Header stijgende energieprijzen

Onze incassoprocedure

Het is gebruikelijk dat je voor de levering van onze groene elektriciteit en/of gas iedere maand een termijnbedrag aan ons betaalt. Dit is een voorschot op je jaar/eindafrekening. Wanneer je een van deze facturen een keer niet (tijdig) betaalt dan treedt ons incassoproces in werking. Wij zullen je dan betalingsherinneringen versturen. Ons incassoproces verloopt als volgt:

1. Oorspronkelijke factuur

Wanneer je betaalt per automatische incasso ontvang je niet altijd een termijnfactuur. Je factuur staat wel altijd klaar in Mijn Pure Energie. 

  • Een termijnbedrag zal standaard op de 25e van de maand geïncasseerd worden. Betaal je per factuur dan ontvang je rond de 10e van de maand de termijnfactuur, deze dien je ook voor de 25e te hebben betaald.
  • Een afrekening zal 14 dagen na het versturen van de factuur worden geïncasseerd.

2. Betalingsherinnering

Natuurlijk kan het gebeuren dat je een keer niet (tijdig) je factuur betaalt. We geven je twee weken de tijd om alsnog te betalen. Doe je dit niet op tijd, dan zullen we kosten in rekening moeten brengen. 

3. Tweede betalingsherinnering

Als je na de vervaldatum van de betalingsherinnering nog niet betaald hebt, ontvang je een tweede betalingsherinnering. We zullen minstens €40 buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. 

4. Derde betalingsherinnering

Heb je na de vervaldatum van de tweede betalingsherinnering het (volledige) bedrag nog niet betaald? Dan sturen we je een derde betalingsherinnering. Lukt het niet om deze factuur volledig te betalen, dan adviseren we je om contact met ons op te nemen om: 

  • Een betalingsregeling te treffen;
  • Aan te geven dat je een schuldhulpverlener hebt;
  • Een bewijs aan te leveren dat er sprake is van ernstige gezondheidsrisico’s.

Indien persoonlijk contact uitblijft, zullen we overgaan tot het overdragen van je gegevens aan de gemeente om een schuldhulpverleningstraject te starten.

5. We nemen contact op met je gemeente

We zijn door de overheid verplicht om je betalingsachterstand door te geven aan je gemeente. De gemeente kan je dan schuldhulpverlening aanbieden. Wil je dit voorkomen, neem dan contact met ons op. Wil je niet dat we contact opnemen met jouw gemeente? Stuur dan het Formulier Schuldhulpverlening ingevuld naar ons op. 

6. We beëindigen het contract

We hopen vanzelfsprekend dat de gemeente je spoedig helpt bij het treffen van een regeling. Een gemeente heeft volgens afspraak 4 weken de tijd om met jou in contact te komen. Als wij binnen 4 weken niets vernemen van de gemeente en er geen persoonlijk en constructief contact heeft plaats gevonden met jou als kant, dan zijn wij genoodzaakt om alsnog een einde levering traject in gang te zetten. Dit willen we uiteraard voorkomen. 

We brengen je netbeheerder hiervan op de hoogte. Indien je niet tijdig een contract afsluit bij een (andere) leverancier dan zullen zij de levering stopzetten. De netbeheerder zal je hiervoor waarschijnlijk kosten in rekening brengen. 

7. Je ontvangt een eindafrekening

We hebben alle termijnfacturen, die je op dat moment niet betaald hebt, gecrediteerd. Zodoende zullen ze vervallen. 

8. Betalingsherinnering

We geven je nog één keer de mogelijkheid om de eindafrekening te betalen voordat we de vordering overdragen aan een extern incassobureau. Ook kan er eventueel een deurwaarder worden ingeschakeld. 

9. De vordering wordt overgedragen aan een externe incassopartij

Het is vanaf dit punt niet meer mogelijk om contact met ons op te nemen inzake je openstaande post. Het contact verloopt via het incassobureau. Mogelijk zullen er (door het incassobureau) extra incassokosten en/of gerechtelijke kosten bij je in rekening worden gebracht.

