Flevoland werkt aan nieuwe toekomst met Windplan Groen

Wij zijn energiemakers
Laatst bewerkt op 19 januari 2023 2 min
Bericht delen

Produceren van groene energie is onderdeel van de klimaatdoelstellingen voor Nederland. In Flevoland levert Windplan Groen een forse bijdrage aan meer duurzame energie. Pure Energie is één van de initiatiefnemers van Windplan Groen.

Windplan Groen

In het Regioplan Windenergie kiest de overheid in Flevoland voor clustering van windturbines in grootschalige projecten. Windplan Groen maakt onderdeel uit van het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland. Het Regioplan deelt de provincie op in vier deelgebieden. De initiatiefnemers in een deelgebied maken samen één plan dat voldoet aan de doelstellingen van het Regioplan.

Windplan Groen is het plan voor projectgebied Oost. Dat is het oostelijk deel van de provincie en bevindt zich in de gemeenten Dronten en Lelystad. Projectgebied Oost is het gebied dat oostelijk ligt van de Colijnweg, Roodbeenweg, Zeebiesweg en Vogelweg. Het groene gebied op deze kaart is projectgebied Oost. De initiatiefnemers voor windenergie in dit gebied zijn verenigd in Windkoepel Groen.

Planinhoud

Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe windturbines. Het gezamenlijke vermogen van deze 90 windturbines wordt waarschijnlijk circa 300 tot 400 MW. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen circa 1,4 miljard kWh per jaar opwekken. Dat is evenveel als gemiddeld ruim 488.000 huishoudens per jaar verbruiken (bij 3000 kWh per jaar per huishouden). Een andere vergelijking is dat in 2018 in de provincie Flevoland in totaal 1,9 miljard kWh werd gebruikt. De windmolens van Windplan Groen kunnen dus circa driekwart van alle gebruikte elektriciteit in de gehele provincie Flevoland duurzaam opwekken.

Stand van zaken

Momenteel is Windplan Groen in afwachting van de procedure bij de Raad van State. Er zijn beroepen ingesteld tegen het definitieve Rijksinpassingsplan en de definitieve omgevingsvergunningen. Deze beroepen worden behandeld door de Raad van State. De bevoegde gezagen hebben verweerschriften ingediend tegen de beroepen. De volgende stap is dat er een hoorzitting komt waar de beroepen worden besproken. Het is nog niet bekend wanneer deze zitting wordt gehouden.

Financiering Windplan Groen stap dichterbij

Na de uitspraak van de Raad van State is definitief duidelijk of de windmolens mogen worden gebouwd. Inmiddels bereiden we al wel vervolgstappen voor om de windmolens te kunnen bouwen. Zo moeten we meer zekerheid krijgen over de financiering. Een belangrijke stap die daarvoor recent is gezet, is dat de SDE+-subsidie is toegekend. Dit zorgt voor een financieel fundament.

Wat draagt Pure Energie bij?

In totaal zullen wij 3 projecten gaan realiseren binnen Windplan Groen waarmee wij 20 windmolens zullen bouwen. Deze zullen naar verwachting gerealiseerd worden in 2022/2023. De verwachte productie van deze turbines is circa 400.000.000 kWh per jaar.

Op de hoogte blijven van Windplan Groen? Klik dan hier.