4318b1f93ea60ab6bd688b1af36c6c50 600x600

Dit zijn de deelnemers aan de Wake Up Tour Fukushima

Op zondag 8 april begint de eerste editie van de Wake Up Tour: Fukushima. Met de Wake Up Tour willen we verschillende opties op het gebied van (duurzame) energie tegen elkaar afwegen. Wij zijn er van overtuigd dat we in Nederland moeten inzetten op wind- en zonne-energie als belangrijkste duurzame energiebronnen. Van deze bronnen weten we dat ze inpasbaar, betrouwbaar en veilig zijn.

Over kernenergie hebben wij onze twijfels. Wat doe je bijvoorbeeld met kernafval en wat gebeurt er als het mis gaat? Welke impact heeft dat op een gebied, en met name de bevolking? Daarover laten wij ons informeren tijdens de Wake Up Tour.

Deelnemers aan de Wake Up Tour

We reizen met vier collega's en twee experts op het gebied van kernenergie af naar Japan. Tijdens de Wake Up Tour maken we een documentaire van ongeveer tien minuten. We proberen kernenergie daarmee niet te demoniseren, maar juist de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Om de objectiviteit te waarborgen gaan er ook twee experts mee op het gebied van kernenergie, Joris van Dorp en Peer de Rijk.

Joris van Dorp is ir. werktuigbouwkunde werkzaam in de bouwsector als adviseur installatietechniek en duurzaam bouwen. Hij is onze eerste expert en voorstander van kernenergie. "Ik ben voorstander van kernenergie geworden naarmate ik als gevolg van mijn studie en mijn werkzaamheden kennis opdeed over de aard en omvang van de uitdaging om te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen." Aldus Joris van Dorp.

Peer de Rijk is directeur van milieuorganisatie WISE. Hij is de tweede expert in het gezelschap en tegenstander van kernenergie. "Wij kijken niet naar de theorie maar naar de praktijk. 60 jaar kernenergie laat zien dat het ingewikkeld, gevaarlijk, duur en vervuilend is", aldus Peer de Rijk.

Vanuit Pure Energie gaan er vier mensen mee naar Fukushima: Alfons Wispels, Arthur Vermeulen, Matthijs Oppenhuizen en Jeroen Seppenwoolde. In totaal zijn er dus zes deelnemers in deze eerste editie van de Wake Up Tour. Hieronder stelt iedere deelnemer zich persoonlijk voor.

Alfons Wispels

Wie ben je en waarom ga je mee naar Fukushima?

Mijn naam is Alfons Wispels en ik ben de oprichter van Pure Energie. Eind 2016 reageerde ik via Twitter op een nieuwsbericht van de Volkskrant. Daarin werd beschreven wat de nasleep is van de kernramp in Fukushima. Ik vond het schokkend. Joris van Dorp reageerde hierop. Hij vond mijn reactie overdreven en hij zei dat het qua straling heel erg meevalt in Fukushima. Dat vind ik onwaarschijnlijk en daarom heb ik hem uitgenodigd om mee te gaan naar Fukushima.

Later ontstond het idee van de Wake Up Tour, waarin we verschillende opties op het gebied van energie tegen elkaar afwegen en op die manier een waardevolle discussie op gang helpen. Die discussie is hard nodig in Nederland, omdat we de komende jaren voor keuzes komen te staan die van belang zijn wanneer we Nederland willen verduurzamen. Ik ben er van overtuigd dat we moeten inzetten op wind- en zonne-energie. Maar ik sta ook zeker open voor nieuwe inzichten tijdens de Wake Up Tour.

Wat vind je op dit moment van kernenergie?

Op dit moment sta ik niet positief tegenover kernenergie, met name omdat ik de risico’s te groot vind. Daarnaast belasten we de generaties na ons met radioactief afval waar we op dit moment gewoon geen oplossing voor hebben.

Sta je open voor een verandering van jouw standpunt?

Ik heb de ontwikkelingen van de kernramp weliswaar goed gevolgd via verschillende nieuwsmedia, maar ik ben een ondernemer en geen expert op het gebied van kernenergie. Ik ga daarom graag in gesprek met de experts en de inwoners van Fukushima. Ik sta dus zeker open voor nieuwe inzichten en ik sluit niet uit dat mijn standpunt ten opzichte van kernenergie kan veranderen.

Arthur Vermeulen

Wie ben je en waarom ga je mee naar Fukushima?

Ik ben Arthur Vermeulen, directeur windenergie bij Pure Energie. Binnen Pure Energie ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe windparken in Nederland. Op dit moment hebben wij 70 windmolens in Nederland. In totaal is dat genoeg stroom voor 80.000 Nederlandse huishoudens.

