Header Energieprojecten Pure Energie

Samen ontwikkelen we energieprojecten

Energietransitie in stroomversnelling

De toekomst is groen

Wij geloven in een land dat draait op schone Nederlandse energie. Sinds de ontwikkeling van onze eerste windmolen in 1995 maken we ons land elke dag groener en minder afhankelijk van fossiele energie. Dat doen we met duurzame energieprojecten. In onze projecten wekken we groene stroom op met windmolens en zonnepanelen.

Duurzame energieprojecten ontwikkelen, bouwen en beheren we bewust samen met de omgeving. Deze hebben effect op de omgeving. Veranderingen kunnen omwonenden ongerust maken én kansen bieden. Met slimme oplossingen voor energieopslag en netaansluiting ontlasten we het stroomnet én leveren we groene stroom als het niet waait en de zon niet schijnt.

Samen bouwen aan een groene toekomst

Succesfactoren voor een duurzaam energieproject

CTA Energiecooperaties Pure Energie

Lokaal eigendom

In duurzame energieprojecten streven we naar 50% lokaal eigendom. We werken daarvoor lokaal gelijkwaardig samen met energiecoöperaties en partners om de omgeving te laten deelnemen in duurzame energieprojecten. Liefst starten we de samenwerking al vroeg in de ontwikkeling om lokale initiatieven en krachten te bundelen.

Meer over lokaal eigendom
CTA Grondeigenaren Pure Energie

Grond

De ontwikkeling van een duurzaam energieproject begint met het vinden van de goede plek. Een windmolen of zonnepark kunnen we niet overal bouwen. Daarvoor gelden strenge criteria. Wie een geschikte grondpositie heeft, kan deze beschikbaar stellen. Benieuwd wat dat oplevert? Een bron van energie en inkomsten.

Meer voor grondeigenaren
CTA Omwonenden Pure Energie

Omgeving

Een duurzaam energieproject heeft effect op de omgeving. De omgeving heeft baat bij de opwek van groene energie met een omgevingsfonds en gunstig energietarief. Omwonenden betrekken we via een omgevingsraad, werkgroep en gesprekken aan de keukentafel. We delen visie en kennis en stimuleren lokaal eigendom. De verandering is spannend, maar echt nodig om samen te verduurzamen.

Meer voor omwonenden
CTA Wat Is Windenergie Pure Energie

Windenergie

De kracht van de wind

Nederland streeft naar een volledige duurzaam groene  energievoorziening in 2050. Daaraan dragen wij graag bij met onze windenergieprojecten. Groene stroom wekken we op uit duurzame energiebronnen. Windenergie is de meest duurzame energiebron. Wij ontwikkelen, bouwen en beheren windmolens in Nederland en vertellen je graag meer over onze windenergieprojecten en windmolens die we in Nederland gerealiseerd hebben.

Meer over windenergie
CTA Zonnepanelen Zakelijk Pure Energie

Zonne-energie

De kracht van de zon

Aan de stroom uit je stopcontact merk je niet of deze is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Bij ons weet je dat zeker. Wij leveren niet meer stroom dan we zelf duurzaam groen opwekken in onze duurzame energieprojecten. Zonne-energie is een veelgebruikte energiebron in Nederland. Deze wordt opgewekt met zonnepanelen en omgevormd tot groene stroom. Zonnepanelen liggen op daken en op het land. Zonne-energieprojecten realiseren wij ook op land, samen met de omgeving en landschappelijk ingepast.

Meer over zonne-energie
CTA Opslag Pure Energie

Opslag van duurzame energie

Even geen zon of wind?

De opwek van meer groene stroom helpt Nederland verduurzamen, maar brengt tegelijk schommelingen op het stroomnet. Vooral de zon geeft een stroomoverschot midden op zonnige dagen, terwijl de vraag naar stroom juist 's ochtends en 's avonds het grootst is. De opslag van duurzame energie speelt een sleutelrol in de energietransitie. Slaan we duurzame energie op, dan gebruiken en leveren we groene stroom ook als de wind niet waait en de zon niet schijnt. Daarmee vergroenen we de energievoorziening én hebben we een oplossing voor een overbelast stroomnet. 

Meer over energieopslag
CTA Ontwikkelen Pure Energie

Onze werkwijze

Samen waarmaken

In 1995 startten we al met de ontwikkeling van ons eerste duurzame energieproject: een windmolen. Als zelfstandig energiebedrijf hebben we nu alle expertises en ervaring in huis om duurzame energieprojecten waar te maken en meer groene stroom op de energiemarkt te brengen. We weten dat een windpark effect heeft op de omgeving. Dat mensen duurzame ontwikkeling steunen, maar veranderingen lastig vinden en daarover zorgen hebben. Ons omgevingsmanagement wordt als goed voorbeeld genoemd. We willen een goede buur zijn en zijn tegelijk ondernemer. De overheid bepaalt of een duurzaam energieproject gebouwd mag worden.

Meer over onze werkwijze