Header energiecoorperaties zonder logo

Samen met energiecoöperaties werken aan wind- en zonneparken

Wij zijn energiemakers

Nederland heeft in het Klimaatakkoord afgesproken om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. Een van de manieren om de CO2-uitstoot te verlagen, is elektriciteit opwekken met wind- en zonne-energie, wat betekent dat er meer wind- en zonneparken worden ontwikkeld. In datzelfde Klimaatakkoord staat ook dat er bij het ontwikkelen van die wind- en zonneparken een streven is naar 50% lokaal eigenaarschap. Daar kan invulling aan gegeven worden door de samenwerking op te zoeken met een lokale energiecoöperatie. In deze blog vertel ik meer over onze samenwerking met lokale energiecoöperaties.

Het samenwerken met energiecoöperaties lijkt nieuw, maar is iets wat Pure Energie al lange tijd doet. In 2015 heeft Pure Energie samen met DeventerEnergie het eerste windpark gebouwd dat is ontstaan door samenwerking tussen een duurzaam energiebedrijf en een lokale energiecoöperatie. Sindsdien zoekt Pure Energie bij nieuwe projecten altijd naar de mogelijkheid om met een lokale energiecoöperatie samen te werken.  

In gesprek met de omgeving

Wind- en zonneparken worden niet zomaar gebouwd. Daar gaat een uitgebreid proces met de omgeving aan vooraf. Denk aan gesprekken met direct omwonenden, inwoners, dorpsverenigingen, lokale energiecoöperaties, natuur- en milieuverenigingen, gemeenten en andere overheden. Een proces dat tijd vraagt, want voor echt goede gesprekken is vertrouwen nodig en dat vertrouwen moet opgebouwd worden.

Lokale verbinding

Pure Energie werkt graag samen met energiecoöperaties vanwege de lokale verbinding. Vaak hebben zij al lokale projecten uitgevoerd en weten zij hoe ze de omgeving het beste kunnen betrekken bij een nieuw project.  Ook kennen zij vaak de lokale omgeving en hebben ze contact met lokale belangenorganisaties. De energiecoöperatie heeft daarmee waardevolle kennis om een goed proces voor de lokale situatie in te richten. Voor de omgeving kan een lokale energiecoöperatie een makkelijker aanspreekpunt zijn dan een duurzaam energiebedrijf. Vaak wonen de leden van de coöperatie ook in de buurt en weten de omwonenden de coöperatie makkelijk te vinden. Dit kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen en acceptatie.

Rolverdeling

Elke partij, de energiecoöperatie en duurzaam energiebedrijf, neemt in het proces de rol op zich die het beste bij die partij past. Zo levert een duurzaam energiebedrijf vaak meer de inhoudelijke informatie aan, zorgt voor de begeleiding van onderzoeken en zet de aanbestedingen uit. Een energiecoöperatie focust zich vaak meer op de relatie met de omgeving, het ophalen van zorgen en wensen  en het  goed in gesprek blijven met de omgeving. Beide kanten van het proces zijn nodig om het proces voor de bouw van een wind- of zonnepark zorgvuldig te doorlopen.

Verdeling van de lusten

Bij het ontwikkelen van onze wind- en zonneparken kan een lokale energiecoöperatie tot 50% eigenaar worden (ook wel lokaal eigenaarschap genoemd). Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen via de lokale energiecoöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het wind- of zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten. Bijvoorbeeld voor de bouw van een buurthuis, de aanleg van snel internet of zonnepanelen op woningen. Het is aan de leden om dat te bepalen.

Niet alleen de lusten, ook de lasten

Wat ook bij lokaal eigenaarschap hoort, is investeren en ondernemen. Wanneer de energiecoöperatie vanaf het begin volwaardig meedoet, maken we afspraken over taken, verantwoordelijkheden en kosten die vooraf moeten worden gemaakt. Dat betekent dat de energiecoöperatie een startkapitaal (eigen vermogen) moet hebben of ophalen bij hun leden om investeringen te kunnen doen. Daarnaast loopt de lokale coöperatie ook dezelfde risico’s als Pure Energie. Bijvoorbeeld, als een project niet wordt gerealiseerd, dan zijn we beiden de voorinvestering meestal kwijt. Kortom, in gelijkwaardige samenwerkingen dragen we samen de lusten én de lasten. Maar levert dit ook mooie en langdurige samenwerkingen op, die bijdragen aan het verduurzamen van Nederland.

Samenwerking zijn onmisbaar

Samenwerkingen tussen energiecoöperaties en duurzame energiebedrijven zijn onmisbaar voor de energietransitie. Ze vragen om duidelijke rolverdeling en gelijkwaardige investeringen van beide kanten, maar brengen lokale kennis en ontwikkelervaring samen. De opbrengsten die dat met zich meebrengt maken de energietransitie voor iedereen tastbaar en aantrekkelijk. En dat hebben we nodig, want Nederland is nog lang niet klaar en veel meer mensen krijgen nog met de energietransitie te maken!

Geschreven door Anne Schipper, locatieontwikkelaar duurzame energie