Twaalf nieuwe Pure Energie windmolens!

Laatst bewerkt op 27 maart 2023 2 min
Bericht delen

Delen

Deel deze pagina op een van de onderstaande platformen.

Op 21 februari 2018 is de vergunning voor de bouw van Windpark De Drentse Monden definitief geworden. Dat betekent dat er twaalf nieuwe Pure Energie windmolens bij komen! We verwachten dat deze windmolens jaarlijks zo'n 150 miljoen kWh gaan opwekken. Dat is genoeg voor 50.000 Nederlandse huishoudens per jaar.

De Raad van State heeft de beroepen tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing Flora en Faunawet en de vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet ongegrond verklaard. Daarmee zijn deze nu onherroepelijk en kunnen we beginnen met de voorbereidingen voor de bouwfase.

Nieuwe groene stroom uit Nederland

Windpark De Drentse Monden Oostermoer is een initiatief van vier partijen, waaronder Pure Energie. Het windpark bestaat uit 45 windmolens in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Twaalf van de 45 windmolens zijn van Pure Energie.

Hoe hoog de windmolens precies worden is nog niet bekend. De tiphoogte van de windmolens zal minimaal 175 en maximaal 210 meter hoog zijn. Over het algemeen geldt de regel: "Twee keer grotere wieken, betekent vier keer meer schone energie." Hoe hoger de tiphoogte van de windmolens wordt, hoe meer energie het windpark zal opleveren.

Het windpark wekt in totaal naar verwachting 562,5 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat is genoeg groene stroom voor 187.500 Nederlandse huishoudens per jaar.

Planning

Wanneer de bouw precies begint, is nog niet bekend. Zodra daar meer over bekend is, wordt dat gemeld via de website van Windpark De Drentse Monden Oostermoer. Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van de vorderingen binnen dit project.

Visualisatie van Windpark De Drentse Monden

Om omwonenden en geïnteresseerden een beeld te geven van hoe het windpark eruit komt te zien, hebben we een aantal visualisaties gemaakt. Je kan vanuit elf standpunten bekijken hoe de windmolens eruit zien in het Drentse landschap.