Header Dag en nachtstroom v2

De btw op energie gaat omlaag

De afgelopen periode lees je veel in het nieuws over het eventuele verlagen van de btw op energie. Eerder dit jaar heeft het kabinet voor 2022 de energiebelasting op stroom aangepast. De energiebelasting ging omlaag en de belastingkorting is verhoogd. Door de oorlog in Oekraïne zijn de marktprijzen voor energie nog verder gestegen en daarom komt de overheid met aanvullende maatregelen. Naast de aanpassing van de energiebelasting ligt er ook een plan om per 1 juli 2022 de btw op energie te verlagen. 

Toenemende inflatie 

De stijgende energieprijzen hebben grote invloed op onze koopkracht. Met name door de hogere energieprijzen kan de inflatie dit jaar flink oplopen. Het gevolg daarvan is een sterke koopkrachtdaling. Met deze aanvullende maatregel wil de overheid voor burgers de financiële pijn veroorzaakt door de gevolgen van de buitengewone omstandigheden op de energiemarkt verder verzachten. 

Inflatie Nederland Pure Energie

Verlaging btw op energie 

De overheid wil de btw op energie verlagen van 21% naar 9%. Deze aanpassing geldt vooralsnog alleen voor het jaar 2022 en gaat in op 1 juli 2022.De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. De verlaging van de btw wordt automatisch verwerkt op je energierekening. Je hoeft hiervoor zelf dus niets te doen. Het nieuwe btw percentage wordt door je energieleverancier per juiste datum aangepast op je energierekening. Het verlagen van de btw op energie is onderdeel van een maatregelenpakket van de overheid om de inflatie te verzachten.

Dit betekent het voor jou 

Het verlagen van de btw op energie heeft invloed op jouw energierekening. Zodra de exacte invulling van deze maatregel definitief is, zullen wij hierover informeren op onze website. In ieder geval zal een btw verlaging een gunstig effect hebben op je energierekening. Beter gezegd; voor de mensen die direct de gevolgen van de hoge marktprijzen merken, zal de extra maatregel zorgen voor een minder sterke stijging van de jaarlijkse energiekosten.

Verhoging eenmalige energietoeslag 

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen, naast de korting, eenmalig ongeveer € 800 extra om de hoge energierekening deels te compenseren. Je krijgt de eenmalige energietoeslag van ongeveer € 800 automatisch als je een bijstandsuitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering ontvangt. Dit geld ontvang je via je gemeente, je hoeft hiervoor dus niets te doen. Streven is om deze toeslag zo spoedig mogelijk aan de betreffende huishoudens uit te keren. 

Alle informatie over de stijgende energieprijzen 

Logisch dat jij je afvraagt wat de stijgende energieprijzen voor jouw huidige energiecontract betekenen. Huishoudens met een vast energiecontract hebben geen last van de stijgende energieprijzen. Maar als je vaste contract binnenkort afloopt of als je een variabel contract hebt afgesloten, krijg je hier juist wel mee te maken. Wij snappen dat deze onzekere tijden zorgen voor vragen over je energiecontract. Daarom beantwoorden we graag al je vragen. 

Meer informatie

Dit artikel is bijgewerkt op 12 april 2022.
Bekijk hier het wetsvoorstel