SDE++ subsidie 2024

Stimulering Duurzame Energieproductie

In 2008 werd de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE subsidie) in het leven geroepen om bedrijven en particulieren te helpen bij het realiseren van duurzame energieopwekking. In 2013 werd de subsidieregel aangepast en daarmee alleen beschikbaar voor bedrijven. De regeling ging verder onder de naam SDE+. Inmiddels is de subsidie doorontwikkeld tot SDE++, waarbij naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie wordt gestimuleerd. 

SDE++ subsidie in 2024

Er wordt steeds meer bekend over de SDE subsidie in 2024. Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft aangekondigd dat er in zowel 2024 als 2025 opnieuw 8 miljard euro aan subsidie beschikbaar zal worden gesteld via het Stimuleringsprogramma voor Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De data voor de openstellingsronde in 2024 zijn nog niet bekend.

Wat is SDE subsidie?

De SDE++ is een subsidie voor bedrijven die grootschalig duurzame energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Het opwekken van duurzame energie is duurder dan het opwekken van energie uit fossiele brandstof. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vergoedt met deze subsidie het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie.

Subsidie en de actuele energieprijs

De hoogte van de SDE subsidie is afhankelijk van de hoogte van de energieprijs. Bij een hoge energieprijs ontvang je minder subsidie en bij een lage energieprijs ontvangt je juist meer subsidie. Dit verschil is eenvoudig uit te leggen: bij hoge energieprijzen is de vergoeding voor de energie die je teruglevert hoger. De onderstaande illustratie geeft twee situaties weer: links de opbouw van de inkomsten uit de duurzame energieopwekking bij een hoge energieprijs en rechts de opbouw van de inkomsten bij een lage energieprijs.

SDE++ Tekengebied 1

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Wat kan SDE subsidie opleveren?

De hoogte van de SDE++ subsidie die je ontvangt is afhankelijk van een aantal factoren. Het begint bij de aanvraag van de SDE++. Per duurzame productiemethode is er een maximale aanvraaghoogte vastgelegd. De toekenning van de SDE subsidie begint bij de laagst aangevraagde subsidiewaarde en stopt zodra het 'potje' leeg is. Daarom kan het verstandig zijn om een iets lager bedrag aan te vragen, waardoor je eerder aan de beurt komt en dus meer kans hebt op een toekenning.

SDE subsidie per situatie

Zoals hierboven omschreven is de hoogte van de SDE subsidie afhankelijk van de hoogte van de basisenergieprijs. Per situatie verschilt dus de hoogte van de SDE Subsidie. 

De energieprijs is hoger dan de basisbedrag
Zodra de energieprijs hoger is dan het basisbedrag, ontvang je geen SDE++ subsidie. De SDE subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs voor het opwekken van groene energie en de marktprijs van energie. Als de energieprijzen hoog zijn, is dit verschil kleiner. 

De energieprijs is lager dan basisenergieprijs
Als de energieprijs lager is dan de basisenergieprijs, dan kun je wel SDE subsidie aanvragen. Je ontvangt dan alleen nooit meer dan de maximale subsidie per MWh. De maximale subsidie per MWh is ook het bedrag waar de overheid de SDE budgetten op afstemt. 

Energieprijs ligt tussen basisenergieprijs en basisbedrag
Zodra de energieprijs tussen de basisenergieprijs en het basisbedrag ligt, dan is de hoogte van de SDE subsidie afhankelijk van de marktprijs. De marktprijs is het basisbedrag min de marktprijs.

Verschillende scenario's SDE subsidie

Verschillende scenario's SDE subsidie

SDE subsidie en negatieve stoomprijzen

De afgelopen jaren is het aantal uren dat er sprake is van een negatieve stroomprijs toegenomen. Deze ontwikkelingen kunnen helaas wel effect hebben op de businesscase van een groot zonproject. De SDE subsidie vergoed het verschil tussen de marktwaarde van de geleverde energie en het basisbedrag. Wanneer de marktwaarde van energie lager is dan het basisbedrag, neemt de SDE subsidie niet verder toe. 

SDE++ subsidie zonnepanelen

Er wordt voor zonne-energie onderscheid gemaakt tussen energie die terug wordt geleverd aan het elektriciteitsnet en de energie die je zelf verbruikt (niet-netlevering). De subsidie voor niet-netlevering is lager dan de subsidie voor netlevering. Bij niet-netlevering behaal je namelijk een extra voordeel op je energierekening. Deze kilowatturen zou je normaal gesproken van het elektriciteitsnet halen, waarbij er energiebelasting en transportkosten bijkomen. Deze bespaarde energiebelasting en transportkosten worden grotendeels in mindering gebracht op de SDE subsidie doordat bij niet-netlevering een hoger correctiebedrag wordt gehanteerd.

