Is wind- en zonne-energie interessant voor grondeigenaren?

Laatst bewerkt op 07 september 2023 3 min
Artikel delen

Delen

Deel deze pagina op een van de onderstaande platformen.

In Nederland hebben we veel geschikte locaties voor wind- en zonneparken. Hier liggen enorm veel kansen. Energiemakers zoals wij en grondeigenaren krijgen regelmatig te horen dat het bouwen van een wind- of zonnepark op landbouwgrond zonde is. Is dat eigenlijk wel zo? Er zijn juist veel voordelen. Als we het hebben over grondeigenaren, dan hebben we het meestal over een agrariër. Concreet betekent dit dat we het hebben over het gebruik van landbouwgronden voor het plaatsen van een wind- of zonnepark.

Bij een windpark is het vaak mogelijk om de agrarische activiteit door te zetten in de huidige vorm of in aangepaste vorm. Simpelweg vanwege het feit dat een windmolen in verhouding weinig ruimte in beslag neemt. Bij een zonnepark daarentegen kunnen de agrarische activiteiten op het betreffende perceel niet worden voortgezet. Een zonnepark neemt vaak het gehele perceel in beslag en een aanpassing van de landbouwactiviteiten ligt voor de hand. In dit artikel vertellen onze specialisten waarom agrariërs tóch kiezen voor het plaatsen van wind- en zonneparken en welke gevolgen dit heeft. 

Wind- en zonneparken om het bedrijf voort te kunnen zetten

Voor steeds meer agrariërs wordt het lastiger om het hoofd boven water te houden. Door factoren als nieuwe regelgeving, milieueisen, toenemende concurrentie en het gebrek aan opvolging staan agrariërs voor lastige keuzes. Tijdens gesprekken met agrariërs over het opwekken van duurzame energie, valt het op dat de agrariër er vaak een nevenactiviteit op nahoudt. Denk hierbij aan een Bed and Breakfast, het verhuren van vergaderzalen of ruimtes voor bruiloften en excursies over de boerderij. Het geeft aan dat agrariërs zoeken naar activiteiten om naast de agrarische inkomsten nog extra inkomsten te genereren. 

Energietransitie vanuit ondernemerschap en vanuit ideëel oogpunt

Onze locatieontwikkelaars benaderen regelmatig agrariërs met de vraag of ze in gesprek willen over de eventuele realisatie van een wind- of zonnepark. Agrariërs hebben liefde voor hun vak, maar het zijn ook ondernemers. Zij streven continu naar het beste voor hun bedrijf. In de huidige tijd van de energietransitie zien ook zij kansen om hun bedrijf uit te breiden met nevenactiviteiten. Soms vanuit financieel oogpunt maar dikwijls ook vanuit het gevoel om zelf ook een bijdrage te willen leveren aan de energietransitie.

Advies op maat

Elke locatie is anders en dat betekent dat er voor elke situatie maatwerk nodig is. Hebben we te maken met een agrariër die de grond rond de boerderij heeft liggen of ligt de grond juist in een ander gebied? Wonen er veel mensen in de omgeving of is het een gebied met weinig omwonenden en zijn de mensen opgegroeid met windmolens? Zoals bijvoorbeeld in Flevoland. Voor een ander gebied zijn windmolens compleet nieuw, bijvoorbeeld in Overijssel. Dit zijn punten die in elke situatie apart worden bekeken. Wij als Pure Energie denken graag met je mee voor goed advies.

Het is van belang om de samenwerking aan te gaan met lokale energie coöperaties. Een lokale energie coöperatie is vaak opgezet door mensen die wonen en werken in een specifiek gebied. Deze mensen beschikken over kennis over een regio en haar inwoners. Dit is voor ons en de agrariër waardevolle informatie. Daarnaast kan een lokale energie coöperatie samen met ons het beoogde wind- of zonnepark mee-ontwikkelen waardoor zij en haar leden mede-eigenaar worden. Hiermee wordt er lokaal eigenaarschap gecreëerd en profiteert de omgeving mee van de komst van een wind- of zonnepark.

Waarom is het beschikbaar stellen van grond interessant voor een agrariër?

Het beschikbaar stellen van grond heeft ook voordelen voor de agrariër. Namelijk de jaarlijkse grondvergoeding en de zekerheid van een stabiel inkomen voor een langere tijd. Als agrariër maak je hierover lange termijn afspraken met Pure Energie. In de eerste instantie blijft een windmolen 30 jaar staan. Vanaf het moment dat een wind- of zonnepark in gebruik wordt genomen ontvangt de agrariër een jaarlijkse grondvergoeding die 30 jaar doorloopt. Let er wel op dat een dergelijke ontwikkeling jaren duurt, dat deze afhankelijk is van vele facetten en het kan voorkomen dat een gemeente de vergunning voor de bouw van een park afwijst. 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden en de voordelen? Stuur gerust een mail naar d.prins@pure-energie.nl