Tokio met links het ommuurde keizerlijk paleis

Wake Up Tour Fukushima: we zijn begonnen!

De Wake Up-Tour van Pure Energie naar Fukushima kent een vliegende start: we landden op de ochtend van maandag 9 april in Tokio en nog diezelfde middag volgden we een lezing van twee experts op het gebied van kernenergie en duurzame energie. 

Met de bus langs de achtste verdieping van een flat

Jeroen Seppenwoolde, vanuit Pure Energie deelnemer aan de Wake Up-Tour, werd daarvoor nog op het vliegveld spontaan geïnterviewd door een filmploeg van een voor ons onbekende Japanse zender. Deze mensen wilden weten wat wij doen in Japan en zo kon Jeroen tekst en uitleg geven over het doel van onze deelname aan deze studiereis van Green Cross International. Met de bus reden we vervolgens van hotel naar het conferentiegebouw en dat ging over snelwegen die in drie lagen op elkaar gestapeld liggen dwars door miljoenenstad Tokio. Een surrealistisch gezicht om pal langs flatgebouwen te rijden, ter hoogte van hun achtste verdieping.

Nuclear Technology Dialogue

In dat conferentiegebouw deden we mee aan de ‘Nuclear Technology Dialogue’ met als sprekers Tetsunari Iida en James Simms.
Iida is directeur van het Institute for Sustainable Energy Policies. 
Simms is freelance journalist en volgt de kernramp in Fukushima vanaf het begin op de voet.

Veel problemen nog niet opgelost

Iida legde uit dat er als gevolg van de kernramp in Fukushima 5 tot 12 miljoen kubieke meter vervuilde grond ligt opgeslagen waar eigenlijk nog geen oplossing voor is. Dat geldt ook voor verontreinigd water uit de kerncentrale: dat wordt opgeslagen in grote tanks, maar binnen een jaar of twee is er geen ruimte meer voor extra tanks. Het water kan technisch gezien wel verdund worden en in zee worden geloosd, maar de lokale bewoners en zeker de vissers verzetten zich daar met hand en tand tegen, zei Iida. Een oplossing hiervoor is er nog niet.Hij wijst vooral op de grote sociale impact van de ramp. Mensen willen niet terug naar hun woning, maar daardoor verliezen ze steun van de overheid. Ook durven veel inwoners er niet over te praten dat ze uit het gebied van de kernramp komen, omdat zij dan vaak met de nek worden aangekeken. 
Verder benoemde hij dat er wordt gezegd dat de opruimwerkzaamheden bij Fukushima in 40 jaar klaar kunnen zijn. “Maar dat is een luchtkasteel. Het duurt meer dan een eeuw.” En volgens hem dragen uiteindelijk de belastingbetalers de kosten.

Hij vindt dat het ook vooral een groot sociologisch probleem is. Overheden en media hebben volgens hem niet goed gecommuniceerd over de ramp en daardoor vertrouwen inwoners de informatie die wordt gedeeld niet meer.

Door de kernramp is de meerderheid van de Japanners volgens Iida nu tegen kernenergie en voorspelt hij vooral voor zonne-energie een onstuimige groei. Ook wekken nu in Japan steeds meer lokale gemeenschappen zelf duurzame energie op met wind en zon.

Onafhankelijk toezicht

Simms’ voornaamste punt is dat het toezicht op kernenergie en het stimuleren van kernenergie niet door dezelfde overheidsinstanties moet gebeuren. Dat gebeurde volgens hem in Japan wel, terwijl het land daarvoor door de Amerikanen was gewaarschuwd. 

Volgens hem zijn er veel dingen verkeerd gegaan bij de kerncentrale van Fukushima, ook bij de bouw en de evacuatie kort na de ramp. Verder is er geen verantwoording afgelegd door de bedrijven en de overheden, zei hij. Daardoor is het vertrouwen bij inwoners in die instanties weg. “Het duurt een generatie om hier overheen te komen.” Ook hij stelt dat de overheid en dus de belastingbetaler de kosten van deze kernramp uiteindelijk betaalt.

Hij is niet voor of tegen kernenergie en ziet hiervoor wel een rol in het tegengaan van klimaatverandering. “Maar doe het dan wel veilig.”

Japan heeft veel kerncentrales na de ramp uitgezet, maar gebruikt daarom nu veel meer kolen om genoeg energie op te wekken. Dat vindt Simms helemaal onverstandig, vanwege klimaatverandering en de luchtvervuiling die deze centrales veroorzaken.

Reacties deelnemers Wake Up-Tour

Onze introductie van de deelnemers gemist? Hier stellen we iedereen voor.

Peer de Rijk, deelnemer aan de Wake Up-Tour van Pure Energie en tegenstander van kernenergie, kende Iida al en hoorde deze middag niet echt nieuwe informatie. “Ik heb hem wel hoog zitten. Hij krijgt vastzittende verhoudingen in de politiek los waardoor er nu wordt gedacht over een toekomst met meer duurzame energie in Japan.”
Peer is het eens met Simms dat toezicht op en stimuleren van kernenergie gescheiden moeten worden. “Dat is fundamenteel.”

Joris van Dorp is ook deelnemer van de Wake Up-Tour, maar juist voorstander van kernenergie. Hij kijkt net als Peer terug op een goede bijeenkomst met de twee sprekers. “Alleen lijkt iedereen te vinden dat kernenergie perfect moet zijn. Dat hoeft niet. Het moet beter zijn dan andere energiebronnen. Japan heeft geen energiebronnen en dan vind ik kernenergie een goede optie.”
Een toezichthouder die alleen maar let op veiligheid is volgens hem niet goed. Dan is er namelijk geen oog voor de economische haalbaarheid van een centrale en komt er volgens Joris nooit meer een kerncentrale bij. Dat opent volgens hem zeker in Japan de weg voor meer kolencentrales en dat wil hij zeker niet.

Alfons Wispels van Pure Energie miste tijdens de lezingen vooral toezicht op kernenergie. “Dat vind ik gevaarlijk. Dat verraste mij heel erg, zeker omdat Japan heel geordend is. Dat zien we hier letterlijk op straat. En dat Japan nu kolencentrales gaat bouwen… Dan zijn we terug bij af.”

Arthur Vermeulen, ook van Pure Energie, verbaasde zich erover dat op de plek van de kerncentrale voorafgaand aan de bouw een rots is weggehakt. Daardoor ligt de centrale veel dichter bij zee en was de kans op een ramp tijdens de tsunami in 2011 veel groter. “Ook gaat het hier over lokale energiegemeenschappen. Dat is in ons deel van de wereld erg in opkomst en dan liggen we op dat gebied dus toch dicht bij elkaar.”