Header Windpark Zeewolde Pure Energie

Minder windmolens maar meer groene stroom

Pure Energie rondt bouw in Windpark Zeewolde af

Begin 2020 begonnen we met het saneren van 27 windmolens in de omgeving van Zeewolde om plaats te maken voor vier nieuwe modernere windmolens. Het lijkt een stap achteruit, maar in de realiteit is dit een grote sprong voorwaarts. De vier windmolens wekken namelijk samen meer op dan de 27 windmolens die begin deze eeuw werden gebouwd.

Onderdeel van het grotere Windpark Zeewolde
Een jaar geleden stonden er nog zo’n 220 windmolens ten noordwesten van Zeewolde en ten oosten van Almere. Dit waren vooral kleinere en oudere molens waarvan de eerste windmolens inmiddels gesaneerd zijn. Dat betekent niet dat ze niet meer voor groene stroom zorgen. De meeste molens worden in andere landen opnieuw opgebouwd. Een mooi voorbeeld is de windmolen die jarenlang op het terrein van de familie Bos stond, die staat inmiddels in Italië.

Bij het project Windpark Zeewolde werken we samen met Eneco en Windpark Zeewolde B.V. Dat is een collectief van bewoners, agrarische ondernemers en moleneigenaren. In totaal worden er in het gebied 91 nieuwe windmolens geplaatst: 83 van het collectief, vier van Eneco en onze vier windmolens. Onderdeel van het plan van Windpark Zeewolde is dat de circa 220 oudere windmolens worden opgeruimd. Dus van 220 naar 91 windmolens, maar de nieuwe windmolens wekken veel meer op: naar verwachting wekt dit windpark genoeg stroom op om ruim 300.000 Nederlandse huishoudens een jaar lang van groene stroom te voorzien. Een flinke bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.

Bouw Windmolens Zeewolde Pure Energie

Windpark Zeewolde in aanbouw: het onderste deel van de mast staat al. Daarnaast ligt de naaf (ook wel hub genoemd), daaraan worden de bladen bevestigd.

Niet méér, maar hogere windmolens
We staan met elkaar voor een grote uitdaging om in Nederland veel meer duurzame energie op te wekken. Windmolens op land zijn daarin onmisbaar – net als windmolens op zee, zonnepanelen op daken, zonneparken en natuurlijk energiebesparing. De uitdaging blijft groot, maar het helpt om te kiezen voor grotere, moderne windmolens. Dat komt vooral door een simpele vuistregel: hoe hoger de windmolen, hoe meer opgewekte stroom.

Dit project is daar een mooi voorbeeld van: de vier nieuwe windmolens van Pure Energie in Windpark Zeewolde wekken samen meer op dan de 27 oude windmolens die we saneren. Dat komt vooral doordat de nieuwe windmolens een stuk hoger zijn. Twee windmolens hebbben een ashoogte van 92 meter, een rotordiameter van 117 meter en daarmee een tiphoogte van 150,5 meter (de tiphoogte is het bovenste puntje van de wiek als de wiek rechtovereind staan). De andere twee molens zijn nog veel hoger: een ashoogte van 152 meter, een rotordiameter van 136 meter en dus een tiphoogte van 220 meter. Ter vergelijking: de kleinste molens die gesaneerd worden, hebben een ashoogte van slechts 35 meter en een tiphoogte van 61 meter.

De laatste fase
Deze nieuwe vier windmolens wekken samen per jaar naar verwachting bijna 37 miljoen kWh op. Genoeg voor ruim 11.000 huishoudens. Ter vergelijking: de 27 oudere windmolens wekten samen per jaar circa 32,5 miljoen kWh op.

De vier windmolens zijn inmiddels gebouwd en de productie van de groenste stroom begint bijna. Er volgt eerst een fase waarin de windmolens proefdraaien. De verschillende instellingen worden getest. Na deze testfase, die een aantal weken duurt, wordt de eerste groene stroom geproduceerd. En de laatste stap is aan alle Nederlandse huishoudens, wij geloven namelijk in schone energie voor iedereen. Daar hebben we alle Nederlanders voor nodig. Ontvang jij nog niet de groenste stroom van Nederland?

Meld je dan hier aan