Opbrengst uit windpark vloeit terug in omgeving

Omgevingsfonds keert uit
Laatst bewerkt op 07 april 2023 2 min
Bericht delen

Delen

Deel deze pagina op een van de onderstaande platformen.

Met geld uit het omgevingsfonds van Windpark De Rietvelden in Den Bosch wordt een speelomgeving vergroend, worden bomen geplant, schaduwplekken gecreëerd en een regenton geplaatst. Op het dak van het clubgebouw van een scoutingclub komen zonnepanelen en de jeu de boulesvereniging krijgt een bijdrage voor een drainagesysteem. Daarnaast wordt met geld uit het omgevingsfonds de onderlinge betrokkenheid van mensen gestimuleerd, met onder andere een burendag en openluchtconcert. 13 initiatieven van 10 aanvragers zijn gehonoreerd.

Dat is het resultaat van de eerste aanvraagronde van het omgevingsfonds van dit windpark dat Pure Energie met een energiecoöperatie exploiteert. Via het omgevingsfonds komt een afgesproken deel van de opbrengst van onze windparken ten goede aan een sociale en duurzame leefomgeving. De buurt dient daarvoor jaarlijks, met een totale looptijd van 15 jaar, lokale projecten en initiatieven in. Op 7 april zijn de eerste geldbedragen feestelijk uitgekeerd.

Duurzaam, groen en sociaal

Het stichtingsbestuur van het omgevingsfonds is blij verrast met de hoeveelheid aanvragen die eind 2022 zijn ingediend voor inwoners, verenigingen en stichtingen binnen een straal van 1.775 meter rondom het windpark. Het stichtingsbestuur toetst de aanvragen aan criteria en doelstellingen van het omgevingsfonds en verdeelt het geldbedrag. “Wij zijn als bestuur afhankelijk van het bedrag in het omgevingsfonds, maar onafhankelijk in toekenning van de gelden”, licht voorzitter Carina Harms toe. “Wij maakten een bewuste verdeling in duurzame,  groene en sociale projecten verspreid over de wijken.”

De Rietvelden

Effect op de buurt

De vier windmolens van Windpark De Rietvelden zijn sinds eind 2021 operationeel en wekken vanaf dat moment elektriciteit op. 2022 was het eerste officiële gebruiksjaar. Omdat de windmolens ook in 2021 al draaiden, besloten windparkexploitanten Pure Energie en coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) samen ook een bedrag over 2021 te storten. Een windpark heeft effect op de omgeving, daarvan is Pure Energie zich bewust. Daarom betrekken wij de omgeving bij het windpark en kan de omgeving ook meedelen in de opbrengsten daarvan, bijvoorbeeld via deelname aan de coöperatie en dus via het omgevingsfonds. 

Windpark De Rietvelden

Windpark De Rietvelden bestaat uit vier windmolens op en nabij bedrijventerrein De Rietvelden in Den Bosch. Het is een samenwerking tussen Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, BCTN, firma Barten, de familie Pennings, coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) en duurzaam energiebedrijf Pure Energie.

Meer informatie over Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden
Bezoek website