Slibdepot in De Krim wordt zonnepark

Laatst bewerkt op 01 mei 2023 2 min
Bericht delen

Delen

Deel deze pagina op een van de onderstaande platformen.

De komende jaren verandert het slibdepot aan de Fabriekswijk in De Krim in een zonnepark van circa 5 hectare. Duurzaam energiebedrijf Pure Energie heeft hiervoor de definitieve omgevingsvergunning van het Hardenbergse college van B&W ontvangen. Het zonnepark gaat naar verwachting jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg energie voor ongeveer 1.100 huishoudens.


Gemeente Hardenberg wil 30% duurzame energie opwekken in 2030. Om deze doelstelling te halen, zet de gemeente onder andere in op zonne-energie. Het idee voor een zonnepark op het slibdepot naast de voormalige vloeivelden van de aardappelmeelfabriek is door de gemeenteraad, het college van B&W en het dorp De Krim zeer positief ontvangen. Dat bleek ook uit het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het plan voor het zonnepark.


Bijdrage MFA
Naast een bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Hardenberg draagt het zonnepark ook financieel bij aan de realisatie van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in De Krim. In overleg met het Plaatselijk Belang keert Pure Energie de jaarlijkse gelden uit het omgevingsfonds in één keer uit, zodat dit financieel kan bijdragen aan de bouw van het nieuwe MFA.


Ruimte voor natuur
Ondanks dat het zonneveld zo efficiënt mogelijk wordt ingericht, blijft straks bijna 35% van het gebied onbebouwd. Deze ruimte wordt benut voor landschappelijke inpassingen en natuurlijke inrichting. Zo heeft Pure Energie nadrukkelijk oog voor de patrijs, een vogelsoort waarvan de aantallen in het gebied, zoals ook in de rest van Nederland, al jaren afnemen. Door beschutting en extra plantsoorten toe te voegen, zoals wilde roos, sleedoorn en meidoorn, is het zonnepark een aantrekkelijke leefgebied met voldoende nestgelegenheden en voedsel voor de patrijzen. Daarbij kunnen andere diersoorten, die goed gedijen in het leefgebied van de patrijs, ook ‘meeliften’ op de versterking van deze biotoop.


Planning
Het is nog niet bekend wanneer de bouw van het zonnepark start. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind 2021 en nemen circa een half jaar in beslag.


- einde persbericht –


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maureen Bekke, omgevingsmanager zonnepark Onder Ons.

Dat kan via telefoonnummer +31 6 1064 7253 of emailadres r.headley@pure-energie.nl. U kunt ook kijken op www.zonneparkonderons.nl.