glasfabiek

Museumplan kan starten met duwtje in rug door windpark

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Nieuw-Buinen krijgt zijn glasmuseum terug. De Historische Vereniging maakte donderdag 25 februari bekend dat met de uitvoering van het door Willy van der Schuit gemaakte ontwerpplan ‘In Glas Verpakt’ kan worden begonnen. Door de prima samenwerking met de Bib kan op de eerste etage van het M.F.A. gebouw “Noorderbreedte” de inrichting worden gerealiseerd.

Voorzitter Jan Haikens en penningmeester Albert Plat zijn blij. De laatste financiële duw kwam met een handtekening namens Pure Energie, als onderdeel van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dankzij deze toezegging is ook de subsidie van Leader veiliggesteld. Deze subsidie kan verlopen als de start te lang op zich laat wachten.

34

Op gepaste afstand tekenden Arthur Vermeulen (Links), directeur wind bij Pure Energie en Jan Haikens (Rechts) van de Historische Vereniging de Toezeggingsbrief.

Wat is een gebiedsfonds?

Het gebiedsfonds is een jaarlijkse geldstroom waarmee omwonenden de leefbaarheid in het gebied kunnen verbeteren. Hiermee kunnen ze samen voordeel hebben van de economische impuls die de komst van het windpark betekent. De bijdrage aan het Glasmuseum is een voorbeeld van wat er mogelijk is met het omgevingsfonds. Het Rijk, de provincie Drenthe en de gemeenten hebben toegezegd gedurende 10 jaar middelen ter beschikking te stellen voor dit fonds.

Ook de initiatiefnemers van het windpark dragen bij aan het gebiedsfonds. De bijdrage van de initiatiefnemers zal gedurende 15 jaar €0,50 per MWh bedragen, het geen naar verwachting een bedrag van ruim €300.000,- per jaar zal betekenen. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (MWh) in een jaar. Over een periode van 15 jaar zal de bijdrage van het windpark naar verwachting dus ca. €4,5 – €5,- miljoen bedragen. Daar bovenop komen dan nog de bijdragen van het Rijk, de provincie en de gemeenten.

Gebiedsfonds Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt nog gewerkt aan dat Gebiedsfonds. Uit een enquête onder de bevolking kwam echter het glasmuseum naar voren als een project dat op korte termijn een toezegging nodig had om zo’n €150.000 euro aan Europese subsidie veilig te stellen. Het windpark en Pure Energie besloten daarop om vooruitlopend op dat fonds nu al steun toe te zeggen.

De initiatiefnemers van het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben aangegeven dat hun inbreng is bedoeld voor het gebied in de omgeving van de windturbines.

Over het windpark

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer komt in het noordelijk deel van de Drentse Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De 45 windmolens worden geplaatst in zes lijnopstellingen. 

Elke windmolen wekt naar verwachting circa 15 miljoen kWh per jaar op. Dat betekent dat de twaalf windmolens van Pure Energie samen naar verwachting 180 miljoen kWh per jaar opwekken. Dat is evenveel als 72.000 huishoudens gebruiken.

Meer informatie?

Meer informatie over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer kun je vinden via deze link