Header Energieprojecten Pure Energie

Samen ontwikkelen we energieprojecten

Energietransitie in stroomversnelling

Lokaal groene stroom opwekken

Wij geloven in schone energie voor iedereen in Nederland. Al sinds de ontwikkeling van onze eerste windmolen in 1995 maken we ons land met duurzame energie minder afhankelijk van fossiele energie. Dat doen we met duurzame energieprojecten. In onze projecten wekken we groene stroom op met windmolens en zonnepanelen. Deze hebben effect op de omgeving. Veranderingen kunnen omwonenden ongerust maken én kansen bieden.

Daarom ontwikkelen, bouwen en beheren we duurzame energieprojecten  bewust samen met de omgeving. Met slimme oplossingen en opslag ontlasten we het stroomnet én leveren we groene stroom als het niet waait en de zon niet schijnt. Bedrijven die veel energie verbruiken kunnen we met een stroomafnameovereenkomst direct koppelen aan een wind- of zonnepark.

Samen bouwen aan een groene toekomst

Succesfactoren voor een duurzaam energieproject

CTA Energiecooperaties Pure Energie

Lokaal eigendom

In duurzame energieprojecten streven we naar 50% lokaal eigendom. Daarvoor werken we lokaal en op gelijke voet samen met energiecoöperaties om de omgeving mee te laten delen in de duurzame opbrengst. Liefst starten we de samenwerking al vroeg in de ontwikkeling om lokale plannen en krachten te bundelen.

Meer over lokaal eigendom
CTA Grondeigenaren Pure Energie

Grond

De ontwikkeling van een duurzaam energieproject begint met het vinden van de goede plek. Een windmolen of zonnepark kunnen we niet overal bouwen. Daarvoor gelden strenge criteria. Heb jij een geschikte grondpositie, dun kun je deze beschikbaar stellen. Benieuwd wat dat oplevert? Een bron van energie en inkomsten.

Meer voor grondeigenaren
CTA Omwonenden Pure Energie

Omgeving

Een energieproject heeft effect op de omgeving. Die heeft baat bij groene stroom, een omgevingsfonds en gunstig energietarief. Omwonenden betrekken we via bijeenkomsten, een omgevingsraad, gesprekken aan de keukentafel en online. We delen onze visie, kennis en stimuleren lokaal eigendom. Verandering is spannend, maar echt nodig om samen te verduurzamen.

Meer voor omwonenden
CTA Wat Is Windenergie Pure Energie

Windenergie

De kracht van de wind

Nederland streeft naar een volledige duurzame   energievoorziening in 2050. Daaraan dragen wij graag bij met onze windenergieprojecten. Groene stroom wekken we op uit duurzame energiebronnen. Windenergie is de meest duurzame energiebron. Wij ontwikkelen, bouwen en beheren windmolens in Nederland en vertellen je graag meer over onze windenergieprojecten en windmolens die we in Nederland gerealiseerd hebben.

Meer over windenergie
CTA Zonnepanelen Zakelijk Pure Energie

Zonne-energie

De kracht van de zon

Aan de stroom uit je stopcontact merk je niet of deze is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Wij leveren niet meer stroom dan we zelf duurzaam groen opwekken in onze duurzame energieprojecten. Dus onze stroom is groen. Zonne-energie is een veelgebruikte energiebron in Nederland. Deze wordt opgewekt met zonnepanelen en omgevormd tot groene stroom. Zonnepanelen liggen op daken en op land. Zonne-energieprojecten realiseren wij ook op land, samen met de omgeving en landschappelijk ingepast.

Meer over zonne-energie
CTA Opslag Pure Energie

Opslag duurzame energie

Even geen zon of wind?

De opwek van meer groene stroom helpt Nederland te verduurzamen, maar brengt tegelijk schommelingen op het stroomnet. Schijnt de zon vooral midden op de dag, is de vraag naar stroom juist in de ochtend en avond groot. Opslag van energie speelt een sleutelrol in de energietransitie. Slaan we energie op, dan gebruiken en leveren we groene stroom ook als het niet waait en de zon niet schijnt. Zo vergroenen we de stroomvoorziening én hebben we een oplossing voor een overbelast stroomnet. 

Meer over energieopslag
CTA Waterkracht Pure Energie

Waterkracht

Stroom uit de beek

Ook water is een natuurlijke energiebron. Om energie op te wekken wordt gebruik gemaakt van de beweging van water: stroming, stuwing of getij. Vijzelturbine Singraven is een kleine waterkrachtcentrale die lokaal ontwikkeld is door een energiecoöperatie, een mooi voorbeeld van lokaal eigendom. Wij realiseerden er de aansluiting op het stroomnet. De groene stroom wordt opgewekt met een vijzelturbine, een soort grote dynamo in het water. Door het hoogteverschil in de Dinkel stroomt het water door de turbine, die gaat draaien en daarmee energie genereert. Met de waterkrachtcentrale wordt stroom opgewekt voor circa 80 huishoudens rondom het landgoed.

Schone energie voor iedereen

De energieteller tikt door dankzij wind en zon

In samenwerking met lokale energiecoöperaties, grondeigenaren en betrokken omwonenden realiseren wij de projecten die ervoor zorgen dat deze teller steeds verder oploopt. Gevoed door bronnen die altijd blijven, de wind en de zon, maken we samen Nederland steeds duurzamer.

  • In 2024 opgewekt
  • Vandaag

Benieuwd naar onze bronnen?

Meer over ons
CTA Ontwikkelen Pure Energie

Onze werkwijze

Samen waarmaken

Als zelfstandig energiebedrijf hebben we alle expertises en ervaring in huis om duurzame energieprojecten waar te maken en meer groene stroom op de energiemarkt te brengen. We weten dat een windpark effect heeft op de omgeving. Dat mensen duurzame ontwikkeling steunen, maar veranderingen lastig vinden en daarover zorgen hebben. Ons omgevingsmanagement wordt als goed voorbeeld genoemd. We willen een goede buur zijn en zijn tegelijk ondernemer. De overheid bepaalt of een duurzaam energieproject gebouwd mag worden.

Meer over onze werkwijze