Opslag duurzame energie 2022

Laatst bewerkt op 17 november 2022 3 min
Artikel delen

De opslag duurzame energie is een heffing op het verbruik van gas en stroom en is dus onderdeel van de te betalen Energiebelasting. Je betaalt opslag duurzame energie over de verbruikte aantal kubieke meters (m³) gas en kilowattuur (kWh) stroom. De opslag duurzame energie heeft dus invloed op jouw totale energiekosten. Benieuwd naar de tarieven voor de opslag duurzame energie in 2021 en het zich in 2022 ontwikkelen? Je leest het hier.

Wat is de opslag duurzame energie?

De opslag duurzame energie- en klimaattransitie, oftewel ODE, is een heffing die je sinds 1 januari 2013 betaalt over het verbruik van stroom en gas. De overheid gebruikt de opbrengsten om de productie van duurzame energie te stimuleren en zo de uitstoot van CO2 bij het opwekken van energie verder terug te dringen. Van de opslag duurzame energie wordt onder andere de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) betaald. 

Hoeveel ODE betaal je?

Het tarief voor de ODE wordt bepaald door de overheid en verandert elk jaar. Energieleveranciers incasseren de heffing via je energierekening en zij betalen deze vervolgens weer aan de overheid. De ODE is dus bij elke energieleverancier hetzelfde, ongeacht of een energieleverancier groen is of niet. Voor gas en stroom zijn afzonderlijke tarieven vastgesteld. Als consument betaal je de opslag duurzame energie op basis van je gas- en stroomverbruik.

Opslag duurzame energie 2021

In 2021 bedroeg de ODE bij een verbruik tot 170.000 m³ nog € 0,0851 per m³ gas. Voor een gebruik tussen de 170.000 en 1.000.000 m³ betaalde je € 0,0235 per m³. Kwam je in aanmerking voor de verlaagde tarieven? Dan betaalde je in die eerste twee categorieën respectievelijk € 0,0137 en € 0,0089 per m³. Voor stroom bedroeg de opslag duurzame energie in 2021 € 0,0300 per kWh in de categorie van 0 t/m 10.000 kWh. Lag je verbruik tussen de 10.001 en 50.000 kWh dan betaalde je € 0,0411 per kWh. Voor alle stroom die geleverd werd aan oplaad installaties voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties gold het nultarief voor de ODE.

Opslag duurzame energie 2022

De opslag duurzame energie is in 2022 licht gestegen. Zowel voor iedere verbruikte m³ als voor iedere verbruikte kWh. De ODE bij een jaarlijks gasverbruik tot 170.000 m³ bedraagt € 0,0865 per m³ gas. Voor het gebruik tussen de 170.000 en 1 miljoen m³ betaal je in 2022 € 0,0239 per m³. De verlaagde tarieven in de eerste 2 categorieën stegen in 2022 naar € 0,0139 en € 0,0090 per m³. Ook voor stroom is de ODE iets gestegen, namelijk € 0,0305 per kWh tot en met 10.000 kWh. Lag je stroomverbruik tussen de 10.001 t/m 50.000 kWh dan betaalde je € 0,0418.

ODE 2021 2022

De ODE is in 2022 licht gestegen t.o.v. 2021.

Wat is de SDE++?

De naam zegt het eigenlijk al: de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) is een subsidieregeling om bedrijven te stimuleren om duurzame energie te produceren. Het opwekken van duurzame energie is duurder dan het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vergoedt met deze subsidie het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Daardoor hoeft het dus niet te betekenen dat groene energie duurder is dan gewone energie

Samen verduurzamen

Samen met onze klanten werken wij aan onze missie: schone energie voor iedereen. Onze 100% groene stroom wordt opgewekt door onze windmolens en zonnepanelen door heel Nederland. Zo weet jij precies waar jouw stroom vandaan komt. Heb je vragen over subsidies, onze werkwijze of wil je bijdragen aan onze missie? Neem dan contact op met team Klantgeluk

* De actuele ODE tarieven vind je ook op de website van de Belastingdienst.