De bouw van onze grootste windmolens gaat beginnen

Laatst bewerkt op 17 november 2022 2 min
Bericht delen

Delen

Deel deze pagina op een van de onderstaande platformen.

We zijn begonnen met de bouw van Windpark Deil. De windmolens komen te staan in de gemeente West Betuwe, ten zuiden van de Rijksweg A15 ter hoogte van  Knooppunt Deil, aan de linker- en rechterkant van de A2. 

In nauwe samenwerking met de lokale Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en Yard Energy is het windpark ontwikkeld. In april starten we met de aanleg van wegen en funderingen. Naar verwachting worden aan het eind van 2019 de windmolens opgebouwd.

Pure Energie bouwt en exploiteert 2 van de in totaal 11 windmolens van Windpark Deil. De windmolens zijn van het merk Vestas en krijgen een rotordiameter van 136 meter (68 meter wieklengte) en een ashoogte van 140 meter. Daarmee krijgen de windmolens een tiphoogte van 208 meter. Het worden hiermee (voorlopig) de grootste windmolens die Pure Energie ooit heeft gebouwd.  

Hoe groter een windmolen wordt, hoe meer deze opwekt. Als de wieken bijvoorbeeld twee keer zo lang worden, wekt een windmolen liefst vier keer zoveel groene stroom op! De windmolens van Windpark Deil wekken dan ook beduidend meer op dan onze huidige windmolens. Samen gaan de 2 windmolens ruim 30 miljoen kilowattuur (kWh) duurzame stroom per jaar opwekken. Vanaf 2020 wekken alle windmolens van het windpark samen evenveel op als gemiddeld 45.000 huishoudens per jaar verbruiken.

Het bouwproces voor Windpark Deil begint met het aanbrengen van voorbelasting voor de nieuwe wegen richting de windmolens. Na het aanbrengen van de voorbelasting is er een rustperiode van ongeveer 4 maanden waarin de grondlagen stabieler worden.

Bij de volgende stap wordt het (overtollige) zand gebruikt om bouwwegen te maken. Daarna kunnen de parkbekabeling, kraanopstelplaatsen en windmolenfundamenten gerealiseerd worden.

Na al deze stappen begint de bouw van de windmolens. Eerst worden de torenonderdelen geplaatst op ieder windmolenfundament. Dan volgen per windmolen de resterende onderdelen: gondel (behuizing), naaf (as) en wieken. Als de bouw van de windmolen klaar is, worden ze gereed gemaakt voor inbedrijfname. Daarbij worden er kabels aangelegd, de transformator en schakelkasten worden geplaatst en – heel belangrijk – de windmolens gaan testdraaien.

Om de omwonenden van het windpark en overige belangstellenden goed te informeren, hebben we samen met onze samenwerkingspartners (Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en Yard Energy) een projectwebsite opgericht: www.windparkdeil.nl.