Zonnepark Bankhoef header

De natuur krijgt alle ruimte in plan voor Zonnepark Bankhoef

In september 2020 is ons plan voor Zonnepark Bankhoef als beste gekozen uit in totaal achttien plannen voor zonneparken in de gemeente Wijchen. Binnenkort vragen we – samen met mede-initiatiefnemer Energiecoöperatie Leur e.o. - voor dit zonnepark de vergunning aan bij de gemeente Wijchen. In het landschappelijk inpassingsplan dat de basis vormt voor de vergunningaanvraag, is er erg veel ruimte gereserveerd voor de natuurlijke ontwikkeling van het gebied.

Speciale aandacht voor das en kamsalamander

Het plangebied van 25 hectare blijft voor de helft vrij van zonnepanelen. Die ruimte hebben we gereserveerd voor de natuur. Rondom het zonnepark komt een vijftien meter brede strook van hagen, struweel en ruigte. Zo hebben omwonenden geen direct zicht op het park en groeit het leefgebied voor allerlei dieren, letterlijk.

Twee van die dieren waar in het bijzonder rekening mee is gehouden, zijn de das en de kamsalamander. De kamsalamander krijgt meer ruimte door de aanleg van zeven poelen met een oppervlakte van minimaal 500 vierkante meter. De hekken om het park, die in de begroeiing komen te staan, blijven onderaan vijftien centimeter boven de grond zodat kleine diersoorten als marterachtigen en de das door het gebied kunnen trekken.

Natuurlijke oever

De bestaande sloot in het plangebied krijgt een brede, natuurvriendelijke oever. Hierdoor wordt die zone natter waardoor er meer bloemen, planten en dieren zullen komen. Het huidige landschap biedt weinig voedsel voor de das, daar zal verandering in komen. Tussen de rijen zonnepanelen blijven stroken van twee meter vrij waar verschillende kruiden kunnen groeien die nieuwe insectensoorten aantrekken. Ook onder de panelen komt dit kruidenrijk grasland. Tot slot planten we extra bomen naast de bomen die er momenteel al staan. Alle maatregelen op gebied van landschap en natuur staan op onderstaande plattegrond van het zonnepark:

Landschappelijk inpassings Zonnepark Bankhoef 

Meer informatie of vragen?

Het volledige landschappelijk inpassingsplan met een uitgebreide beschrijving van alle maatregelen vind je hier. Heb je hierover nog vragen? Neem gerust contact met ons op via zon@pure-energie.nl.  

Geïnteresseerd in samenwerking?

Zonnepark Bankhoef staat niet op zichzelf. We hebben meerdere vergelijkbare zonneparken in ontwikkeling, zoals Zonnepark Eendracht. Pure Energie houdt bij grondgebonden zonneparken oog voor de (natuurlijke) omgeving. Vaak slagen we erin om het zonnepark een versterking voor de natuur en het landschap te laten zijn. We zoeken contact met lokale natuur- en milieuorganisaties om samen te kijken naar de wensen en mogelijkheden voor landschappelijke inpassing. Aangezien elke omgeving weer anders is, is juist de lokale kennis belangrijk bij het maken van een landschappelijk inpassingsplan. Bij veel projecten sluiten lokale natuur- en milieuorganisaties aan bij de plantontwikkeling. En dankzij de vele natuurlijke elementen  die we toevoegen– zoals struweel en hagen – worden de zonneparken vaak tegelijkertijd aan het oog van omwonenden onttrokken.

Ben je als grondeigenaar, energiecoöperatie, natuurorganisatie of gemeente geïnteresseerd in samenwerking met ons in een zonnepark? Neem dan vrijblijvend contact op via zon@pure-energie.nl