eb170703 pure energie drone texperium13k edit2

SCIOS Scope 12 keuring van zonnepanelen

Zonnepanelen voor bedrijven

SCIOS Scope 12 is een nieuwe installatierichtlijn voor zonnepanelen die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De SCIOS Scope 12 ziet erop toe dat zonnepanelen installaties in de zakelijke markt vakkundig en veilig volgens de diverse normen worden geïnstalleerd. Zo weet niet alleen de ondernemer, maar ook de verzekeraar dat jouw installatie van juiste kwaliteit is en dus weinig tot geen risico’s met zich meebrengt. Onze adviseurs vertellen je graag meer over de SCIOS keuring en onze zonnepanelen.

Waarom een SCIOS Scope 12?

De aanleiding voor het introduceren van de SCIOS Scope 12 is dat de afgelopen jaren verschillende zonnepanelen installaties in brand zijn gevlogen. In veel van deze gevallen ontstond er brand als gevolg van een gebrekkige installatie. Het foutief installeren van zonnepanelen brengt risico's voor de verzekeraar met zich mee. Wanneer bedrijven met zonnepanelen er voor kiezen om te besparen op professionele installatie en de zonnepanelen daardoor kortsluiting veroorzaken, draaien verzekeraars voor de kosten op. In sommige gevallen zelfs voor de totaal geleden schade, terwijl dit was te voorkomen.

SCIOS keuring voorwaarde voor verzekering

Om dit te kunnen voorkomen kunnen verzekeraars eisen dat een zonnepaneleninstallatie een SCIOS keuring krijgt. Daarbij wordt gecontroleerd of de installatie van de zonnepanelen voldoet aan de Scope 12-richtlijnen. De SCIOS keuring geeft de verzekeraar meer zekerheid over de veiligheid van het product dat ze verzekeren. Steeds vaker zie je dan ook dat de SCIOS keuring een harde voorwaarde is, voordat zij de verzekeringsaanvraag accepteren.

Zonnepanelen volgens SCIOS Scope 12

Onze zakelijke zonprojecten worden geïnstalleerd volgens SCIOS Scope 12-richtlijnen. Wij voeren niet alleen achteraf SCIOS keuringen uit. Wij zorgen ervoor dat onze installateurs vanaf het begin al conform de Scope 12 normering werken. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden een bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling in de markt. Zodat investeerders in zonnepanelen niet alleen een installatie hebben, maar dat die ook daadwerkelijk voldoet aan de veiligheidsnormen.

Zonnepanelen plaatsen als bedrijf

We hebben al meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van duurzame energieprojecten. Doordat we uitsluitend duurzame energieprojecten ontwikkelen en bouwen, hebben we alle kennis in huis om ook anderen te helpen bij het opwekken van duurzame energie. Door van tevoren al na te denken over de SCIOS keuring en te werken volgens de Scope 12 richtlijnen, voorkom je gedoe met je verzekeraar achteraf. En nog belangrijker: zo verzeker je jezelf van een kwalitatief goede installatie met een lange levensduur en een opbrengst aan duurzame energie die gelijk is aan de vooraf gestelde prognose.

Adviesgesprek aanvragen