Provincie Noord-Brabant maakt windambities waar langs snelweg

Galder afgebouwd v2

Kunnen windmolens gebouwd worden langs snelwegen? Zeker, ook Provincie Noord-Brabant laat dat nog maar eens zien. In die provincie zijn langs de A16, verdeeld over zes windparken, 26 windmolens gebouwd, onder de noemer Energie A16. Daarmee wordt groene stroom opgewekt en fors bijgedragen aan de duurzame energie-ambitie van Provincie Noord-Brabant. Rijdend in zuidelijke richting van Moerdijk naar Zundert aan de Belgische grens, kom je de volgende windparken tegen: Klaverspoor, Streepland, Zonzeel, Nieuwveer, Galder en Hazeldonk-West. Pure Energie beheert acht moderne windmolens in Zonzeel, Galder en Hazeldonk-West, die naar verwachting in totaal ruim 125 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. Daarmee kunnen we 45.000 huishoudens een jaar lang voorzien van groene stroom.

Samen slaagt de energietransitie

De energietransitie slaagt alleen als we samen optrekken, met mensen in de omgeving, met overheden, collega-energiebedrijven, grondeigenaren en energiecoöperaties. In windpark Zonzeel werken we samen met Eneco en het Traais Energie Collectief (TEC). In Windpark Hazeldonk-West trekken we op met Eneco en Business Centre Treeport (BCT).

Lokaal eigendom

Pure Energie streeft bij de ontwikkeling van een windpark altijd naar samenwerking met de omgeving en naar lokaal eigendom. Toen Provincie Noord-Brabant de regie pakte op de totale ontwikkeling van windenergie in dit inpassingsgebied, is dat streven als lichtend voorbeeld gesteld en met alle ontwikkelaars overeengekomen in een zogenaamde Green Deal. Hierin is 25% participatie en lokaal eigendom geregeld waarbij de baten breed in de samenleving terecht komen via lokale stichtingen.

De balans opgemaakt

Zonsopgang galder ijspreventie

Windpark Galder: met de neus in de wind 

Windpark Galder is al operationeel. De testfase is succesvol afgerond. Onze drie windmolens in dit park produceren inmiddels volop groene stroom. We verwachten hier een opwek van ruim 46 miljoen kWh per jaar, dat is meer dan 6% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Breda en een groene stap voorwaarts. 

Windpark Hazeldonk-West: proefdraaien

Onze twee windmolens in Windpark Hazeldonk-West worden momenteel getest. Ze draaien een periode onafgebroken. Alle systemen worden gecheckt. Windmolens zitten vol slimme technologie. Ze worden bijvoorbeeld automatisch stilgezet in geval van ijsvorming en slagschaduw op woningen om veiligheid te garanderen en overlast voor omwonenden te beperken. De testfase duurt al snel twee maanden. Na het proefdraaien volgt een uitvoerige eindinspectie. Bij goedkeuring wordt de windmolen officieel in werking gesteld. De twee windmolens van Pure Energie gaan samen zo’n 31 miljoen kWh opwekken, ruim 29% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Zundert. 

Zonzeel

Windpark Zonzeel: bouwklaar

Ook vanuit Windpark Zonzeel komt positief nieuws: daar is de zesde en laatste windmolen gebouwd en de bouwfase afgerond. De grote hijskraan is verdwenen, de rijplaten zijn opgeruimd en de tijdelijke toerit vanaf de A16 is opgeheven. Onze drie windmolens op Windpark Zonzeel gaan zo’n 51 miljoen kWh opwekken, wat gelijkstaat aan bijna 5% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Moerdijk, waarin het verbruik van grote industrie is meegerekend. 

EnergieA16 laat zien dat samenwerking belangrijk is en tot goed resultaat leidt als de ambitie duidelijk is. Mede dankzij inzet van Provincie Noord-Brabant is dit project -voor een toch wel complex windpark- in relatief korte tijd gerealiseerd. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de drie windparken waarin de acht windmolens van Pure Energie actief zijn? Kijk dan eens op de websites Windpark Galder, Windpark Hazeldonk-West en Windpark Zonzeel.