Truisweg Didam

Pure Energie gaat de hoogte in bij Zevenaar

Wij zijn energiemakers

Begin 2020 gaan wij beginnen met de bouw van Windpark Bijvanck in de gemeente Zevenaar. Aanvankelijk was de planning om in 2019 te beginnen met de eerste werkzaamheden, maar dat is nu aangepast. De voorbereidingen vroegen meer tijd dan we enige tijd geleden dachten.

We hebben onlangs bepaald welk type windmolen er wordt gebouwd. Het wordt het type V117 van het merk Vestas. Deze windmolen heeft een ashoogte van 116,5 meter en een rotordiameter van 117 meter. Dat betekent dat wieken 58,5 meter lang zijn. De tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als deze rechtovereind staat – wordt daarmee 175 meter.

Deze windmolens wekken naar verwachting circa 9 miljoen kWh per stuk per jaar op. Het gehele windpark wekt dus naar verwachting 36 miljoen kWh per jaar op. Ter vergelijking: in 2017 werd in de gemeente Zevenaar 222,5 miljoen kWh aan elektriciteit verbruikt. Windpark Bijvanck kan dus 16 procent van de elektriciteit die wordt verbruikt in de gemeente Zevenaar duurzaam opwekken.

In de omgevingsvergunning voor het windpark is vastgelegd dat de ashoogte minimaal 99 meter wordt en maximaal 124 meter. De rotordiameter mag minimaal 100 en maximaal 122 meter zijn. De Vestas V117 blijft dus binnen deze bandbreedte die in de vergunning is vastgelegd.

Met behulp van het programma Windplanner hebben we een visualisatie gemaakt van het windpark met daarin opgenomen de Vestas V117. Deze visualisatie toont dus exact hoe het windpark eruit komt te zien. Klik hier om deze visualisatie te bekijken.

Start bouw begin 2020

De eerste werkzaamheden die worden verricht, is het verzorgen van de netaansluiting. Netbeheerder Liander legt een nieuwe kabel aan die ervoor zorgt dat de windmolens straks de opgewekte elektriciteit aan het elektriciteitsnetwerk kunnen leveren. Vanaf januari 2020 zal Liander zichtbaar in de omgeving van het windpark actief zijn.

Vanaf februari 2020 worden de wegen en kraanopstelplaatsen aangelegd. Hierna worden de fundamenten van de windmolens gestort. Vervolgens worden de windmolenonderdelen aangevoerd en gehesen. Dit zal in november 2020 gebeuren.

De planning is onder voorbehoud, omdat onder andere weersomstandigheden hier invloed op kunnen hebben. Als er grote wijzigingen in optreden, melden we dat via onze nieuwsbrief en deze website

Voorafgaand aan de bouw zullen we meer informatie delen over de planning en de werkzaamheden die worden uitgevoerd.