Het Klimaatakkoord

Samen gaat het lukken
Laatst bewerkt op 17 november 2022 2 min
Artikel delen

Het Klimaatakkoord is onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. De overheid heeft samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over hoe de CO2 in 2030 gehalveerd moet zijn. Het uiteindelijke doel is om geen CO2 uitstoot meer te hebben in 2050. Het planbureau verwacht dat er een reductie van 43% tot 48% bereikt wordt door het Klimaatakkoord.  

CO2 reductie 2030 

Het doel van het Klimaatakkoord is dat we in 2030 55% minder CO2 uitstoten. Als duurzaam bedrijf dragen wij daar elke dag aan bij en we nodigen iedereen uit om het samen met ons te doen. De grootste reductie wordt namelijk verwacht in de elektriciteitssector. Dat zal zich doorvertalen in aanpassingen aan bedrijfspanden, huishoudens en de manier waarop we energie verbruiken. 

Huishoudens en het bedrijfsleven 

Voor 2030, zijn 1,5 miljoen huishoudens van het aardgas af, dat is het plan. De huizen worden verwarmd via het warmtenet of door middel van elektriciteit. Bij Pure Energie helpen we particuliere en zakelijke klanten verduurzamen. Denk hierbij aan het installeren van zonnepanelen en uiteraard het leveren van 100% groene stroom afkomstig uit onze eigen wind- en zonneparken.  

Hennie Kuiper Het Belang Van Duurzaam

Samen duurzaam opwekken 

In de afspraken staat verder dat minimaal 70% van de elektriciteit moet komen uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Dat gebeurt onder andere met windturbines en zonnepanelen. Daar houden wij ons al meer dan 25 jaar mee bezig.  
 
Daarbij staat samenwerken voorop, want Nederland verduurzamen kunnen we niet alleen. Dit vraagt om goede communicatie tussen inwoners, organisaties en de overheid. Het verduurzamen van Nederland vraagt om verandering en dat heeft impact op iedereen, daarom betrekken wij energie coöperaties en omwonenden, vanaf het eerste moment bij het realiseren van onze wind- en zonneparken. Zo gaan we samen met de omgeving onderweg naar schone energie voor heel Nederland. 

CTA Groene Energie Pure Energie 2

Dit doen wij zelf 

We staan al jarenlang op het allerhoogste niveau van de CO2 prestatielader, niveau 5. Dat is een certificatie waarmee we kunnen aantonen dat we vooroplopen op het gebied van CO2 besparing. Dat vraagt van ons dat we ook in de toeleveringsketen en bouw van onze windturbines en zonneparken actief inzetten op het verminderen van CO2 uitstoot. 

Het afgelopen jaar zijn er verdere stappen gezet. Ons wagenpark is volledig geëlektrificeerd, er liggen zonnepanelen op het dak en ook is er in 2022 een zonnecarport gebouwd op ons terrein, waar personeel hun elektrische auto's kunnen opladen.  

Ons pand zal naar verwachting in 2024 zo goed als CO2 neutraal zijn, wanneer de warmtepomp wordt ingeschakeld en we van de stadswarmte afgaan. Wij werken naar een tijd zonder fossiele energie en geloven in schone energie voor heel Nederland.