linkedin

Verduurzaming komt in Lochem van onderop

Waar de wereldleiders niet komen tot concrete maatregelen om de klimaatverandering binnen de perken te houden, slaan steeds meer lokale partijen de handen ineen bij het realiseren van duurzame energie. Vandaag tekenden LochemEnergie en Pure Energie een intentieovereenkomst om gezamenlijk de mogelijkheden van het ontwikkelen van windenergie te onderzoeken en tot uitvoer te brengen.

Cleantech Regio

De Cleantech Regio waar Lochem onderdeel van uitmaakt, wil, ver vooruitlopend op landelijke doelstellingen, in 2030 al energieneutraal zijn. Dit als onderdeel van het streven naar ‘duurzame welvaart’ voor alle inwoners. De vandaag getekende intentieovereenkomst tussen LochemEnergie en Pure Energie kan hier een bijdrage aan leveren. De komende tijd gaan de samenwerkingspartners op zoek gaan naar geschikte locaties om windenergie op te gaan wekken. Waarbij ook gekeken wordt of een combinatie met zonne-energie mogelijk is. Voorzitter Nico Groen van LochemEnergie: “Deze overeenkomst laat zien hoe de energietransitie werkelijk tot stand komt. Door samenwerking tussen partijen die gezamenlijk een missie hebben. De kennis en expertise van Pure Energie en de lokale verwevenheid van LochemEnergie versterken elkaar.”

Eén van vele voorbeelden

Deze intentieovereenkomst is niet uniek. Arthur Vermeulen, directeur wind van Pure Energie: “Bij het ontwikkelen van zonne- en windparken is het tegenwoordig gebruikelijk  voor ons om samenwerkingen op te zoeken tussen lokale partijen en groene ontwikkelaars zoals Pure Energie. We proberen dit in een zo vroeg mogelijk stadium te doen, met goede aandacht voor de impact op de omgeving. Landelijk hebben we meerdere voorbeelden van projecten die op deze manier werken. De komende jaren zullen we tientallen windmolens en zonneparken realiseren, allemaal in dit soort lokale samenwerkingsverbanden. Dat is de energietransitie in de praktijk.”