2 v4

Grote, maar stillere windmolens voor Windpark De Rietvelden

Wij zijn energiemakers

Eind dit jaar of begin volgend jaar begint de bouw van de windmolens van Windpark De Rietvelden in ‘s-Hertogenbosch. Het gaat in totaal om vier windmolens: drie van Pure Energie en één van energiecoöperatie Bossche Windmolen West.

De windmolens worden van het merk Nordex en het type N117. Hiermee kiezen we voor de stilste windmolen uit de types die in aanmerking komen om op deze locatie te realiseren.

Groter, maar stiller
De vier windmolens van het windpark worden hiermee groter dan de bestaande windmolen Treurenburg in ’s-Hertogenbosch. Deze heeft een ashoogte van 98 meter en een rotordiameter van 82 meter. Wel zijn de vier nieuwe windmolens stiller dan deze bestaande windmolen. Dit is te danken aan de doorlopende technische ontwikkelingen waardoor een grotere windmolen niet automatisch meer geluid maakt.

Meer achtergrondinformatie over het geluid van een windmolen lees je hier.

Hieronder zie je een afbeelding die uitlegt wat de termen ashoogte, rotordiameter en tiphoogte betekenen (tekst loopt door onder de afbeelding).

visual v2

 

Start bouw eind 2020 of begin 2021
De bouw van de windmolens begint eind 2020 of begin 2021. De precieze planning moet nog worden afgestemd. De bouw begint in elk geval met de civiele werkzaamheden. Die bestaan hoofdzakelijk uit de aanleg van wegen naar de locaties van de windmolens vanaf de openbare weg en de aanleg van zogeheten kraan opstelplaatsen. Dat zijn verharde plaatsen naast de windmolenlocaties waarop een hijskraan kan staan. Vervolgens wordt er geheid voor de funderingen van de windmolens en wordt het beton voor de fundamenten gestort. In de loop van 2021 worden de windmolens zelf geplaatst. De onderdelen zoals de mastdelen, wieken en gondel worden met speciaal transport aangevoerd. Voor de opbouw van de windmolen wordt gebruik gemaakt van een hijskraan.

Veel duurzame energie
De vier windmolens wekken naar verwachting gezamenlijk circa 38,6 miljoen kilowattuur pure energie op per jaar. De elektriciteit van drie van de vier windmolens wordt gebruikt om de brouwerij van HEINEKEN in ’s-Hertogenbosch van groene stroom te voorzien. Deze drie windmolens wekken hiermee circa 60 procent van de elektriciteitsvraag van de brouwerij op. De stroom van de vierde windmolen, die eigendom is van de honderden leden van coöperatie Bossche Windmolen West, wordt door deze inwoners van ’s-Hertogenbosch gebruikt. Zo werken bedrijven en inwoners samen aan de verduurzaming van ’s-Hertogenbosch. 

Kijk voor meer informatie op de website van het windpark.