Investeren in duurzaamheid, juist nu

Laatst bewerkt op 17 november 2022 2 min
Bericht delen

De energiecrisis waarin we nu zitten is hét moment om te investeren in eigen, duurzame energiebronnen. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van het buitenland, en dus ook grillige prijsschommelingen en extreme prijsstijgingen, zoals nu het geval is. Dit vindt het merendeel van de Nederlanders (65%), blijkt uit ons onderzoek. Wij ondervroegen meer dan 1000 huiseigenaren en huurders, die thuis beslissen over hun energiecontract. Met dit onderzoek wilden we meer inzicht krijgen in wat mensen belangrijk vinden als het gaat om energie, wetende dat dit normaal gesproken de tijd van het jaar is dat veel mensen overstappen. 

Onderzoek
Wat opvalt is dat slechts 9% van de mensen op dit moment van plan is over te stappen naar een andere energieleverancier. Het is niet verrassend dat dit minder is dan we gewend zijn. Dit heeft alles te maken met het feit dat de energiemarkt momenteel behoorlijk op slot zit, door toedoen van de enorme prijsstijgingen. We zien verder dat er maar een klein aandeel mensen is dat overstapt om duurzame redenen (1 op de 10 mensen die van plan zijn over te stappen). De voornaamste reden om over te stappen is financieel gedreven. Ook dit kunnen we grotendeels toeschrijven aan de huidige situatie waarin we zitten. Dit is een extra argument om nog meer in te zetten op zelf opgewekte, groene energie. En gelukkig zien we in het onderzoek dat veel mensen die urgentie ook voelen.

100% Groene energie
Eén op de drie mensen is bereid om meer te betalen voor 100% in Nederland opgewekte groene energie. Hoeveel men bereid is meer te betalen loopt uiteen: 53% is bereid tot 10 euro per maand meer te betalen, 81% wil tot 50 euro per maand gaan. 11% is zelfs bereid meer dan 100 euro per maand extra te betalen voor groene stroom uit eigen land. Dit toont aan dat, ondanks de onzekere periode waarin we nu zitten, veel mensen toch de noodzaak inzien van een duurzame toekomst. Met lokaal opgewekte energie, waarmee we de afhankelijk van het buitenland verminderen.

Samen verduurzamen
"Maar liefst 50% geeft aan te willen investeren in nieuwe toepassingen in huis die ervoor zorgen dat de energierekening omlaag gaat. Dat is een goede ontwikkeling en ik verwacht dat dit percentage nog wel gaat stijgen de komende tijd." Aldus Alfons Wispels, oprichter van Pure Energie. "Laten we er samen voor zorgen dat we ook komend jaar stappen voorwaarts blijven zetten. Op naar een groener 2022."