Header Ondertekening SOK ZP Bijvanck 2

Omgeving 50 procent eigenaar Zonnepark Bijvanck

Dankzij lokale coöperatie ZieDeZonSchijnt

Vandaag hebben we een overeenkomst getekend met een energiecoöperatie die is opgericht door de omwonenden van Zonnepark Bijvanck: coöperatie ZieDeZonSchijnt. Door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst heeft Zonnepark Bijvanck nu twee initiatiefnemers: de coöperatie en Pure Energie.

Het belang van lokaal eigendom
In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat ernaar wordt gestreefd om de omgeving voor 50 procent eigenaar te laten worden van een wind- of zonnepark. Vaak wordt dat georganiseerd via een lokale energiecoöperatie. De omgeving kan dan via die coöperatie investeren in het zonne- of windenergieproject. Zo is de omgeving gedeeltelijk eigenaar van het project en hebben zij invloed op de keuzes die worden gemaakt. Denk hierbij aan de manier waarop een zonneveld landschappelijk wordt ingepast.

Wij werken al sinds 2015 samen met energiecoöperaties en geloven in een sterke samenwerking met de omgeving. Daarom nodigen wij (startende) coöperaties graag uit om met ons samen te werken. Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen, bekijk dan onze pagina over energiecoöperaties.

Ondertekening SOK ZieDeZonSchijnt

De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend op een zonnepaneel


Investeren in het zonnepark via de coöperatie
Via ZieDeZonSchijnt kunnen omwonenden mee-investeren in Zonnepark Bijvanck om zo voordeel te halen uit het initiatief. Hoe dit precies kan, wordt de komende tijd nog concreter vormgegeven door de coöperatie. Zodra hier meer duidelijk over is, wordt dit gemeld via de nieuwsbrief van het zonnepark. Meld je hier aan voor deze nieuwsbrief.

Meer over energiecoöperaties