Alfons heeft mij meegevraagd om de ontwikkelingen in het rampgebied van Fukushima te zien. Ik ben ervan overtuigd dat we in Nederland moeten inzetten op wind- en zonne-energie. Tegelijkertijd weet ik niet of we met wind en zon genoeg energie kunnen opwekken om de energietransitie te realiseren. Ik ben me er van bewust dat de kans aanwezig is dat we daarvoor andere, misschien wel nieuwe energiebronnen nodig hebben. Daarom is het goed dat we in de Wake Up Tour ook andere opties gaan verkennen.

Wat vind je op dit moment van kernenergie?

Kernenergie is natuurlijk een relatief schone manier om energie op te wekken. In een kerncentrale is de CO2 uitstoot nihil. Maar de impact van een ongeluk is enorm. Daarnaast belasten we de generaties na ons met radioactief afval die we honderdduizenden jaren veilig moeten opslaan. Dat zijn periodes die we niet kunnen overzien. Om deze redenen vind ik op dit moment dat we kernenergie niet kunnen bestempelen als duurzaam.

Sta je open voor een verandering van jouw standpunt?

Daar sta ik zeker voor open. Ik heb de ontwikkelingen van de kernramp goed gevolgd, maar windenergie is mijn expertise, niet kernenergie. Ik sta daarom open voor nieuwe inzichten en informatie die we in de Wake Up Tour zullen verkrijgen.

Joris van Dorp

Wie ben je en waarom ga je mee naar Fukushima?

Mijn naam is Joris van Dorp en ik ben ir. werktuigbouwkunde werkzaam in de bouwsector als adviseur installatietechniek en duurzaam bouwen. Ik ben uitgenodigd door Alfons Wispels om naar Fukushima te gaan nadat ik met hem in gesprek raakte over de voor- en nadelen van kernenergie.

Wat vind je op dit moment van kernenergie?

Ik ben voorstander van kernenergie geworden naarmate ik als gevolg van mijn studie en mijn werkzaamheden kennis opdeed over de aard en omvang van de uitdaging om te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Op zoek naar technologische oplossingen kwam ik uiteindelijk uit bij kernenergie. Ik zag tot mijn verbazing dat vrijwel alles wat ik dacht te weten over kernenergie niet klopte. Kernenergie bleek - in tegenstelling tot wat ik dacht - enorme voordelen en potentie te hebben voor mens én milieu.

Ik realiseerde me ook dat er in de samenleving een hardnekkige antikernenergiemythologie heerst. Die mythologie is er de oorzaak van dat de inzet van kernenergietechnologie in veel landen al decennia achterblijft terwijl fossiele energie almaar toeneemt. Ik vind dat jammer en zou willen dat mensen beter geïnformeerd zouden worden over kernenergie zodat de technologie beter inzetbaar is ten behoeve van mens en milieu.

Sta je open voor een verandering van jouw standpunt?

Ja. Hoewel ik weet dat het erg moeilijk zal blijken te zijn om het klimaat/energie probleem op te lossen zonder toepassing van kernenergie zou ik in principe kunnen leren leven met de uitsluiting van kernenergie mits er een oplossing komt voor een aantal problemen. Bijvoorbeeld voor wie er gaat opdraaien voor de meerkosten van het zonder kernenergie oplossen van het klimaat/energieprobleem.

In Japan wil ik graag leren hoe de lokale bevolking denkt over kernenergie en het ongeluk bij Fukushima. Ik ben benieuwd in hoeverre de lokale bevolking op de hoogte is van de feitelijkheden rondom het ongeluk en de gevolgen. Als blijkt dat de bevolking goed op de hoogte is van de situatie, en van de voor- en nadelen van kernenergie voor de toekomst van Japan, en desondanks wil dat kernenergie in Japan wordt afgeschaft, dan zal effect op mijn steun voor kernenergie kunnen hebben.

Peer de Rijk

Wie ben je en waarom ga je mee naar Fukushima?

Peer de Rijk, directeur van milieuorganisatie WISE. Ik ben nu ruim 30 jaar actief tegen kernenergie, sinds 20 jaar voor WISE. Om de zoveel tijd duikt de discussie over kernenergie weer op. Nu is er hernieuwde aandacht omdat veel mensen zich zorgen maken over klimaatverandering. Ze vragen zich af of we kernenergie moeten overwegen als optie. Wij denken dat er heel veel redenen zijn om kernenergie categorisch af te wijzen maar we blijven ook altijd nieuwsgierig naar nieuwe inzichten.

Ik ben zelf 6 jaar geleden in Fukushima geweest en wil graag kijken welke vooruitgang er is geboekt in het onder controle krijgen van de gevolgen van de kernramp. Ik weet dat de drie rampcentrales zelf ook nog lang niet veilig zijn; met name het opruimen van de gesmolten splijtstofstaven zorgt voor veel hoofdbrekens. Die zijn zwaar radioactief en het is tot nu onmogelijk gebleken om er bij te kunnen – laat staan ze op te ruimen.

Wat vind je op dit moment van kernenergie?

