Wat is een omgevingsfonds?

Energie in een groene en sociale omgeving

Een windpark of zonnepark heeft effect op de omgeving, daarvan zijn wij ons bewust. Daarom betrekken wij de omgeving van meet af aan bij de planvorming en laten we de omgeving meedelen in de opbrengsten. Dat kan op verschillende manieren. Eén daarvan is een omgevingsfonds waarmee een deel van de opbrengst landt in de directe leefomgeving. Hiermee kunnen bijvoorbeeld projecten ondersteund worden om de leefomgeving te verbeteren.

Zo werkt een omgevingsfonds

Een omgevingsfonds is gekoppeld aan de opwek van groene stroom uit een wind- of zonnepark. Voor elke opgewekte megawattuur (MWh) groene stroom storten de initiatiefnemers een bijdrage in het omgevingsfonds. Hoe hoog is die bijdrage en wie bepaalt waaraan het geld besteed wordt?

Hoogte van de bijdrage

Bij zowel wind- als zonneparken gaat € 0,50 per opgewekte megawattuur (MWh) in het omgevingsfonds voor de duur van 15 jaar. Ter illustratie: onze vier windmolens in Angerlo, Windpark Bijvanck, wekken samen jaarlijks zo’n 36.000 MWh stroom op. Dat is 36.000 keer € 0,50 en dus € 18.000,- jaarlijks in de pot om de leefomgeving te versterken.

Uitkering omgevingsfonds

Waaraan het geld wordt besteed en hoe het wordt beheerd, wordt met de omgeving besproken. Daar kan de omgeving juist een grote stem in hebben. In veel gevallen zien we dat een omgevingsfonds beheerd wordt door een lokale organisatie (bijvoorbeeld een bestaande of nieuw opgerichte stichting of een dorpsraad of iets vergelijkbaars) met een onafhankelijk bestuur. Die organisatie en vooral de lokale mensen die het bestuur vormen, kennen de omgeving en weten waaraan lokaal behoefte is. Met de omgeving en/of die lokale organisatie worden criteria bepaald waaraan aanvragen voor het omgevingsfonds moeten voldoen. Vaak is er een jaarlijkse aanvraagperiode en vervolgens een uitkering aan geselecteerde duurzame projecten of andere relevante projecten in de omgeving. Het aanvragen loopt bijvoorbeeld via de projectwebsite van het betreffende energieproject.

Voorbeelden bijdragen

  • Met geld uit het omgevingsfonds van Windpark De Rietvelden in Den Bosch is een speelomgeving vergroend, zijn bomen geplant en schaduwplekken gecreëerd. Op het dak van het clubgebouw van de scoutingclub kwamen zonnepanelen en de jeu de boules vereniging kreeg een bijdrage voor een drainagesysteem. 
  • Vanuit de gebiedsfondsen die gekoppeld zijn aan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer ging er geld naar de aanschaf van een koelwagen voor de Voedselbank, ledverlichting en zonnepanelen voor de tennisvereniging en de verduurzaming van een sportpark. 
  • Bij Zonnepark Onder Ons dat nog gebouwd moet worden in De Krim in de gemeente Hardenberg, is voorafgaand aan de daadwerkelijke opwek van groene stroom een bijdrage geleverd aan de realisatie van een multifunctioneel buurtcentrum.

Aanspraak maken op omgevingsfonds

Meer weten over een omgevingsfonds in onze energieprojecten, neem dan contact op. Benieuwd of je in jouw omgeving een aanvraag kunt indienen? Bezoek dan de betreffende projectwebsite.

Contact opnemen Contact opnemen
Geschreven door
Arthur Vermeulen
Arthur Vermeulen Directeur Projecten