mee laten doen. Dit sluit aan bij de ambities van het fonds om maatschappelijk impact te hebben. Mijn kritische blik breng ik mee als bestuurslid.”

- Bestuurslid Pure Energie Fonds

Jan Voskamp

Jan Voskamp

Jan gelooft in de gedachte: “het beter achterlaten dan je het hebt gekregen, zowel zakelijk als privé”. Duurzaamheid, op het gebied van energie of bijvoorbeeld recycling van afval, past daar perfect bij. Met zijn financiële achtergrond wil hij graag een bijdrage leveren aan de transparantie van een initiatief als het Pure Energie Fonds.

- Penningmeester Pure Energie Fonds

CTA overstappen

Eerlijk en transparant aan beide kanten

We vinden transparantie belangrijk. De Stichting Pure Energie Fonds verwacht openheid over doelstellingen, financiën en de organisatie van een project. Maar ook wij zelf zijn transparant. Daarom publiceren wij ons beleidsplan, de jaarrekening, de toelichting op de jaarrekening en het activiteitenplan.

Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019

CTA ANBI Pure Energie Fonds

Algemeen Nut Beogende Instelling

Pure Energie Fonds

De Belastingdienst Nederland heeft het Pure Energie Fonds erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we ons inzetten voor de Nederlandse samenleving. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Wij hebben geen winstoogmerk, behalve de winst voor het milieu en de samenleving.

Zelf een bijdrage aanvragen

Heb jij een duurzaam initiatief en wil je een bijdrage aanvragen? Dat kan! Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Pure Energie Fonds voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

Iconenset blauw dblauw Tekengebied 1 kopie 36

Bijdragen aan een duurzaam Nederland

Het project wordt gerealiseerd in Nederland en draagt bij aan duurzaamheid met een sociaal maatschappelijk component.
Iconenset blauw dblauw Tekengebied 1 kopie 35

Sociale maatschappelijke betrokkenheid

Het project is vernieuwend van karakter en zet met haar maatschappelijke uitstraling anderen aan tot duurzaam gedrag.
Iconenset blauw dblauw Tekengebied 1 kopie 4

Professioneel management

Het project moet professioneel en transparant worden gemanaged. Bijvoorbeeld door vrijwilligers in de regio.
Iconenset blauw dblauw Tekengebied 1 kopie 78

Website en social media kanalen van Pure Energie

De aanvrager is bereid om mee te werken aan eventuele publicaties op de website en social media kanalen van Pure Energie.
CTA Vrouw met Ipad

Zelf een bijdrage aanvragen

Ga aan de slag

Voldoet jouw plan aan de bovenstaande voorwaarden en wil jij aan de slag met het verduurzamen van Nederland? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur deze ingevuld naar info@pure-energiefonds.nl.

Formulier downloaden