Windmolen transport: zo werkt het

Nachttransporten en aangepaste wegen

De hoogte van een windmolen heeft veel invloed op de opwek van een windmolen. Hoe groter de windmolens, hoe meer groene energie. Maar die grote windmolen onderdelen moeten wel vervoerd worden naar de locatie. En aangezien een wiek van ruim 80 meter niet in een vrachtwagen past zorgt dit voor een uitdaging. Hoe we dit wel doen? Dat lees je hieronder.

Grootse plannen

Voordat het daadwerkelijke transport van een windmolen begint wordt deze uitvoerig gepland. Het is belangrijk dat de windmolen onderdelen op het juiste moment bij de bouwlocatie liggen. Als ze te vroeg aankomen liggen ze in de weg bij de andere werkzaamheden en kunnen ze beschadigen. Komen ze te laat? Dan kan er een streep door de projectplanning en kan een project zomaar maanden uitlopen.

Het begint allemaal met grondwerkzaamheden en de aanleg van parkwegen en kraanopstelplaatsen. Vervolgens bouwen we de funderingen voor de windmolens. Daarna is het tijd voor de onderdelen die samen een windmolen moeten vormen: de mastdelen, wieken, de gondel en de hub.

Uitzonderlijk verkeer

Bij het vervoer van grote windmolen onderdelen staat veiligheid voorop. Daarom wordt een windmolen getransporteerd middels convoi exceptionnel. Een uitvoerige planning bereiden we lang van te voren voor. De route stippelen we uit via wegen die het gewicht kunnen dragen, we vermijden waar mogelijk woongebieden en we vervoeren de onderdelen ’s nachts om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen. Professionele verkeersregelaars en begeleiders van uitzonderlijk verkeer dragen zorg voor de begeleiding en het afzetten van wegen.

De mastdelen

Om tot grote hoogte van de windmolen te komen is er een hoge mast nodig. Gelukkig wordt zo’n mast in onderdelen opgebouwd. Maar zelfs in delen hebben we te maken met grote mastdelen. De individuele mastdelen worden met speciaal transport waaronder verlengde vrachtwagens vervoerd zoals hieronder is te zien.

Header Aanvoer Onderdelen Windmolen Pure Energie

De gondel en hub transporteren

Twee windmolen onderdelen die wat minder tot de verbeelding spreken maar minstens zo belangrijk zijn als de rest: de gondel en de hub. De gondel is het ‘huisje’ dat je bovenop de mast terugziet. Hierin bevindt zich het technisch hart van een windmolen: de wind wordt hier omgezet in groene stroom. Aan de voorkant van de gondel komt de hub. Dit kegelvormige onderdeel verbindt de gondel met de lange wieken.

Net als de mastdelen vindt ook het transport van deze windmolen onderdelen plaats doormiddel van speciale vrachtwagens. Het grootste verschil? De afmetingen. En daardoor zijn deze twee onderdelen relatief makkelijk te vervoeren in vergelijking tot de wieken.

Aanvoer Gondel Pure Energie

De wieken van een windmolen

De grootste en meest uitdagende klus van een windmolen transport zijn de wieken. Ze kunnen meer dan 80 meter lang zijn en bestaan uit één stuk. Met een bijzonder konvooi worden de wieken zorgvuldig naar de locatie gebracht. Dit gebeurt ’s nachts zodat ander verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Ook de andere onderdelen worden in dezelfde nacht vervoerd. Al deze lange vrachtwagens hebben natuurlijk een grote draaicirkel waardoor ze niet altijd even makkelijk door bestaande verkeerssituaties komen. Hoe komt zo’n vrachtwagen bijvoorbeeld over een rotonde op een N-weg?

Aanvoer Onderdelen Windmolenbladen Pure Energie

Aanpassingen aan de route

Om het transport van een windmolen zo soepel mogelijk te laten verlopen worden bestaande verkeerssituaties soms tijdelijk gewijzigd. Deze aanpassingen kunnen variëren van een aangepaste rotonde tot de aanleg van een tijdelijke afrit. De hoeveelheid aanpassingen is volledig afhankelijk van de situatie tussen de locatie waar een onderdeel vandaan komt en de plek waar het onderdeel naartoe moet. Zodra het nachttransport succesvol en zorgvuldig is aangekomen op locatie, starten we met bouwen. De windmolens kunnen nu écht gebouwd worden en groene stroom gaan leveren.

Creatieve oplossingen

Het ene windpark is het andere niet. Soms komt er een windmolen op een locatie die moeilijk toegankelijk is. Een mooi voorbeeld daarvan is de windmolen op Industriepark Kleefse Waard waar onze windmolen tussen de bedrijven staat. De locatie grenst aan de provinciale weg en is lastig toegankelijk vanaf het industriepark. In zo’n geval is de uitdaging nog groter dan normaal. De oplossing? De drie windmolenbladen zijn vanaf de provinciale weg over een rij bomen getild met een grote kraan. Dit leverde een bijzonder plaatje op.

Aanvoer Onderdelen Wiek Pure Energie
Geschreven door
Arthur Vermeulen
Arthur Vermeulen Directeur Projecten