Header Stijgende Prijzen Pure Energie

Waarom stijgen de energieprijzen in 2022?

In 2022 blijven de energieprijzen steeds verder stijgen. Mede door de situatie in Oekraïne zette de stijging van de energietarieven de afgelopen maanden door. Hoe het conflict zich verder ontwikkelt en wat dat gaat betekenen voor de energieprijzen is niet vast te stellen. Alle energieleveranciers en klanten krijgen te maken met de hoge energieprijzen. Wij snappen dat de huidige situatie zorgt voor vragen over jouw energiecontract. 

Redenen stijgende energieprijzen

Internationale ontwikkelingen, tekorten en het koude weer zijn allemaal factoren die invloed hebben op de energieprijzen. De stijgende energieprijzen is een samenloop van meerdere oorzaken:

1. Oekraïne crisis

De ontwikkelingen in Oekraïne hebben direct invloed op de energiemarkt, waardoor de energieprijzen verder stijgen. Vooral de gasprijs schommelt bijna dagelijks. Rusland behoort tot de grootste olie- en gasleveranciers ter wereld en door de harde sacties tegen Rusland wordt verwacht dat de gasleveringen ontregeld raken. Er is ook een scenario waarbij Rusland doet besluiten om de gaskraan naar Europa dicht te draaien. Deze onzekerheid op de energiemarkt zorgt voor een stijging van de energieprijzen en grote schommelingen.

GasGrafiekGroot

Deze onzekerheid lijkt voorlopig nog niet weggenomen. Per 31 mei en 1 juni is het Russische Gazprom gestopt met de levering aan grote gasleveranciers als Gasterra, Ørsted en Shell. Rusland heeft de gaskraan voor deze bedrijven dichtgedraaid omdat deze bedrijven niet willen voldoen aan de voorwaarde om de gasleveringen te betalen in Russische roebels. Verder is er door de Europese Unie een overeenstemming bereikt over het boycotten van Russische olie. Deze ontwikkelingen kunnen zorgen voor een verdere stijging van de energieprijzen.

Prijsontwikkeling Stroom 2022 Pure Energie

2. Toenemende vraag

Door de corona- en oliecrisis was er weinig vraag naar gas, waardoor de energieprijzen daalden. Door het economische herstel in het najaar en de koude winter van 2020 werd er een flink gat geslagen in onze nationale gas- en olievoorraden. Daardoor raakten de voorraaden op dus nam de vraag naar gas weer toe. Niet gek dus dat de prijzen voor stroom en gas weer stijgt terwijl de economie weer aansterkt. Huishoudens en bedrijven zijn meer energie gaan verbruiken waardoor de vraag naar energie is toegenomen.

3. Gastekort 

Een derde reden voor de stijgende energieprijzen is het het beperkte aanbod van gas. Dit gastekort komt onder andere door het verminderen van de gaswinning in Groningen, maar ook door het beperkte aanbod van gas uit het buitenland. Waaronder Rusland en Amerika. De vraag naar energie is dus op dit moment hoger dan het aanbod, waardoor Nederlandse energieleveranciers afhankelijker zijn van het buitenland. Door het beperkte aanbod en de hoge prijs, zijn deze voorraden niet tijdig aangevuld waardoor er nu een tekort is ontstaan.

4. Weersomstandigheden 

Vergeet niet dat ook weersomstandigheden grote invloed kunnen hebben op ons energieaanbod. Bij koude temperaturen neemt de vraag naar gas toe, maar denk ook aan de hoeveelheden zon en wind. Bij voldoende wind en zon neemt het aanbod groene energie toe.

5. Hoge prijs CO2-emissierechten

De ontwikkelingen op de internationale energiemarkt hebben grote invloed op de prijzen van CO2-emissierechten. De prijs op het uitstoten van CO2 is de laatste maanden toegenomen. Dit komt mede door het sluiten van de kolencentrales en kerncentrales. De vraag naar elektriciteit neemt vanwege de verduurzaming enorm toe en dus moet de capaciteit op het stroomnet worden uitgebreid.

Besparen op je energierekening

Helaas hebben we weinig invloed op de stijgende energieprijzen, maar vergeet niet dat we wel grip hebben op ons energieverbruik. Bekijk eens hoe jij kunt besparen om je energiekosten te verlagen. Als je ervoor kiest om te verduurzamen en bijvoorbeeld je huis van het gas af te halen of zonnepanelen op je dak te plaatsen, kun je jaarlijks flink besparen op je energiekosten. Als je zelf groene stroom opwekt, hoef je dus geen of minder energie af te nemen van je energieleverancier. Hiermee bespaar je maandelijks als snel tientallen euro's op de energierekening.

Dit betekent het voor jou 

Huishoudens met een vast energiecontract hebben geen last van de stijgende energieprijzen. Wij snappen dat deze onzekere tijden zorgen voor vragen over je energiecontract. Maar als je vaste contract binnenkort afloopt of als je een variabel contract hebt afgesloten, krijg je hier juist wel mee te maken. Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt is het niet zo gek dat jij je afvraagt wat de stijgende energieprijzen voor jou betekenen. Wat merk ik van de stijgende energieprijzen? Onze energieadviseurs geven advies.

Bekijk advies

 

Bijgewerkt op 2 juni 2022.