Hoe belangrijk is de hoogte van een windmolen?

Alles over de ashoogte, rotordiameter en tiphoogte van een windmolen

Windmolens zijn de laatste jaren steeds hoger geworden. Maar waarom is de hoogte van een windmolen zo belangrijk en wat betekent dat voor de toekomst? Dat lees je in dit artikel.

Ashoogte, rotordiameter en tiphoogte van een windmolen

Als we het over de hoogte van een windmolen hebben hoor je termen die misschien helemaal nieuw voor jou zijn. We praten dan bijvoorbeeld over ashoogte, rotordiameter en tiphoogte. Hieronder kun je zien wat we daarmee bedoelen.

Hoogte en opbrengst gaan hand in hand

De stroomopbrengst is afhankelijk van de hoogte van de windmolen. Met name de rotordiameter is belangrijk. Hoog in de lucht waait het vaker en harder. Hoe groter de rotordiameter, hoe meer wind de wieken vangen en hoe meer stroom de windmolen opwekt. Over het algemeen geldt de regel: als de wieken van een windmolen twee keer zo groot zijn, is de opbrengst (in kWh) vier keer zo hoog.

Voorbeeld:

In 2011 bouwden we Windpark Treurenburg. Het windpark in ’s-Hertogenbosch bestaat uit één windmolen die gemiddeld per jaar ongeveer 4,5 miljoen kWh groene stroom opwekt. Vlakbij deze locatie komt een nieuw windpark van vier windmolens: Windpark De Rietvelden. In de onderstaande tabel zetten we de verschillen op een rij.

  Windpark Treurenburg Windpark de Rietvelden
Ashoogte 98 meter 119 meter
Rotordiameter 82 meter 117 meter
Wieklengte 41 meter 58,5 meter
Tiphoogte 139 meter 177,5 meter
Opbrengst per jaar per windmolen Circa 4,5 miljoen kWh Circa 9,5 miljoen kWh

 

Zoals je ziet zijn de wieken van de windmolens in Windpark De Rietvelden ongeveer 1,5 keer zo groot als de wieken van Windmolen Treurenburg. De opbrengst daarentegen is twee keer zo groot. Een grotere windmolen is dus efficiënter dan een kleinere.

Bij Windpark Deil in de gemeente West-Betuwe zie je dat effect nog beter. Daar zijn elf windmolens gebouwd, waarvan twee van Pure Energie. Deze windmolens hebben een ashoogte van 140 meter en een rotordiameter van 136 meter. Deze windmolens wekken per stuk maar liefst 15 miljoen kWh per jaar op.

Minder overlast bij een hogere windmolen

Veroorzaakt een grotere windmolen meer hinder voor omwonenden? Hoe groot is het verschil tussen kleine en grotere windmolens en wat zie je daar van? Dit zijn vraagstukken waar wij dagelijks te maken mee krijgen.

Om dit in beeld te brengen hebben we visualisaties gemaakt van Windpark De Rietvelden in ’s-Hertogenbosch. In deze visualisaties hebben we de nieuwe windmolens geplaatst in het gebied waar ook de oude windmolen te zien is.

De meest linkse windmolen is die van Windpark Treurenburg. De andere vier windmolens zijn onderdeel van Windpark De Rietvelden. Windpark Treurenburg staat op deze foto het dichtstbij het punt waar de foto is genomen. Op de website van Windpark De Rietvelden kun je meer foto impressies vinden en informatie over de locatie van het nieuwe windpark.

Voor een ander voorbeeld gingen we zelf op bezoek in de Eemshaven. Daar staat op dit moment de hoogste windmolen van Nederland. Deze heeft zijn naam, ‘David’, te danken aan de nabijgelegen poldermolen, ‘De Goliath’, uit 1897. In de Eemshaven maakten we deze foto:

Helemaal links op deze foto zie je ‘David’. Rechts zie je een windmolen met een tiphoogte van 144 meter. De rechter windmolen staat overigens net wat verder weg dan ‘David’. Hieronder zie je dezelfde foto, maar dan met de hoogte en afstand er bij. ‘David’ is 56 meter hoger dan de windmolens om hem heen. Toch merk je daar niet veel van wanneer je op de grond staat te kijken.

Wat betreft slagschaduw en geluidsregels is er geen verschil. Alle windmolens moeten namelijk aan dezelfde regels voldoen. Ongeacht de hoogte van de windmolen. Daar komt bij dat de techniek in windenergie zich ontzettend snel ontwikkelt. Fabrikanten zoeken continu naar manieren om windmolens stiller te maken. Zo kan het best zijn dat een nieuwe, grotere windmolen juist minder geluid maakt dan een oudere en kleinere. Win-win.

Hoogte en subsidie van windmolens

Om windmolens te kunnen exploiteren, moeten wij een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De zogenaamde SDE++. Deze subsidie hebben wij nodig om windmolens financieel haalbaar te maken. Die subsidie is ook nodig bij andere vormen van duurzame energie, zoals grote zonneparken en biomassa.

De kostprijs (per kWh) van duurzame energie is op dit moment hoger dan de kostprijs (per kWh) van energie uit fossiele bronnen zoals steenkool en gas. De overheid wil de productie van duurzame energie stimuleren en verstrekt daarom een subsidie: de SDE++. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de opbrengst van een kWh grijze stroom en de kostprijs van een kWh groene stroom. Op die manier kunnen wij groene stroom aanbieden voor een concurrerende prijs ten opzichte van grijze energieleveranciers.

Maar de SDE++ daalt vrijwel ieder jaar. Voor Pure Energie is dit een reden om naar manieren te zoeken om de kostprijs per kWh te verlagen, omdat windmolens anders niet meer rendabel zijn. Een grotere windmolen is weliswaar duurder in aanschaf, maar doordat deze veel meer stroom produceert zijn de kosten per kWh veel lager. Daardoor kan de SDE++ subsidie omlaag. De verwachting is zelfs dat over enkele jaren wellicht al de subsidie niet of nauwelijks meer nodig is.

Hoogte is efficiëntie

Hoge windmolens wekken veel stroom op. Het is zelfs mogelijk om met minder windmolens, méér stroom opwekken. De laatste jaren zijn er veel hoge windmolens bij gekomen. Dat heeft gezorgd voor sterke groei in het opgestelde vermogen aan windenergie in Nederland.

In de onderstaande afbeelding zie je dat 63% van de elektriciteitsproductie wordt verzorgd door windmolens met een ashoogte van 71 meter en hoger. En dat terwijl dit maar ongeveer een derde is van alle windmolens in Nederland is.

Pure Energie wil zo snel mogelijk naar een 100% duurzame elektriciteitshuishouding in Nederland en daarvoor hebben we heel veel groene stroom nodig. Wij verkopen alleen de stroom die we zelf opwekken met onze windmolens en zonnepanelen. Daarom werken we continu aan nieuwe windparken en zonne-energieprojecten in Nederland. De hoogte van windmolens zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen zodat we uiteindelijk toe kunnen naar een 100% duurzaam Nederland.