Natuurlijk kan het een keer gebeuren dat er iets mis is gegaan met de betaling, of dat je een beetje krap bij kas zit. Wij begrijpen dat. In onze correspondentie omtrent de betalingsherinneringen proberen wij zo duidelijk mogelijk te omschrijven wat je van ons kan verwachten en wat wij van jou verwachten. Wij dienen ons hierbij te houden aan wettelijke richtlijnen. Zodoende zullen we je al vroeg in de incassoprocedure moeten wijzen op de mogelijkheden die schuldhulpverlening kan bieden. Hoewel de betalingsachterstand in jouw geval wellicht incidenteel/eenmalig is - en er dus (nog) geen sprake is van problematische schulden – kan schuldhulpverlening voor anderen wellicht wél een uitkomst bieden.

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen, hoe moet ik dat betalen?

Heb je een betalingsherinnering ontvangen en wil je deze alsnog betalen? Dan kan je het openstaande bedrag zelf overmaken naar rekeningnummer NL05RABO0166295310 t.n.v. Pure Energie onder vermelding van het factuurnummer. Ook staat er een iDeal betaalopdracht voor je klaar in Mijn Pure Energie.

Ik wil betalen, maar kan dat op dit moment niet. Kan ik een regeling treffen?

Natuurlijk begrijpen we dat er soms redenen kunnen zijn waardoor je even niet in staat bent om een rekening direct te voldoen. Neem z.s.m. contact op met onze klantenservice om samen de mogelijkheden te bespreken. We vinden vast samen een oplossing.

Ik ben het niet eens met de factuur, wat nu?

Ben je het oneens met de factuur die we je hebben gestuurd? Geef dit dan tijdig aan bij onze afdeling Klantgeluk. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het belangrijk dat je een heldere omschrijving geeft van je probleem en de gewenste oplossing. Vermeld tevens je factuurnummer en persoonsgegevens in de mail/brief die je ons stuurt. We zullen dan de incassoprocedure on-hold zetten totdat we je bezwaarschrift in behandeling hebben genomen en een uitspraak hebben gedaan. Wanneer de factuur niet correct is dan zullen we deze corrigeren en zal de incorrecte factuur komen te vervallen.

Wat gebeurt er wanneer ik niet betaal?

We zullen je eerst een aantal betalingsherinneringen sturen, waarin we heel duidelijk de betaaltermijn aangeven. Indien na de laatste betalingherinnering de betaling nog niet is voldaan, geven we je gegevens door aan de gemeente. Zij hebben 4 weken de tijd om samen tot een oplossing te komen. Als wij binnen 4 weken niets vernemen van de gemeente en persoonlijk contact nog steeds uitblijft, zullen we een einde levering traject in gang zetten. We brengen hiervan je netbeheerder op de hoogte.

Wanneer je niet tijdig een leveringsovereenkomst afsluit bij een (andere) leverancier dan zullen zij je aansluiting op het energienet afsluiten. Dan heb je dus helemaal geen elektriciteit en/of gas meer. De kosten die komen kijken bij de afsluiting (en later weer het herstel van de aansluiting) zullen voor je eigen rekening komen en kunnen erg kostbaar zijn. 

Wanneer je overeenkomst bij ons beëindigd is zullen wij een eindafrekening opmaken. Deze dien je uiteraard ook te betalen. Wanneer je ook deze niet betaalt dan zullen wij de openstaande post overdragen aan een incassobureau of deurwaarder.

We adviseren je om het niet zover te laten komen en tijdig hulp in te schakelen. Kom je er financieel even helemaal niet uit? Een schuldhulpverlener kan dan hulp bieden. Zij bekijken je situatie en helpen je verder. Meld je aan bij de afdeling Sociale Zaken van je gemeente, zij schakelen dan schuldhulp voor je in.

