klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord

Samen gaat het lukken

In het Klimaatakkoord staat dat we in 2030 liefst 49% minder CO2 uitstoten. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) komt Nederland met alle maatregelen uit het Klimaatakkoord een heel eind, maar halen we als land dat doel van 49% CO2-reductie niet.

Wij denken dat het doel voor 2030 wél haalbaar is als we met elkaar samenwerken. Als duurzaam energiebedrijf dragen we daar nu al dagelijks aan bij. En we nodigen iedereen in Nederland uit om dat samen met ons te doen!

Duurzaamheid

Grote stappen in duurzame energie door Klimaatakkoord

De grootste reductie van CO2 wordt verwacht van de elektriciteitssector. Volgens het PBL kan hier een reductie van 18,3 tot 21 megaton gerealiseerd worden met de maatregelen uit het Klimaatakkoord.

Als we ons aan het Klimaatakkoord houden, is in 2030 maximaal 33% van onze energie duurzaam opgewekt. Dat is een flinke stap vooruit, gezien het huidige aandeel van 6%.

Onzekerheid

Toch is het nog onzeker of we dat doel halen, omdat veel afhankelijk is van de manier waarop inwoners reageren op de plannen die nodig zijn om het aandeel van hernieuwbare energie te laten groeien.

De productie van hernieuwbare energie neemt meer ruimte in dan fossiele energieproductie, dus meer burgers komen ermee in aanraking. Steeds meer Nederlanders krijgen direct te maken met wind- of zonneparken in hun leefomgeving.

De vraag is dus hoe we windmolens en zonnepanelen kunnen bouwen op een manier die acceptabel is voor de mensen die er in de buurt wonen.

Samen met de omgeving

Al decennialang ontwikkelen wij windmolens en zonneparken in Nederland. Samenwerken met de omgeving, omwonenden bij het plan betrekken, inwoners mede-eigenaar laten zijn van het wind- of zonnepark en zo ook laten delen in de financiële voordelen; dat behoort tot onze dagelijkse gang van zaken.

Voordat er een vergunning wordt aangevraagd waarmee we toestemming krijgen om een wind- of zonnepark te bouwen willen we eerst in goed overleg met omwonenden en maatschappelijke organisaties om te kijken of we samen een plan kunnen maken dat de omgeving kan accepteren.

Windpark Kloosterlanden Gondel

Omwonenden praten mee over de vormgeving van het plan en kunnen er financieel van profiteren. Daarnaast waren we de eerste energieleverancier die samen met een energiecoöperatie een windpark ontwikkelde. In 2015 bouwden wij Windpark Kloosterlanden samen met Deventer Energie.

Samen met energiecoöperaties

Tegenwoordig werken we vaak samen met energiecoöperaties die mede-eigenaar worden van het wind- of zonnepark. Daarbij kan de energiecoöperatie tot 50 procent van het wind- of zonnepark in eigendom krijgen. Dus als het bijvoorbeeld gaat om vier windmolens, kan de coöperatie eigenaar worden van twee windmolens.

Inwoners kunnen lid worden van de coöperatie, mee-investeren en zo samen hun eigen wind- of zonnepark ontwikkelen. Met de inkomsten hieruit kan de coöperatie weer nieuwe (duurzame) projecten beginnen. Win-win.

Duurzame energie

Soms werken we als partners samen en delen bijvoorbeeld alle kosten die in het voortraject nodig zijn. De andere keer neemt Pure Energie de kosten in het risicovolle voortraject van een plan voor haar rekening en stapt de coöperatie in het project als duidelijk is dat de windmolens of het zonnepark er komen.

In iedere situatie geldt: de omgeving is voor ons een gelijkwaardige partner in het realiseren van het plan. Ook wordt een deel van de inkomsten ter beschikking gesteld aan de omgeving, waardoor ook mensen die niet kunnen investeren profiteren van de komst van het wind- of zonnepark.

Liever een goede buur

Voor ons is de samenwerking met de mensen uit de omgeving onmisbaar. De windmolens en zonneparken komen in hun woon- en leefgebied te staan en we worden voor lange tijd buren, dus hun wensen en zorgen nemen we serieus. ‘Noaberschap’ heet dat op zijn Twents. Want in Twente, daar liggen onze ‘roots’. Het betekent dat buren op elkaar zijn aangewezen en op elkaar kunnen rekenen.

Windpark Treurenburg Den Bosch

We zoeken actief contact met de omgeving, bieden proactief oplossingen of hulp en we zijn een luisterend oor. Ook helpen we onze zakelijke en particuliere klanten met het installeren van zonnepanelen op hun daken. Zo dragen wij samen met onze klanten en de omgeving van wind- en zonneparken iedere dag bij aan het halen van onze klimaatdoelstellingen en aan de CO2-reductie die we in Nederland hard nodig hebben.

Maar dat doen we natuurlijk niet alleen.

De hernieuwbare energiesector is er klaar voor

Gelukkig zijn er meer initiatiefnemers bezig met het realiseren van nieuwe hernieuwbare energieprojecten om zo de klimaatdoelstellingen elke dag een beetje dichterbij te brengen en daardoor staan we sterk.

Groene superheld

 

Is het moeilijk om die 49% reductie in 2030 te behalen? Ja. Dat moge duidelijk zijn. Maar het betekent dat we hard moeten werken en soms moeilijke beslissingen moeten nemen. We dagen onszelf uit om prachtige wind- en zonneparken te realiseren, samen met de omgeving en de rest van Nederland.

Help je mee? Bereken je maandbedrag en meld je dan aan, of neem contact op met onze energiemakers.