Header Energiebelasting Pure Energie

Energiebelasting 2022

Wat verandert er voor jou?

Een groot deel van jouw energiekosten bedraagt energiebelasting. Dit zijn heffingen die jij aan jouw energieleverancier moet betalen per verbruikte kilowattuur (kWh) stroom en per kubieke meter (m³) gas. In 2021 stegen de energieprijzen dusdanig hard, dat het kabinet besloot in 2022 maatregelen te nemen om de stijging van de energierekening te compenseren. Elk jaar wijzigen op 1 januari de belastingtarieven op energie voor de duur van één jaar. Wij vertellen je alles over de Energiebelasting in 2022.

Stijgende energieprijzen

Omdat de energieprijzen al sinds het najaar van 2021 flink aan het stijgen zijn, heeft het kabinet besloten om per 1 januari 2022 gedeeltelijk de hoge energierekening te compenseren via de energiebelastingen. De energietarieven voor groene stroom en gas bestaan uit 2 delen: het kale leveringstarief en de energiebelastingen. Doordat het kale leveringstarief in 2021 zo hard is gestegen, wil het kabinet dit gedeeltelijk compenseren door de energiebelastingen in 2022 te verlagen. Een groot deel van je totale leveringstarief bestaat uit belastingen en in 2021 betaalde je ongeveer een kwart hiervan daadwerkelijk aan je eigen energieleverancier.

Energiebelasting 2022

Op 1 januari 2022 werd de energiebelasting verlaagd. Onder energiebelasting vallen zowel de energiebelasting voor stroom en gas, de ODE en de vermindering energiebelasting. Samen vormen ze een groot deel van jouw energierekening. Een huishouden met een gemiddeld gas- en stroomverbruik betaalt door deze verlaging jaarlijks ongeveer € 400,- euro minder aan belasting. Onderstaande tabel geeft duidelijk weer wat dit voor jou betekent. 

Energiebelasting 2022 b

Een huishouden gaat na deze wijziging in 2022 gemiddeld € 400,- minder energiebelasting betalen.

Energiebelasting voor stroom

De energiebelasting voor stroom daalde in 2022 met 6,9 cent per kWh inclusief btw. Hoeveel dit precies voor jou scheelt, hangt af van je stroomverbruik. Een gemiddeld huishouden verbruikt circa 2.300 kWh per jaar, daarbij daalt de energiebelasting voor stroom met circa € 200,- in 2022. Indien je meer stroom verbruikt, ligt dit bedrag hoger. En andersom.

Energiebelasting voor gas

De energiebelasting per m³ wordt jaarlijks verhoogd. Hiermee hoopt de regering het gasverbruik onder huishoudens terug te dringen en huishoudens te stimuleren om te verduurzamen. Ondanks dat de gasprijzen bleven stijgen, bleef het plan om de energiebelastingen voor gas in 2022 te verhogen ongewijzigd. De belasting voor gas steeg in 2022 met circa 2 cent per m³ gas. Voor een gemiddeld huishouden komt dit neer op circa € 23,- meer aan belasting voor gas per maand.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Sinds 2013 betalen we naast energiebelasting ook opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). In 2022 betaal je ongeveer 3,1 cent per kWh inclusief btw ODE voor stroom. In 2021 was dit iets minder, namelijk 3,0 cent. Voor gas ging de ODE in 2022 iets omhoog ten opzichte van 2021, namelijk van 8,5 cent naar 8,7 cent. De ODE wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het kabinet. Energieleveranciers hebben geen invloed op de hoogte van deze kosten.

Vermindering energiebelasting

Je betaalt niet alleen energiebelastingen, er is ook een vaste teruggave energiebelasting. Dit wordt ook wel de vermindering energiebelasting genoemd. Omdat stroom wordt gezien als een basisbehoefte, wordt over een deel van je verbruik geen belasting geheven. Of beter gezegd: je mag hierover een vast bedrag in mindering brengen. Zo kreeg een huishouden in 2021 € 558,56 korting op de energiebelasting en bedraagt die vermindering in 2022 maar liefst € 824,77 per jaar inclusief 21% btw. Dat betekent een belastingvoordeel van circa € 260,- voor iedereen die elektriciteit gebruikt, los van hoeveel energie je verbruikt.

Dit verandert er voor jou

Je betaalt dus in 2022 minder energiebelasting, maar dat hoeft niet te betekenen dat je ook minder voor je energie gaat betalen. Ondanks die compensatie gaan in de meeste gevallen huishoudens in 2022 juist meer betalen voor energie. Dit komt mede door de hoge energieprijzen. Hoeveel ieder huishouden precies gaat betalen, hangt onder meer af van het type contract met de energieleverancier en het energieverbruik.

Prijsopbouw 2021v2022 Pure Energie 2

In 2022 betaal je in verhouding minder energiebelasting, maar dat betekent niet dat je in totaal ook minder voor energie gaat betalen. In dit voorbeeld is gerekend met de stroomtarieven van januari 2022 en de netbeheerkosten van Enexis.

Btw over je energierekening

Een andere vorm van belasting is de btw op energie die je over je totale energierekening moet te betalen. Je betaalt dus ook btw over de overheidsheffingen, zoals Opslag Duurzame Energie (ODE). Op een afrekening vind je altijd de tarieven inclusief btw. De hoogte van de btw wordt door de overheid vastgesteld en kan tijdens je energiecontract wijzigen. Door de blijvende onzekerheid op de energiemarkt zijn de energieprijzen nog steeds historisch hoog daarom heeft de overheid besloten om de btw op energie per 1 juli 2022 tijdelijk te verlagen van 21% naar 9%. Deze btw verlaging geldt vooralsnog alleen van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 en wordt automatisch verwerkt op je energierekening.

Gemiddeld energieverbruik in 2022

Het kabinet gebruikt voor het bepalen van het gemiddelde energieverbruik in 2022 een voorspelling van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze is gebaseerd op de Klimaat en Energieverkenning 2021. In 2022 wordt een gemiddeld gasverbruik van 1.170 m³ en een gemiddeld stroomverbruik van 2.384 kWh verwacht. Het daadwerkelijke gemiddelde energieverbruik kan uiteraard pas na 2022 worden berekend en dus hoger of juist lager uitvallen.

Energiebelasting 2023

Net als elk jaar wijzigen ook op 1 januari 2023 de belastingtarieven voor energie. Het wijzigen van de energiebelastingen geldt ook voor lopende contracten. De Energiebelasting voor 2023 is nog niet vastgesteld door de overheid. Zodra er meer bekend is over de energiebelasting 2023 en de hoogte van de ODE en de Vermindering Energiebelasting vind je dat op deze pagina.