Er zijn drie redenen waardoor wij bij uitblijvende betaling de overeenkomst niet mogen beëindigen:

  • Wanneer je tijdig met ons een betalingsregeling hebt getroffen. Indien je de betalingsregeling niet nakomt zal deze komen te vervallen.
  • Wanneer je je hebt aangemeld bij een schuldhulpverleningsinstantie (totdat op dat verzoek negatief is beslist), of wanneer je vordering betrokken is bij een traject van schuldhulpverlening. Je dient wel een bewijs te overleggen van je aanmelding en/of acceptatie. Ook willen wij graag in contact komen met je schuldhulpverlener.
  • Wanneer er door de beëindiging van de levering ernstige gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan bij jou of één van je huisgenoten vanwege een medische situatie. Je dient wel een verklaring te overleggen van een arts – die niet je behandelend arts is – die de ernstige gezondheidsrisico’s onderschrijft.

Ik wil graag minder betalen, hoe regel ik dit?

Hoe minder je verbruikt, hoe minder je moet betalen. Energie besparen is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens goed voor je portemonnee!

Het is mogelijk om je termijnbedrag te verlagen. Dit kan je zelf doen in Mijn Pure Energie. Je termijnbedrag zal dan wijzigen met ingang van de eerstvolgende maand. De openstaande post dien je nog wel te betalen. Let op! Ga verstandig om met je termijnbedrag. Een te laag termijnbedrag zal leiden tot een hoge afrekening. Schuif de betalingsproblematiek niet voor je uit en probeer een passend termijnbedrag te betalen. Onze klantenservice kan je wellicht advies geven over de hoogte van je termijnbedrag.

Schuldhulpverlening

Heb je hulp nodig bij het betalen van je facturen of is er sprake van problematische schulden, dan adviseren wij je contact op te nemen met een schuldhulpverlenende instantie. Je gemeente kan je hiermee helpen.

Wil je dat wij je aanmelden bij je gemeente, vul dan het Formulier Schuldhulpverlening in en stuur dit retour. Het retouradres staat bovenaan het formulier. Je kan maar één optie aankruisen. Bij meerdere aangekruiste opties kunnen wij je formulier niet in behandeling nemen.

Het afsluitbeleid van Pure Energie is gebaseerd op een zorgvuldig incassobeleid. Pure Energie neemt hierin ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat we ons in dit beleid juist richten op het voorkomen van afsluiting en willen voorkomen dat je schulden snel hoog oplopen. Wij zijn, conform artikel 4a van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, verplicht om je gegevens te verstrekken aan een schuldhulpverleningsinstantie wanneer je niet hebt gereageerd op onze betalingsherinneringen. Pure Energie zal - wanneer wij er niet in geslaagd zijn om persoonlijk met jou in contact te komen vóór dat wij je de vooraankondiging einde levering opsturen – je contactgegevens, je klantnummer en de hoogte van je schuld doorsturen naar de afdeling Sociale Zaken van jouw gemeente. Zij zullen dan beoordelen of jij in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject. Wil je voorkomen dat we jouw gegevens delen, vul dan het Formulier Schuldhulpverlening in en stuur dit retour.

Kan ik de incassodatum zelf kiezen?

Wanneer je betaalt per automatische incasso dan incasseren we standaard op de 25e van de maand. Het is helaas niet mogelijk om zelf een incassodatum te kiezen. Is het voor jou moeilijk om op de 25e van de maand voldoende saldo op je bankrekening te hebben? Dan kan je wellicht beter per factuur betalen. Je ontvangt dan iedere maand rond de 10e een factuur. Je dient deze alsnog op de 25e van de maand betaald te hebben, maar zou dan mogelijk ook de factuur eerder kunnen voldoen.

Waarom moet ik bijbetalen?

Jouw maandelijkse termijnbedrag is een voorschot op je afrekening. Het is moeilijk om van tevoren in te schatten hoeveel elektriciteit en/of gas je precies af zal nemen, zodoende moet er een inschatting gemaakt worden. Als aan het eind van de leveringsperiode blijkt dat je meer hebt verbruikt dan van tevoren is ingeschat, dan was je termijnbedrag niet toereikend en zal je een extra bedrag bij moeten betalen. Andersom werkt het natuurlijk ook zo dat wanneer je minder hebt verbruikt je dan het te veel betaalde geld terugkrijgt. Al met al betaal je alleen voor dat wat je verbruikt.

Terug naar klantenservice