Maximale subsidie SDE++

Er zit overigens ook een grens aan de subsidie die je ontvangt. Wanneer het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs, is de maximale SDE subsidie bereikt. De basisenergieprijs wordt per aanvraagronde vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en geldt de gehele subsidieperiode. In de praktijk gaat dit als volgt: als er in de toekomst erg lage energieprijzen komen, dan gaat de subsidie op een gegeven moment niet meer stijgen.

SDE subsidie aanvragen 2024

De SDE++ werkt met verschillende subsidierondes. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de eerstvolgende ronde van start gaat. Zodra er een nieuwe datum bekend is, kun je een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf dat moment kunnen aanvragen worden ingediend, de voorbereiding hiervan vergt wel de nodige tijd.

Stappenplan SDE++ subsidie

Het stappenplan voor het aanvragen van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie is afhankelijk van specifieke regels en procedures die op dat moment van toepassing zijn, maar ook van de grootte en het type project dat je wilt financieren. 

Goede voorbereiding
Voordat je begint met de aanvraag, moet je ervoor zorgen dat je project in aanmerking komt voor SDE++ subsidie. Controleer de meest recente SDE++ regeling en voorwaarden om te bepalen of je project voldoet aan de criteria.

Aanvraag indienen in juiste fase
Een subsidieaanvraag voor de SDE subsidie kan alleen worden gedaan tijdens een openstellingsronde. Zo'n ronde bestaat uit meerdere fasen, waarbij de aanvraagbedragen oplopen. Met een speciale rekentool van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je berekenen welk subsidiebedrag je kunt aanvragen. Controleer dus goed in welke fase jouw aanvraag valt, anders loop je het risico dat je pas volgend jaar in aanmerking komt voor de SDE subsidie. 

Beoordeling en toewijzing
Je aanvraag wordt beoordeeld op basis van de criteria in de SDE++ regeling. De RVO zal bepalen of je project in aanmerking komt voor subsidie en hoeveel subsidie je zult ontvangen.Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een SDE++ beschikking met de details van de toegekende subsidie, de duur en andere voorwaarden.

Realisatie van het project
Nadat je de SDE++ beschikking hebt ontvangen, kun je beginnen met de realisatie van je duurzame energieproject. Naarmate je project energie produceert, kun je de subsidie aanvragen op basis van de gerealiseerde productie. De RVO zal de subsidiebedragen uitbetalen volgens de overeengekomen voorwaarden.

Alles over de SDE++ subsidie

Kom ik in aanmerking voor de SDE subsidie?

De subsidieregeling is bedoeld voor alle bedrijven in Nederland die duurzame energie willen gaan opwekken. Van het MKB tot grote bedrijven, instellingen en non-profitorganisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat er een grootverbruikaansluiting is of komt (meer dan 3x80 Ampère).

Hoe kan ik SDE-subsidie aanvragen?

SDE++-subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kun je zelf doen, maar Pure Energie helpt je graag bij het voorbereiden, klaarzetten en indienen van de aanvraag.


SDE++ aanvragen
Wanneer kan ik SDE-subsidie aanvragen?

Het SDE++ werkt met verschillende subsidierondes. De openstellingronde van de SDE++ 2023 vond plaats van 5 september tot 5 oktober 2023. De openstellingsronde data van 2024 zijn nog niet bekend. 

Wat is de looptijd van de SDE-subsidie?

De subsidieperiode heeft een looptijd van 15 jaar. Het zestiende jaar kan gebruikt worden om niet- benutte subsidie toch nog toegekend te krijgen.

Wat als de energieproductie hoger of lager uitvalt dan verwacht?

Wanneer de energieproductie hoger is dan de maximaal subsidiabele productie (de energieproductie waarvoor je subsidie kunt ontvangen) kun je dit gebruiken in een jaar waarin de energieproductie tegenvalt. Dit principe wordt backward banking genoemd. Het omgekeerde is ook mogelijk: valt de productie in een jaar tegen? Dan kun je dit in een later jaar compenseren (forward banking).

Blijft de SDE-subsidie altijd bestaan of kunnen er dingen wijzigen?

De investering die nodig is om duurzame energie te produceren daalt, waardoor de aanschaf van zonnepanelen de afgelopen jaren goedkoper is geworden. Als de Nederlandse overheid de investeringen in duurzame energieproductie op peil wil houden zal de SDE++ gelijk moeten lopen met de investeringskosten. De ervaring leert dat hierin de grenzen worden opgezocht en dat het vaak positief uitpakt een SDE++ subsidie aanvraag waar mogelijk liever eerder dan later te doen.

Kom ik in aanmerking voor SDE subsidie?

SDE++ subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Pure Energie helpt je graag bij het voorbereiden, klaarzetten en indienen van de aanvraag. Wij beschikken over de juiste kennis van het aanvraagsysteem.

Contact opnemen Contact opnemen
Geschreven door
Tess
Tess Content Marketeer