Header Haaksbergen

Pure Energie geselecteerd voor realisatie zonneparken

Samen met Energiecoöperatie Haaksbergen

Enschede/Haaksbergen – Goed nieuws voor de plannen voor twee zonneparken van Energiecoöperatie Haaksbergen en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Beide initiatieven zijn geselecteerd door de gemeente om een omgevingsvergunning aan te vragen. Het gaat om de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld.

Beide plannen kregen de hoogste score voor procesparticipatie, financiële participatie en archeologie & cultuur. Zonnepark N18 Noord kreeg de hoogste score voor de locatiekeuze. Het selectiecomité was zeer te spreken over de gelijkwaardige samenwerking vanaf het begin tussen Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie.

Natuur en landschap

Bij beide plannen is de omgeving in een vroeg stadium geïnformeerd en betrokken. De eerste gesprekken zijn in september 2020 gevoerd. Naast dat beide zonneparken veel schone zonne-energie gaan opwekken is er ook een belangrijke bijdrage aan de natuur en landschap in het inrichtingsplan verwerkt. Bij Zonnepark N18 Noord blijven bijvoorbeeld het beekdal en agrarisch erf leesbaar in het landschap. Bij N18 Eeltinkveld vormen het voedselbos met informatiepunt een belangrijke landschappelijke en recreatieve meerwaarde.

Zonnepark N18 Noord

Het beoogde Zonnepark N18 Noord ligt bij de Schoolkaterdijk, tussen de Boscherbeek en de N347. Dit plangebied is ca. 13,7 hectare groot. Hiervan wordt ca. 53% niet bebouwd met zonnepanelen maar gebruikt voor natuur en landschap. Er zullen grofweg 29.000 zonnepanelen worden geplaatst en deze zullen naar verwachting 13,9 miljoen kWh op jaarbasis gaan opwekken. Het zonnepark zal ca. 10% van het jaarlijkse elektriciteitsgebruik in de gemeente Haaksbergen opwekken.  

Zonnepark N18 Eeltinkveld

Het idee voor Zonnepark N18 Eeltinkveld ligt langs de N18 ter hoogte van de Kerkweg en de Lintelerweg. Dit plangebied beslaat ca. 5,8 hectare. Hier wordt zo'n 38% gebruikt voor landschappelijke inpassing. Zo is er in het ontwerp een voedselbosstrook met een bankje opgenomen. Er zullen ruim 14.000 zonnepanelen worden geplaatst en deze zullen naar verwachting 5,7 miljoen kWh op jaarbasis gaan opwekken. Hiermee kun je ongeveer 1.900 huishoudens voorzien van de groenste stroom.

Over Energiecoöperatie Haaksbergen
Energiecoöperatie Haaksbergen (www.energiecoöperatiehaaksbergen.nl) is een organisatie zonder winstoogmerk die samen met inwoners van Haaksbergen, overheden en de industrie samenwerkt aan een duurzaam Haaksbergen. In 2050 moet Haaksbergen energieneutraal zijn. Een groep vrijwilligers nam het initiatief om stappen te ondernemen en een coöperatie op te richten. In de coöperatie denken leden mee over de plannen en kunnen erin investeren.

Over Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede (www.pure-energie.nl). Al 25 jaar werkt het bedrijf aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren in Nederland. Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden. Pure Energie heeft kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en het leveren van de groene stroom.