Wij kijken niet naar de theorie maar naar de praktijk. 60 Jaar kernenergie laat zien dat het ingewikkeld, gevaarlijk, duur en vervuilend is. We kijken ook naar de hele keten. Van uraniumwinning tot afvalopslag. Nogmaals; we blijven nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen maar met het toepassen van de huidige vorm van kernenergie zouden we zo snel mogelijk moeten stoppen.

Sta je open voor een verandering van jouw standpunt?

Techniek schrijdt voort en we zijn tegen kernenergie omdat er nadelen aan kleven. Als die nadelen wegvallen ontstaat er per definitie een nieuwe situatie. Hoe dan ook zullen we de kennis nodig hebben om de gigantische stralend erfenis zo goed en zo kwaad als het gaat op te ruimen.  

Matthijs Oppenhuizen

Wie ben je en waarom ga je mee naar Fukushima?

Ik ben Matthijs Oppenhuizen en ik werk sinds 2016 bij Pure Energie als omgevingsmanager bij de ontwikkeling van onze nieuwe windmolens. Ik ga mee met de Wake Up-Tour om verslag te doen van deze reis. Dat doe ik samen met mijn collega Jeroen. Hij maakt daarvoor vooral video’s en ik schrijf artikelen en maak foto’s. Zo hopen we via onze website en social media een goed beeld te geven van wat wij meemaken tijdens deze reis en wat wij leren over de kernramp in Fukushima en de nasleep daarvan.

Wat vind je op dit moment van kernenergie?

Op dit moment hoop ik dat we zonder kernenergie genoeg duurzame energie kunnen opwekken, bijvoorbeeld door vooral in te zetten op wind-  en zonne-energie. Ik ben tegen kernenergie: vanwege de risico’s die er zijn als het misgaat en ook het afval dat over blijft. Bij kernenergie komt geen CO2 vrij en dat vind ik een groot voordeel van deze energiebron. Maar het is wat mij betreft een principieel punt: is het duurzaam om een energiebron te gebruiken waarbij gevaarlijk afval ontstaat dat vele jaren, eeuwen of nog langer moet worden opgeslagen? Daar zadelen we volgende generaties mee op, terwijl er volgens mij nog steeds geen echte oplossing voor dat afval is. Dat vind ik niet duurzaam. Zeker omdat ik betwijfel of kernenergie en de bijbehorende risico’s die er toch altijd zijn echt nodig zijn als we vol inzetten op wind, zon, aardwarmte, waterkracht, biomassa en energiebesparing.

Sta je open voor een verandering van jouw standpunt?

Ik ga met een open blik mee op deze reis, wil veel zelf waarnemen en mij goed laten informeren. Ik sta altijd open voor een verandering van standpunt, maar geef wel eerlijk toe dat er nog heel wat moet gebeuren om mijn mening over kernenergie te veranderen… Maar we gaan het zien!

Jeroen Seppenwoolde

Wie ben je en waarom ga je mee naar Fukushima?

Ik ben Jeroen Seppenwoolde en ik ben sinds 2016 onderdeel van het marketingteam van Pure Energie. Ik ga mee tijdens de Wake Up Tour om videocontent te maken gedurende onze reis. Samen met mijn collega Matthijs ben ik verantwoordelijk voor alle verslaggeving rondom de Wake Up Tour.

Daarnaast maken we een documentaire over de nasleep van de kernramp uit 2011 en de gevolgen voor de omgeving en bewoners. We onderzoeken de risico’s van kernenergie, maar we benoemen ook zeker de voordelen. We proberen kerenenergie niet te demoniseren, maar een discussie op gang te helpen die kan bijdragen aan de energietransitie in Nederland.

Wat vind je op dit moment van kernenergie?

Op dit moment ben ik tegen kernenergie. Alhoewel kernenergie in principe een relatief schone manier is om energie op te wekken, ben ik het niet eens met de risico’s die we nemen om dit te kunnen doen. Kijk naar wat er in Tsjernobyl of Fukushima gebeurde.

Aan de andere kant snap ik dat dit incidenten zijn en dat niet alle kerncentrales deze problemen hebben. Maar een foutje is zo gemaakt, dat weten we allemaal. Wanneer het mis gaat in een kerncentrale zijn de gevolgen gewoon veel groter dan op andere plekken. Ik heb eens gelezen dat er in kerncentrales wereldwijd zo’n 80 incidenten per jaar gebeuren. In de meeste gevallen zijn het incidenten zonder gevolgen, maar het is en blijft mensenwerk. Een kerncentrale is nooit 100% veilig.

Sta je open voor een verandering van jouw standpunt?

Ja, zeker. Mijn kennis over Fukushima komt met name van de televisie en uit kranten, en uit ervaring weet ik dat dit soms een heel gekleurd beeld kan zijn. Daarom zal ik in Japan zelf onderzoeken wat de impact is geweest voor de omgeving en de bewoners van Fukushima.