Header Vleermuizenhotel Pure Energie

Vleermuishotels met ruimte voor valken en marters

Weekend in het teken van de vleermuis

Vannacht is de eerste van twee Nachten van de Vleermuis. In 1996 is dit internationale initiatief in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het kleine zoogdier. Ook bij onze windprojecten letten we op het beestje, bijvoorbeeld door vleermuizenhotels te plaatsen tot soms zelfs de windmolens kort stil te zetten.

Vleermuizen en windmolens

Het belang van duurzame energieproductie is enorm. Met een helder klimaatdoel in het achterhoofd bouwen we in Nederland hard aan een duurzame toekomst. Daarbij proberen we het effect van windmolens op omwonenden voldoende te beperken. Maar ook de flora en fauna krijgen aandacht bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. De vleermuis is daarvan een mooi voorbeeld en met dit thematische weekend voor de deur is het mooi moment om daar eens wat dieper op in te gaan.

Voordat windmolens worden gebouwd, onderzoeken ecologen eerst welke dieren (zoals vleermuizen) in het gebied leven en of de windmolens invloed op die dieren kunnen hebben. De ronddraaiende wieken kunnen namelijk een risico zijn voor vleermuizen. Daardoor wordt bij sommige windprojecten besloten een stilstandsvoorziening in te stellen: bij bepaalde omstandigheden worden de windmolens kort stilgezet. Het is namelijk bekend op welke momenten in het jaar en bij welke weersomstandigheden (bepaalde temperaturen en windsnelheden) vleermuizen in de buurt van de draaiende wieken kunnen komen. Door de windmolens op die momenten stil te zetten, wordt de kans op vleermuisslachtoffers veel kleiner. Dit is niet bij elke windmolen nodig, want er leven niet bij elke windmolen vleermuizen in de buurt. Daarom wordt er dus eerst onderzoek gedaan naar onder andere vleermuispopulaties in de buurt.

Twee vijf meter hoge vleermuishotels

Soms zijn er ook mogelijkheden om de vleermuizen zelfs een duwtje in de rug te geven. Zoals bij Windplan Groen. Daar zijn twee heuse vleermuishotels geplaatst. Dat zijn torens van vijf meter hoog. Ze zijn gemaakt van onbehandeld hout en moeten zo’n 50 jaar meegaan. Op zo’n vier meter hoogte zitten een aantal gleuven die toegang bieden voor verschillende soorten vleermuizen: dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen, rosse vleermuizen, watervleermuizen en meervleermuizen.

Windplan Groen bestaat uit 86 windmolens die de komende jaren in de gemeente Dronten worden gebouwd. Wij bouwen en exploiteren binnen dat plan 20 windmolens: dit is onze grootste project ooit met de grootste windmolens in onze ruim 25-jarige geschiedenis ooit. Lees hier meer over de bouw van deze windmolens.

Ook andere kwetsbare soorten welkom

De vleermuishotels zijn multifunctioneel en bieden bescherming voor nog meer wilde diersoorten. Op vijf meter hoog is namelijk een kast te vinden voor torenvalken. Een roofvogel, die sinds 2017 op de rode lijst van de vogelbescherming staat, heeft zo zijn eigen plek in het gebied. Daarnaast vinden we onderin de toren een speciale box met een klein toegangsgat. Hier huizen de lokale marters. Het slanke roofdier dat tot 2020 op de lijst met bedreigde diersoorten behoorde, heeft zo twee unieke plekken in dit gebied.

Monitoring: meten is weten

Door goed bij te houden of de vleermuishotels door de beoogde dieren worden gebruikt wordt er nauwlettend gekeken naar de bezoekers en wordt er een vinger aan de pols gehouden als het gaat om vleermuisslachtoffers.

CTA Vleermuizenhotel Pure Energie

De plaatsing van een van de vleermuishotels | Foto's: Klaas Eissens