Header Werkwijze Zon op land

Onze werkwijze

Zo pakken wij zonprojecten aan

Samen met de omgeving en oog voor de natuur

Het ontwikkelen en bouwen van een zonnepark is uitdagend. Het is een ingewikkelde combinatie van wet- en regelgeving, techniek, financiën en de betrokkenheid van de omgeving. Daar passen wij ons steeds op aan, in het belang van het project en alle betrokkenen. We hebben een werkwijze ontwikkeld waarbij we gedurende het hele

traject nauw betrokken blijven. Dit doen we in samenwerking met lokale partners, zoals bedrijven, grondeigenaren en energiecoöperaties. Onze werkwijze verfijnen we constant, we durven te innoveren en staan voor zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

1
1 Locatiekeuze v2

Locatiekeuze

Elk zonnepark begint met een locatie. Zonder geschikte locatie is er geen zonproject mogelijk. We brengen een gebied in beeld en schatten in hoeveel ruimte er is voor een zonnepark. Ook maken we afspraken met de betreffende grondeigenaar of grondeigenaren.

2
2 Samenwerken

Samenwerking

We werken graag samen met lokale energiecoöperaties. Daarbij streven we naar 50% eigendom voor de omgeving. Het liefst werken we in een zo vroeg mogelijk stadium samen, zodat we samen met de omgeving het initiatief nemen.

3
3 Projectteam

Projectteam

Het projectteam werkt het idee uit tot een volledig plan om een vergunning aan te vragen. Onze experts op het gebied van projectmanagement, omgevingsmanagement, vergunningen, juridische zaken, financiën, bouw en beheer vormen het projectteam. We houden continu rekening met verschillende belangen vanuit organisatie en omgeving en vinden daarom het informeren en betrekken van de omgeving een belangrijk aandachtspunt in alle fases.

4
4 Projectplan

Project- en participatieplan

In het project- en participatieplan staan de uitgangspunten van het initiatief en hoe we de omgeving betrekken bij het project. Denk aan communicatie, proces- en financiële participatie. Dit plan is de basis voor de uitwerking van het idee en zet de koers uit voor de ontwikkeling, bouw en het beheer van het zonnepark.

5
5 Gezag

Afstemming met bevoegd gezag

Het opgestelde plan leggen we voor aan het bevoegd gezag, veelal de gemeente waarin we het project willen starten. We bespreken hoe het bevoegd gezag tegenover het initiatief staat en de wijze waarop we de omgeving willen betrekken. Verder bespreken we wat de vervolgstappen zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is.

6
6 Omgeving

Betrekken omgeving

We informeren direct omwonenden door persoonlijk langs te gaan, sturen brieven in een groot gebied en schrijven veel maatschappelijke organisaties aan. Op alle mogelijke manieren houden we omwonenden op de hoogte en we gaan persoonlijk met betrokkenen in gesprek. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk omwonenden en organisaties op de hoogte zijn en blijven van het initiatief en betrokken kunnen zijn bij de verdere uitwerking.

7
7 Omgevingsraad

Werkgroep

We nodigen de omgeving uit deel te nemen aan een werkgroep. Op deze manier kun je als omwonende nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het plan. Via de werkgroep kan de omgeving nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het plan. Samen voeren we de onderzoeken uit die nodig zijn, vragen de omgeving om inbreng en aandachtspunten en lichten de resultaten toe. Zo ontstaat er een definitief plan waar we een vergunning voor aanvragen.

8
8 Bouw en beheer v2

Bouw en beheer

Als de vergunning onherroepelijk is, aanbestedingen zijn doorlopen en de financiering rond is, begint de bouw. Gemaakte afspraken met grondeigenaren, bevoegd gezag en omgeving worden doorgesproken zodat deze een plek krijgen in de bouw- of beheerfase. Bij het bouwen van een zonnepark komt veel kijken, denk aan transporten. Goede communicatie is dan belangrijk, zodat mensen weten wat er gebeurt.

CTA Werkwijze zon Pure Energie

Samenwerken met energiecoöperaties

50% lokaal eigendom

We werken samen met tientallen energiecoöperaties in Nederland. Samen ontwikkelen en realiseren we nieuwe zonprojecten. Daarbij is 50 procent lokaal eigendom het uitgangspunt. Wij geloven in de kracht van samenwerking. Dat doen we met grondeigenaren, omwonenden, maatschappelijke organisaties, overheden en zeker met energiecoöperaties.

Meer informatie
CTA Omgevingsmanager

Samenwerken met partners

Verfijnde samenwerking

Naast energiecoöperaties werken we ook veel samen met andere organisaties en partijen en zijn we onderdeel van verschillende brancheverenigingen voor energiebedrijven. Denk aan organisaties als NWEA, Holland Solar, Energie Nederland, HIER Opgewekt, Energie Samen en Bronnen VanOns. Op deze manier verfijnen we de samenwerking met lokale energiecoöperaties.

Marije v2

Marije Arah

Locatieontwikkelaar

Overtuigd? Neem gerust contact met ons op

Marije v2

Marije Arah

Locatieontwikkelaar