Zonnepark Wierdensche Aa mag gebouwd worden

Laatst bewerkt op 29 juni 2023 2 min
Bericht delen

Delen

Deel deze pagina op een van de onderstaande platformen.

Zonnepark flora 03

Positief nieuws vanuit Wierden. De omgevingsvergunning voor Zonnepark Wierdensche Aa is onherroepelijk! Dat betekent dat we door kunnen naar de volgende fase en ons gaan focussen op het rondkrijgen van de financiering. Zodra het financiële deel ook afgerond is kunnen we beginnen met het treffen van voorbereidingen voor de bouw. Het zonnepark van 6,1 hectare zal jaarlijks ongeveer 6 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opwekken. Dat is ongeveer 6% van het totale elektriciteitsgebruik van Wierden.

Het vergunningstraject 

Op 31 mei 2022 stemde de gemeenteraad van Wierden unaniem in met het initiatief en is een definitieve omgevingsvergunning verleend. Vervolgens konden er beroepschriften tegen het besluit worden ingediend, dat is echter niet gebeurd. Daarmee is de omgevingsvergunning voor Zonnepark Wierdensche Aa nu onherroepelijk! De SDE++ subsidie wordt naar verwachting in het najaar aangevraagd. Zodra de subsidie wordt toegekend, kunnen we verder met de voorbereidingen voor realisatie van het zonnepark.  

Lokale samenwerking 

Wij geloven bij Pure Energie in samen, samen met de omgeving. Omwonenden hebben via een werkgroep meegedacht over de inrichting van het plangebied. Met Stichting Duurzaam Wierden-Enter is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en komt het zonnepark voor 50% in lokale handen. Hierdoor kan de Wierdense gemeenschap meeprofiteren van het zonnepark. Inwoners en lokale bedrijven kunnen via crowdfunding geld inleggen tegen een aantrekkelijk rendement.  

Belangen van mens en dier 

Pure Energie besteedt bij de ontwikkeling van zonneparken veel aandacht aan de landschappelijke inpassing en ecologische inrichting van de parken. Wij vinden het belangrijk dat een zonnepark een verbetering is voor het natuurlijk gebied. In het landschappelijke inpassingplan is er rekening gehouden met de belangen van mens en dier.  

Voor Zonnepark Wierdensche Aa geldt dat minimaal 25% onbedekt blijft en dat een deel van het plangebied wordt ingevuld met natuurwaarden. Aan de  randen van het zonnepark komen bijvoorbeeld vruchtdragende struiken, bloemrijke ruigte en gras. 

Om het zicht op de zonnepanelen te beperken wordt er aan de westzijde een aarden wal gerealiseerd met kruidenrijk gras en losse heesters. Ook is er plek voor recreatie bij het zonnepark. Zo komt er aan de zuidzijde van het park een zitgelegenheid, informatiebord, enkele fruitbomen en een insectenhotel. Dit zal aansluiten op het recreatieve paadje langs de Wierdensche Aa. 

Op de hoogte blijven? 

Wil je op de hoogte blijven van Zonnepark Wierdensche Aa? Dat kan! Meer informatie vind je op http://www.zonneparkwierdenscheaa.nl