Feestelijk start realisatie Zonnepark Onder Ons

Groene stroom, natuur en een sociaal leven
Laatst bewerkt op 01 februari 2024 2 min
Bericht delen

Delen

Deel deze pagina op een van de onderstaande platformen.

Vandaag hebben we met de omgeving taart gegeten op de start van de realisatie van Zonnepark Onder Ons in De Krim. Benieuwd hoe dit park de omgeving duurzaam impuls geeft?

Kleinschalig zonnepark

Het oogt nog nat op Industriepark Onder Ons. Wij kijken uit naar meer zon op het land in het voorjaar. De grond in De Krim wordt namelijk gereedgemaakt voor de realisatie van een kleinschalig zonnepark van circa vijf hectare met aandacht voor natuur. We gaan met zonnepanelen op een voormalig slipdepot naar verwachting 3,5 miljoen kilowattuur groene stroom per jaar opwekken.

Broedplaats

Bijna 35 procent van het projectgebied blijft straks onbebouwd. Deze ruimte benutten we voor landschappelijke inpassingen en natuurlijke inrichting. Zo hebben we nadrukkelijk oog voor de patrijs, een vogel die in aantal in heel Nederland en ook in dit gebied al jaren afneemt. Met toevoeging van beschutting met plantensoorten zoals wilde roos, sleedoorn en meidoorn, is het zonnepark straks een aantrekkelijk leefgebied met nestplaatsen en voedsel voor de patrijzen. Diersoorten die goed gedijen in het leefgebied van de patrijs liften mee op de versterking van deze biotoop.

CTA Zonnepark Onder Ons

Ontmoetingsplek voor de omgeving

Het zonnepark draagt met de opwek van groene stroom bij aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Hardenberg. Pure Energie zorgt er met een omgevingsfonds voor dat een deel van de opbrengst van die stroom ook ten goede komt aan de omgeving. Vaak worden jaarlijks bedragen uit het omgevingsfonds uitgekeerd aan ingediende duurzame en sociale initiatieven vanaf het moment dat het zonnepark groene stroom opwekt. In overleg met Plaatselijk Belang De Krim maakt Pure Energie eenmalig € 21.500 over, zodat dit zonnepark financieel kan bijdragen aan de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) De Beuk. Dat is met energie van heel veel vrijwilligers gebouwd en vorig voorjaar geopend. Op woensdagavond 24 januari 2024 hebben we de cheque feestelijk overhandigd aan vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang De Krim en MFA De Beuk.

We verwachten in maart echt te starten met de bouw. Daarvoor leggen we het groen al aan. Dat kan al groeien voordat het zonnepark af is voor de zomer.

Lees hier meer over het effect van een duurzaam energieproject op de omgeving.

Header Nieuwsbericht OnderOns Pure Energie

Foto: Gerrit Brokelman