Header Zonnepark Beringe Stap Dichterbij v2

Zonnepark De Schorf in Beringe stap dichterbij

Debuut in Limburg

In april van dit jaar hebben we samen met dorpscoöperatie Steingood ons plan ingediend voor Zonnepark De Schorf in de gemeente Peel en Maas. Door middel van een tender heeft de gemeente zestien plannen naast elkaar gelegd en nu is bekend geworden dat wij verder mogen ons plan voor Zonnepark De Schorf! Dat betekent dat we een vergunning mogen aanvragen voor het zonnepark.

Het plangebied voor dit initiatief ligt bij het Limburgse dorp Beringe. Dat betekent dat we ons debuut maken in deze zuidelijke provincie, het zal ons eerste project worden in Limburg. Qua invulling van het project blijven we wel dichtbij onszelf en onze werkwijze, zo krijgt ook bij dit project de natuur alle ruimte en betrekken we de omgeving zo goed mogelijk.

Alle ruimte voor de natuur en het landschap

De totale grootte van het gebied waarin we het zonnepark willen realiseren is 28 hectare. Hiervan blijft 41 procent vrij van zonnepanelen. Op deze ondergrond doen we er veel aan om de natuur te versterken en uit te breiden. Rond de zonnepanelen komt een strook van circa vijftien meter breed waarin bloemen, kruiden, struweel en wilde gewassen worden geplant en gezaaid. Het hek, dat aansluit op deze rand, blijft aan de onderkant vrij zodat klein wild door het gebied kan trekken. 

We verwachten dat dit zonnepark circa 37 miljoen kilowattuur per jaar opwekt. Dat is circa veertien procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gehele gemeente Peel en Maas. Zonnepark De Schorf levert dus een flinke bijdrage aan het opwekken van meer duurzame elektriciteit. 

De kracht van samenwerken

Bij Pure Energie doen we er alles aan om iedereen in Nederland te voorzien van schone energie. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom werken we bij onze initiatieven het liefst samen met de omgeving. In dit geval was de dorpscoöperatie Steingood uit Beringe de ideale lokale partner. Via de coöperatie kunnen omwonenden mede-eigenaar worden van het zonnepark, omdat we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten waarin is afgesproken dat Steingood en wij elk vijftig procent van het zonnepark in eigendom krijgen – conform het streven naar vijftig procent lokaal eigendom uit het landelijke Klimaatakkoord.

Zo heeft ook de omgeving financieel voordeel van het zonnepark. Daarnaast heeft de betrokkenheid van dorpscoöperatie Steingood er mede voor gezorgd dat maatschappelijke organisaties en omwonenden meedachten over het landschappelijk inpassingsplan. Zo is op aanraden van een betrokkene uit de omgeving besloten om in het struweel voedselbossoorten te planten; zo kan de omgeving letterlijk de vruchten gaan plukken van het duurzame initiatief. Wil je meer weten over dorpscoöperatie Steingood? Klik dan hier.

Meer informatie over Zonnepark De Schof