Opslag duurzame energie 2023 (ODE)

De opslag duurzame energie (ODE) was tot 1 januari 2023 een aparte overheidsheffing op het verbruik van gas en stroom. Sinds dit jaar is de ODE een onderdeel van de te betalen energiebelasting. Je betaalde de opslag duurzame energie altijd per verbruikte aantal kubieke meters (m³) gas en kilowattuur (kWh) stroom. 

Wat is ODE?

De Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie, oftewel ODE, was een aparte overheidsheffing die je sinds 1 januari 2013 betaalde over het verbruik van stroom en gas. De overheid gebruikt deze opbrengsten om de productie van duurzame energie te stimuleren en zo de uitstoot van CO2 bij het opwekken van energie in Nederland verder terug te dringen. Van de opslag duurzame energie wordt onder andere de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) betaald.

Opslag duurzame energie 2023

Vanaf 1 januari 2023 is de Opslag Duurzame Energie (ODE) een onderdeel van de algemene energiebelasting op stroom en gas en dus geen aparte kostenpost meer op je energierekening. In 2024 stijgt de energiebelasting op gas van €0,48980 naar € 0,58396 cent, maar de energiebelasting op stroom daalt in 2024 van € 0,12599 naar € 0,10880 euro. 

Hoeveel ODE betaal je?

Het tarief voor de ODE werd elk jaar bepaald door de overheid en verandert elk jaar.De ODE tarieven uit het verleden vind je ook op de website van de Belastingdienst. Energieleveranciers incasseren de heffing via je energierekening en zij betalen deze vervolgens weer aan de overheid. De ODE is dus bij elke energieleverancier hetzelfde, ongeacht of een energieleverancier groen is of niet. Voor gas en stroom zijn afzonderlijke tarieven vastgesteld. Als consument betaal je de opslag duurzame energie op basis van je gas- en stroomverbruik.

Opslag duurzame energie 2021

In 2021 bedroeg de ODE bij een verbruik tot 170.000 m³ nog € 0,0851 per m³ gas. Voor een gebruik tussen de 170.000 en 1.000.000 m³ betaalde je € 0,0235 per m³. Kwam je in aanmerking voor de verlaagde tarieven? Dan betaalde je in die eerste twee categorieën respectievelijk € 0,0137 en € 0,0089 per m³. Voor stroom bedroeg de opslag duurzame energie in 2021 € 0,0300 per 1 kWh in de categorie van 0 t/m 10.000 kWh. Lag je verbruik tussen de 10.001 en 50.000 kWh dan betaalde je € 0,0411 per kWh. Voor alle stroom die geleverd werd aan oplaad installaties voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties gold het nultarief voor de ODE.

Opslag duurzame energie 2022

De opslag duurzame energie is in 2022 licht gestegen. Zowel voor iedere verbruikte m³ als voor iedere verbruikte kWh. De ODE bij een jaarlijks gasverbruik tot 170.000 m³ bedraagt € 0,0865 per m³ gas. Voor het gebruik tussen de 170.000 en 1 miljoen m³ betaal je in 2022 € 0,0239 per m³. De verlaagde tarieven in de eerste 2 categorieën stegen in 2022 naar € 0,0139 en € 0,0090 per 1 m³. Ook voor stroom is de ODE iets gestegen, namelijk € 0,0305 per kWh tot en met 10.000 kWh. Lag je stroomverbruik tussen de 10.001 t/m 50.000 kWh dan betaalde je € 0,0418.

Tarieven Opslag Duurzame Energie

ODE stroom
t/m 10.000 kWh
10.001 t/m 50.000 kWh
50.001 t/m 10 miljoen kWh
Vanaf 10 miljoen kWh
ODE gas
t/m 170.000 m³
170.001 t/m 1 miljoen m³
1 miljoen t/m 10 miljoen m³
Vanaf 10 miljoen m³
2021
€ 0,0300
€ 0,0411
€ 0,0225
€ 0,0004
€ 0,0851
€ 0,0235
€ 0,0232
€ 0, 0232
2022
€ 0,0305
€ 0,0418
€ 0,0229
€ 0,0005
€ 0,0865
€ 0,0239
€ 0,0239
€ 0,0236

Wat is de SDE++?

De naam zegt het eigenlijk al: de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) is een subsidieregeling om bedrijven te stimuleren om duurzame energie te produceren. Het opwekken van duurzame energie is duurder dan het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vergoedt met deze subsidie het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Daardoor hoeft het dus niet te betekenen dat groene energie duurder is dan gewone energie. 

Geschreven door
Tess
Tess Content Marketeer