Team blikt trots terug op realisatie windparken in Windplan Groen

Bouw van ons grootste windproject afgerond

86 windmolens staan in lijnen opgesteld in Flevoland Oost en volgen de wateren en wegen in het gebied. Op een redelijk windstille dag, eind november vorig jaar, is de laatste wiek geplaatst in onze windmolen langs de Hondtocht. Daarmee is de bouw afgerond en volgt een testperiode. Dan gaan de windmolens gefaseerd draaien en dus ook de eerste kilowatturen groene stroom opwekken.

De bouw in beeld

De energietransitie die in Windplan Groen wordt waargemaakt is ongekend in Nederland. Als Pure Energie zijn we trots dat we hieraan konden bijdragen! Deze windprojecten slagen alleen als we samenwerken. Met energie-, kennis- en bouwpartners, met overheden en bovenal met de omgeving. Met grondeigenaren en omwonenden in het gebied die van meet af aan zoveel mogelijk betrokken zijn bij de planvorming en de kansen kregen te participeren in de opwek van lokale groen stroom.

Groene stroom thuis en zakelijk

Wij ontwikkelden en realiseerden 25 windmolens verdeeld over vier projecten in Windplan Groen, waarvan vijf voor Flevo Ventum B.V. Daarmee namen we deze lokale initiatiefnemer de bouwdirectie en het operationeel bouwmanagement volledig uit handen. Flevo Ventum B.V. beheert de windmolens vanaf nu zelf en zorgt ervoor dat omwonenden mede-eigenaar zijn en baat hebben bij de groene stroom die lokaal wordt opgewekt. Twintig windmolens beheren en onderhouden we zelf. Die gaan maar liefst ruim 400 miljoen kilowattuur groene stroom per jaar opwekken. Tijdens de levensduur van deze moderne windmolens komen we uit op circa 10 miljard kilowatturen windenergie. Dat betekent veel voor ons portfolio. Wij leveren de groene stroom, thuis en zakelijk, die we zelf opwekken in onze windparken en zonneparken.

Hoge windmolens vangen veel wind

Onze windmolens in Windpark Hondtocht Zuid, Windpark Oldebroekertocht en Windpark Hoge Vaart Zuid zijn van het merk Vestas en de grootste die we tot nu toe bouwden. Op een moment in de bouw stonden er drie ongekend hoge bouwkranen op een rij om windmolenonderdelen in te hijsen. De kranen zijn maar liefst 180 meter hoog. Onze windmolens hebben een ashoogte van 166 meter, een rotordiameter van 162 meter en een tiphoogte - het bovenste puntje als de wiek rechtovereind staat – van 247 meter.

Nederland vergroenen

Deze windmolens horen bij Windplan Groen dat weer deel uitmaakt van Regioplan Flevoland en dragen bij aan Nederlandse klimaatdoelstellingen en ambitie in de toekomst niet meer afhankelijk te zijn van fossiele energie. Met partners hebben we ook geïnvesteerd in innovatie, door onze eigen netaansluiting te realiseren voor deze windmolens met een zogenaamd Gesloten Distributiesysteem Groen (GDG) dat we in maart 2023 in Dronten openden. Daarnaast werken we in dit gebied samen aan grootschalige opslag van windenergie met een concreet project: Batterij Groen. Schone energie voor iedereen in Nederland, daar gaan we voor. Met onze windmolens in Windplan Groen hebben we weer een grote stap gezet.