Header Bouw Windpark De Rietvelden Afgerond Pure Energie 3

Ruim 38 miljoen kWh groene stroom uit Den Bosch

Bouw Windpark De Rietvelden afgerond

Vandaag is de bouw van Windpark De Rietvelden in Den Bosch afgerond. Het windpark bestaat uit vier windmolens, waarvan één eigendom is van de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West. De vier windmolens zullen naar schatting zo’n 38,6 miljoen kilowattuur opbrengen. De stroom van de drie windmolens van Pure Energie gaat bijna volledig naar Heineken, hier lees je hoe dat zit. De stroom uit de vierde windmolen is voor duizenden Nederlandse huishoudens, waarvan zeker 550 woonachtig zijn in ’s-Hertogenbosch. Dit dankzij de coöperatie die inwoners van de stad direct zal voorzien van groene stroom.

Feiten en cijfers

Windpark De Rietvelden heeft vier identieke windmolens met een ashoogte van 119 meter. De wieken zijn 58,5 meter, daarmee komt de rotordiameter op 117 meter totaal. Dat betekent dat de tiphoogte van de turbines op 177,5 meter ligt. De vier windmolens samen wekken naar verwachting per jaar zo’n 38,6 miljoen kilowattuur op.

Termen bij een Windmolen 2021

Buren voor Windpark Treurenburg

De afronding van de bouw van Windpark De Rietvelden betekent ook dat Windpark Treurenburg nu vier nieuwe buren heeft. Het is namelijk niet ons debuut in Den Bosch, al in 2011 bouwden we een windmolen naast de A59. Deze is met een tiphoogte van 139 meter wel een stukje kleiner dan de nieuwe windmolens. Hiermee voorzien we jaarlijks al zo’n 1500 huishoudens van groene stroom. Dit geeft direct aan hoe belangrijk de hoogte van een windmolen is. De nieuwe windmolens zijn circa 28% hoger maar zorgen voor een ruime verdubbeling van de energie: circa 4,5 miljoen kilowattuur per jaar van Windpark Treurenburg tegenover circa 9,5 kilowattuur per molen per jaar van Windpark De Rietvelden. Hoe dat precies zit, lees je hier.

Coöperatie Bossche Windmolen West

Duurzame energieprojecten bouwen we bij voorkeur samen met een lokale coöperatie. Ook bij Windpark De Rietvelden is het gelukt om een samenwerkingspartner te vinden. Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West telt ruim 550 leden die samen hebben geïnvesteerd in een van de vier windmolens. Zo profiteert de omgeving niet alleen van de verduurzaming van de aarde maar hebben ze ook financieel voordeel.

Naast de samenwerking met de coöperatie is er nog een link met de omgeving. Door middel van een omgevingsfonds vloeit een deel van de opbrengst terug naar de omgeving. Voor elke opgewekte megawattuur opgewekte energie ontvangt dit fonds €0,50. Dat komt bij de verwachte 38,6 miljoen kilowattuur neer op zo’n €19.300,- per jaar. Zo wordt er 15 jaar lang een bijdrage vanuit het windpark aan het fonds gedaan. Waar dit bedrag aan wordt besteed, wordt bepaald door middel van een werkgroep die bestaat uit betrokkenen uit de omgeving. Die werkgroep heeft aangegeven dat het fonds moet worden besteed aan projecten of acties in de omgeving die onder andere bijdragen aan duurzaamheid, groen in de buurt en leefbaarheid.